အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ပံုမွန္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

0
216

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ပံုမွန္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ရုန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ေက်ာ္မိုးက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6