ကုလသမဂၢစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (UNIDO) ရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္း

0
346

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ အေရးပါတ့ဲအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ကုလသမဂၢစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (UNIDO)ရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ကို www.unido.org ကေန ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

UNIDO(United Nations Industrial Development Organization)ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စက္မွဳဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္ေစဖို႔၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏိုင္ငံကေန စက္မႈႏိုင္ငံအျဖစ္ကို အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရးစတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။

UNIDO ရဲ႕ ဘ႑ာေငြကိုေတာ့ UNDP၊ ရံပုံေငြရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြ၊ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံ ေတြက ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ပ့ံေပးထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြက လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြအၾကား အဆက္အ သြယ္တိုးပြားေစရန္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးဆိုင္ရာ တိုးျမွင့္ေရးတို႔ကိုအဓိက တြန္းအာေပးေဆာင္ရြက္ေနတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

အဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ ရုံးခ်ဳပ္ကိုေတာ့ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ၊ ဗီယင္နာၿမိဳ႕မွာ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးေတာ့ အေသးစိတ္အ ခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)