တကသေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ သႀကၤန္မွာ လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖ

0
311

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ တကသေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ သႀကၤန္မွာ လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖတဲ့ သတင္းနဲ႔ ပါတ္သတ္ၿပီး MCN သတင္းေထာက္ ပိုင္သက္ေက်ာ္ က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6