သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ရယူခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (RTI) ဥပေဒၾကမ္း ဘာလဲ.. ဘယ္လဲ.. အပိုင္း (၂)

0
457

မၾကာခင္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းဖို႔ ရွိေနတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ရယူခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Right To Information) ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက အတြင္းေရးမွဴး ဦးသီဟေစာနဲ႔ ျပည္ႀကီးခင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ ဦးသန္႔လြင္ထူးတို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးၾကပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)