သုေတသနေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႀကီး တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ (SCIP) အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္

0
236

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဗဟုသုတအျဖစ္ ေလ့လာႏိုင္မယ့္ သုေတသနေလ့လာေရး အဖြဲ႕ႀကီး တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) ရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)