စီးပြားေရးနဲ႔ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆုိက္လိပ္စာအေၾကာင္း

0
277

ျမန္မာႏိုင္ငံက လႊတ္တင္ထားတဲ့ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ သိရွိထားၿပီး ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သင့္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရရဲ႕ အေရးပါတ့ဲ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ အေရးပါတ့ဲ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆုိက္လိပ္စာကေတာ့ www.commerce.gov.mm ျဖစ္ၿပီး ဌာနအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္ကိုဦးတည္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို တက္ၾကြစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတ့ဲ ဌာနတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္းမွဳအေနနဲ႔ ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရုံး၊ ကုန္သြယ္မွဳညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရးနဲ႔စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မွဳျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန စတ့ဲဌာန ၄ ခုနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ စီးပြားဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မွဳေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အဓိကဦးတည္ခ်က္ ၄ ရပ္၊ ကုန္သြယ္ေရးအေျခခံမူ ၃ ခ်က္ခ်မွတ္ကိုခ်မွတ္ၿပီး မူ၀ါဒကိုထိန္းေက်ာင္းထားပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ သမ၀ါယမဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳေတြ၊ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွတဆင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားဧ။္ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ ထြန္းေစ ရန္၊ ပို႕ကုန္မ်ားျမွင့္တင္ေရးမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ၀င္ေငြရရွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးရဲ႕ လမ္းညႊန္မွဳေအာက္မွာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာဆီယံ၊ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၊ မဲေခါင္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳမဟာဗ်ဴဟာအဖြဲ႕ စတာေတြအျပင္ အျခား ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕စည္းမ်ားနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္ရွင္

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)