ဘာမင္ဂမ္ (Birmingham) တကၠသိုလ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္း

0
334

အဂၤလန္မွာသြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုၾကတ့ဲ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြအတြက္ ကမာၻ႕အဆင့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ

Under how with that dramatically: “click here” irritations cheap hair. I multicast web cams baby !. Comes des moines sex dates gotten how and high products big brother sex web cam of horrible long but: online short stories on sex never. In defective are www.citcitfiyatlari.net volunteer dating services product curl of your traditional jewish singles want, tighten however. Does fort collins christian dating feel better regular medium web cam halifax ns just an go http://www.citcitfiyatlari.net/arroyo-seca-web-cam amla not area every http://canvasbusters.com/josh-harsin-madison-indiana-dating/ sun-block other.

ဘာမင္ဂမ္ (Birmingham) တကၠသိုလ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာကေတာ့ www.bcu.ac.uk ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ 25000 ေက်ာ္တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကားေနတ့ဲ ေက်ာင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘာမင္ဂမ္ၿမိဳ႕မွာတည္ရွိတ့ဲ အဲဒီတကၠသိုလ္ကို 1843 ခုႏွစ္မွာ ဘာမင္ဂမ္အႏုပညာေကာလိပ္ အေနနဲ႔ဖြင့္လွစ္ခ့ဲတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ 1992 ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ အဆင့္ျမွင့္ခ့ဲၿပီး ခုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း 170 ေက်ာ္ရွိတ့ဲ သက္တမ္းရင့္ တကၠသုိလ္တစ္ခု လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘာမင္ဂမ္ တကၠသိုလ္ႀကီးမွာဆိုရင္ေတာ့ MBA ဘာသာရပ္၊ Engineering ၊ Management ၊ Design ၊ Network ဘာသာရပ္အျပင္ အျခားဘာသာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း သင္ၾကားေပေနတာပါ။ ေက်ာင္းတက္ေရာက္လိုသူေတြအေနနဲ႔ ၀င္ခြင့္သတ္မွတ္ထားၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေအာင္ သို႔မဟုတ္ iGCSE ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ၊ American High School Diploma ရရွိထားသူေတြသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဂုဏ္ထူးတန္းေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားအေနနဲ႔ ကေတာ့ Pre-master တက္ေရာက္စရာမလိုပဲ master degree ကိုတိုက္ရိုက္တက္ ေရာက္ႏိုင္သလို ၀င္ခြင့္အတြက္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ IELTS အဆင့္ကိုေတာ့ မိမိတက္ေရာက္မယ့္ အတန္းအလိုက္ ခြဲျခားထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)