ထိုင္းႏိုင္ငံဖူးခက္ကမ္းေျခမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေၾကာင္း (ရုပ္သံ)

0
339


ထိုင္းႏိုင္ငံဖူးခက္ကမ္းေျခမွာလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။