စကားေျပာရာမွာသံုးတဲ့ လက္သေကၤတကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုေပးတဲ့စက္ တီထြင္

0
265
devices -->

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/773692052757340/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

 

ဇီဝေဆးပညာဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာေတြက အၾကားအာရုံမသန္စြမ္းသူေတြ စကားေျပာရာမွာသံုးတဲ့ လက္သေကၤတကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုေပးတဲ့စက္ တီထြင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။