ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဆုိက္လ္အေၾကာင္းမိတ္ဆက္

0
245
devices -->

ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာအကူအညီေတြ ေပးေနတဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဆုိက္လ္အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။