စစ္ပြဲေတြဟာ အေျဖမဟုတ္တဲ့အတြက္ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းတဲ့နည္းလမ္းကိုပဲ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ (Quotation)

0
408

dawmaysabaephyu

ေဒၚေမစပယ္ျဖဴ (ဒါ႐ုိက္တာ)
Gender Equality Network (GEN)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုစစ္ပြဲမ်ိဳးကိုမဆို မေထာက္ခံပါဘူး။ စစ္ပြဲေတြဟာ အေျဖမဟုတ္တဲ့အတြက္ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းတဲ့နည္းလမ္းကိုပဲ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းၾကရမွာလည္း ႏွစ္ဖက္ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔လိုတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)