ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အႏုပညာရွင္အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ခံစားခ်က္မ်ား

0
791