ေတးသံရွင္ အာဇာနည္ရဲ႕ လတ္တေလာ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ။

0
297

ဆက္လက္ ရႈ႕စားၾကရမွာကေတာ့ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းအစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းပတ္ရဲ႕ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း အစီအစဥ္မွာေတာ့ ေတးသံရွင္ အာဇာနည္ရဲ႕ လတ္တေလာ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြအေၾကာင္း ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။