ပန္းခ်ီ သာဆိုင္ရဲ႕ ေႏြနံနက္ခင္းလို႔ အမည္ရတဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ပန္းခ်ီျပပြဲ။

0
263

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရားအနီးမွာရွိတဲ့ ကုသိုလ္ေတာ္ပန္းခ်ီျပခန္းမွာ ပန္းခ်ီသာဆိုင္ရဲ႕ ေႏြနံနက္ခင္းလို႔ အမည္ရတဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ပန္းခ်ီျပပြဲ အေၾကာင္းကိုေတာ့ ဇင္ႏိုႏိုေဇာ္က တင္ဆက္ေပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။