ကုလသမဂၢ ရခိုင္အေရး ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာအေပၚဘယ္လိုရုိက္ခတ္သလဲ(ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း)

0
258

ကမၻာကုလသမဂၢမွာ ရခိုင္အေရးနဲ႔ပါတ္သက္ျပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္တာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဒီေၾကညာခ်က္အေပၚ နိုင္ငံတကာနဲ႔႔ ျပည္တြင္းကဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မႈေတြရွိေနသလဲဆိုတာကို MCN သတင္းဌာနက နိုင္ငံတကာေရးရာ အယ္ဒီတာကိုသင္ကာ ကိုေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

?bph6