ကိုယ္ကာယအလွသင္တန္းေက်ာင္းက ပထမဆံုးအႀကိမ္ Miss ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပဖို႔ရိွေန

0
252

ကိုယ္ကာယအလွသင္တန္းေက်ာင္းက ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ Miss ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပသြားဖို႔ရွိေနတဲ့ အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ယဥ္မြန္ကတင္ျပထားပါတယ္။