လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး႒ာန၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီး႒ာနရဲ႕ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္မိတ္ဆက္

0
275

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး႒ာန၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီး႒ာနရဲ႕ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)