လူငယ္အစီအစဥ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ (ပထမပိုင္း)

0
303

ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား MRTV ကေန႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေန ၆း၂၀ မွာ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားတဲ့ MCN က ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ လူငယ္အစီအစဥ္ရဲ႕ ျပည္တြင္း သတင္းအစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။