သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ရုပ္သံမွတ္တမ္းေတြကို ဖန္တီးျပသ

0
294

ဘရာဇီးႏိုင္ငံက တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ရုပ္သံမွတ္တမ္းေတြကို ဖန္တီးျပသတဲ့ အေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ခုလုိေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================