ႏိုင္ငံေရးပါတီမိတ္ဆက္ (ျပည္ေထာင္စုလယ္သမား၊ အလုပ္သမားအင္အားစု ပါတီ)

0
332

ျပည္ေထာင္စုလယ္သမား အလုပ္သမားအင္အားစုပါတီ ဥကၠ႒ ဦးမင္းသူက ¤င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

ေလးစားျမတ္ႏိုးထုိက္ပါေသာ ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္သား ျပည္သူမိဘအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ-

ယေန႔မွစ၍ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ရႊင္လန္းႏိုးၾကားေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား-

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလယ္သမားအလုပ္သမားအင္အားစုပါတီ ဥကၠ႒ ဦးမင္းသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ပထမဦးဆံုး ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ ေက်းဇူးရွင္ လယ္သမားဦးႀကီးမ်ားစိုက္ပ်ဳိးေသာ ဆန္ကုိစားၿပီး ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္ လာျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ လူငယ္မ်ား ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံပါဝင္ခြင့္ရ သည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႀကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ အတူတကြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပခြင့္ ေပး ထားေသာ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဝန္ထမ္း မ်ားအားလံုး ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္အေပါင္းတို႔အား မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလယ္သမား အလုပ္သမားအင္အားစုပါတီကုိ ၂၉.၄.၂ဝ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီး (၄.၈.၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔ တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၉၉ ျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ရရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ လယ္သမား စစ္စစ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ အလုပ္ သမားမ်ားအပါအဝင္ ေရွ႕ေနသံုးဦးႏွင့္ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ာ-

ပါတီ၏ အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္မွာ

ပါတီအမည္မွာ ျပည္ေထာင္စုလယ္သမား အလုပ္သမားအင္အားစုပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအားျဖင့္Union Farmar- Labour Force ပါတီျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအတြင္း ေနထုိင္ၾကကုန္ေသာ လယ္သမား အလုပ္သမားမ်ား အစဥ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ႏွင့္ စုေပါင္းညီညာလက္တြဲကာ အင္အားယူၿပီး စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္လာေရးကို အဓိကထားၿပီး ျမန္မာလယ္သမား အလုပ္သမားကို ကမၻာကသိရွိၿပီး အေလးထားလာေစရန္ ရည္သန္ပါတယ္။

ပါတီအလံႏွင့္ တံဆိပ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ

အနီေရာင္ေနာက္ခံထားၿပီး အရြယ္တူၾကယ္ျဖဴ ၁၄ လံုးႏွင့္ စက္သြားဝိုင္း (ခ)ပင္နယံ၏ အလယ္တြင္ အစိမ္းေရာင္စက္ဝိုင္းအတြင္း ၿပံဳးရႊင္တက္ၾကြေနေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ တံစဥ္ကိုင္ကာ စပါးရိတ္သိမ္းေနေသာ လယ္သမားပံုကို အသိအမွတ္ျပဳ ေရးဆဲြထားပါတယ္။

(က) အနီေရာင္ေနာက္ခံသည္ လယ္သမား အလုပ္သမားအေပါင္းတို႔၏ ေသြးသည္ ရဲရင့္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚသစၥာရွိမည့္စိတ္ဓာတ္ကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

(ခ) အရြယ္တူၾကယ္ျဖဴ ၁၄ လံုးသည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု တို႔အား ကိုယ္စားျပဳၿပီး တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အဆင့္ အတန္းမခြဲျခားဘဲ တန္းတူရည္တူရွိမႈကို ေဖာ္ၫႊန္းပါတယ္။

(ဂ) ပင္နယံ၊ စက္သြားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား အလုပ္ သမားထုႀကီးကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

(ဃ) အစိမ္းေရာင္အဝိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလယ္သမား အလုပ္သမား မ်ား၏ စြမ္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေအးခ်မ္းသာယာၿပီးေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရမည္ဟု ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

(င) ၿပံဳးရႊင္တက္ၾကြေနေသာ လယ္သမား၏ပံုသည္ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး မည္သို႔ ပင္ က်ေရာက္ပါေစ၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲ ခံေနရမႈကုိ သားသမီးတို႔အား အသိမေပးဘဲ အၿပံဳးျဖင့္ အစဥ္လုပ္ေကြၽးေနမည္ဟူေသာ ဖခင္ေကာင္း ၏ စိတ္ဓာတ္ကုိ ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

(စ) တံစဥ္ကိုင္ကာ စပါးရိတ္သိမ္းေနဟန္သည္ လယ္သမား အလုပ္သမား အင္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း စားနပ္ရိကၡာ ထာဝရဖူလံုေရးအတြက္ အားႀကိဳးမာန္တက္ အစဥ္ႀကိဳးစားေနမည္ဟု ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

(ဆ) တံစဥ္ကိုင္ေဆာင္ေသာ လယ္သမားအေပါင္းတုိ႔လက္ႏွင့္ အလုပ္သမား ထု၏ လက္သည္ တုိင္းတစ္ပါးမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစာ္ကားလာပါက တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ ဟူေသာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလယ္သမား အလုပ္သမားအင္အားစုပါတီ၏ သံုးစြဲသည့္အလံႏွင့္ တံဆိပ္မွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ပါတီ၏ မူဝါဒသေဘာထားအားျဖင့္

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္း ၁၃၅ မ်ဳိးရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို တုိင္းရင္းသား အားလံုး ပိုင္ဆုိင္ၾကသကဲ့သို႔ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ ေသြးစည္း ညီၫြတ္မႈကို အေျချပဳရပ္တည္ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေနလယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝတိုးတက္ ျမင့္မားေရးအတြက္ စက္မႈလယ္ယာ စနစ္သုိ႔ ျမႇင့္တင္ေရး၊ စက္မႈ လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ပိုမုိေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚေနအလုပ္သမား လူတန္းစား မ်ား၏ဘဝ တုိးတက္ျမင့္မားေရးကို အေျချပဳလ်က္ ျပည္ေထာင္စုလယ္သမား အလုပ္သမား အင္အားစုပါတီကုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လုိက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီကိုအမည္ေပးရာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအေျခခံေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္သလို လယ္သမား၊ အလုပ္သမားအမ်ားစု ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တုိင္းရင္းသား လယ္သမား၊ အလုပ္သမားအေပါင္းတု႔ိ၏ အင္အားႏွင့္ စုစည္းၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ တက္လာမည့္ အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲညႇိႏႈိင္းကာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း (၁)၊ အပိုဒ္ (၂၁)(က) အရ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရးႏွင့္ အခန္း (၈) ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား အပိုဒ္ ၃၄၇ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒ အရာတြင္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒ၏ အကာ အကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရမည္ႏွင့္အညီ ရည္ရြယ္ၿပီး ”ျပည္ေထာင္စု လယ္သမား အလုပ္သမားအင္အားစု ပါတီကုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒအားျဖင့္

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္က်ဴးေက်ာ္လာပါက တံစဥ္ကိုင္ကာ ျပည္သူ ၅၁ သန္းအား အလုပ္အေကြၽးျပဳေနေသာ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၏ လက္သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲတုိက္ပြဲဝင္ရန္ အသင့္အေနအထားျဖင့္ ရပ္တည္မည္။

(ခ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းအား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကုိ အေျခခံသည္ႏွင့္အညီ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူ႔ လက္ဝယ္သို႔ ေရာက္ရွိေရးကို အေလးထားရပ္တည္မည္။

(ဂ) အမ်ဳိးသားသင့္ျမတ္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရး သက္တမ္းႏွင့္အမွ် ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အတြက္ အမ်ဳိးသားေရးအေျမာ္အျမင္အေပၚ အေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာၿပီး ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသား လယ္သမား အလုပ္သမားတို႔၏အင္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးကို သစၥာမေဖာက္ဘဲ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို အစဥ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သြားျခင္းျဖင့္ ရပ္တည္မည္။

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္နယ္မ်ားအား စုေပါင္းတည္ေထာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးအျဖစ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ လုိလားခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရမည္ဟု အေလးအနက္ရပ္တည္မည္။

(င) လူထုလူတန္းစားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပြင့္လင္း၍ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိရမည္ႏွင့္အညီ

(၁) လယ္သမားလူတန္းစားကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(၂) အလုပ္သမားကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(၃) တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(၄) အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(၅) ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိေရးကို ေထာက္ခံေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒေရးရာမူဝါဒအားျဖင့္

ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအထက္မွာ မည္သူမွ မရွိေစရဘဲ ဥပေဒကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံသား အားလံုးက တန္းတူလက္ခံက်င့္သံုးမွ သာလွ်င္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

လယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ ဥပေဒႏွင့္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီရွိရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာ ထုိက္ထိုက္တန္တန္္ရရွိႏိုင္ရန္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခံလုိက္ရေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းမႈအတြက္ ထုိက္တန္ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈေပးႏိုင္ေသာ အလုပ္ သမားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို လက္ခံၿပီး ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိ အျပည့္အဝရရွိ ခံစားႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒအားျဖင့္

ဆင္းရဲသား လယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဟာ အဓိကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ အမ်ားႀကီးလုိအပ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမေကာင္းေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေရာက္ရွိမႈနည္းပါးေနမႈကို ယခုမ်က္ေမွာက္ ကာလတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ အဆိုပါ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒအားျဖင့္

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ တုိင္းျပည္သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာတုိင္းျပည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဆင္းရဲသားလယ္သမား၊ အလုပ္သမားအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါတယ္။

တိုင္းျပည္မွာ ကမၻာ့အလယ္မွာ တင့္တယ္ေစဖို႔ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၊ စီးပြားေရးဦးေမာ့ႏုိင္မွသာလွ်င္ တုိင္းျပည္ကိုတုိးတက္ေျပာင္းလဲၿပီဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားအတြက္ ခုိင္လံုေသာ စီးပြားေရး အဆင္ေျပ ေစရန္ တည္ၿငိမ္ေသာ စပါးေစ်းကြက္ႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေစေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ပညာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒအားျဖင့္

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းဆက္ဆံရာတြင္ အဓိကအက်ဆံုးမွာ ပညာေရးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးေကာင္းဖို႔လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အမ်ားအျပား လိုအပ္ပါတယ္။ လယ္သမားမ်ားအတြက္ လက္မႈလယ္ယာစနစ္မွ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္း ရာတြင္ အဓိကက်ဆံုးမွာ ပညာေရးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာတတ္မွ နည္းပညာကိုသိမွာပါ။ နည္းပညာသိမွသာလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမဝါယမအသင္းစုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အရစ္က် ခ်ေပးေသာ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား ကို စနစ္တက် အသံုးျပဳလာႏုိင္ၿပီး စက္မႈ လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ လြယ္ကူလာ မွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားလည္း ရွားပါးသကဲ့သို႔ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ရွားပါးေနမႈကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းေဒသရွိ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားက မိမိတို႔ေက်းရြာအတြက္ ေန႔စားလေပး ဆရာ ဆရာမမ်ားကို ေခၚယူလ်က္ရွိေနသည္မွာ ယေန႔တိုင္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စား လေပး ဆရာ ဆရာမမ်ားသည္ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးမွာ မတိုးတက္ဘဲရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ေနရပါတယ္။ အဆိုပါျပႆနာမ်ားကိုလည္း အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလယ္သမား အလုပ္သမားအင္အားစုပါတီမွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ကဝၿမိဳ႕နယ္၊ သနပၸင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ငါးၿမိဳ႕နယ္ ငါးေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး တြင္ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တံခါး ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ(၄)တြင္ အေျခခံလူတန္းစား လယ္သမား မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ အတြက္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံ သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျမယာ ဥပေဒမ်ား၏ တခ်ဳိ႕ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြး သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အဓိကအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လယ္သမား အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘဝေတြကိုစာနာၿပီး ကယ္တင္လုိစိတ္ရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ေညာင္ေလးပင္၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ကြၽန္ေတာ့္အား မဲေပးၾကပါလို႔ အထူးပင္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအလြန္၌ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွလည္းေကာင္း စြမ္းစြမ္း တမံေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

(၁) အမွန္တကယ္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီး မ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ အခ်ိန္မီရရွိေရး။

(၂) မ်ဳိးစပါးမ်ားအား မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားမွ မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔မ်ား ေရာင္းခ်ေပး မႈအား တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိႏုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး။

(၃) သြင္းအားစုဟု ေခၚတြင္ေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားအား သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ေရး။

(၄) ထြက္ရွိလာေသာ စပါး၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအား ရသင့္ရထိုက္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ရရွိေစေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး။

(၅) လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေျပာင္းလဲေရး အတြက္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ႏိုင္ေရး။

(၆) အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္စိုက္ပ်ဳိးေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား၏ လယ္ယာေျမဧကႏွင့္အညီ ေခ်းေငြမ်ားရရွိေစေရး။

(၇) အမွန္တကယ္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား၏ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ပံုစံ (၇) ရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ လယ္သမားစစ္စစ္မ်ား ကိုသာ ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး။

(၈) လယ္ယာကုန္ထုတ္သီးႏွံမ်ားေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေပးေရးႏွင့္ ေက်းရြာတုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေရး။

(၉) ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား အမွန္တကယ္ စိုုက္ပ်ဳိး ေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအား သိမ္းယူမႈမရွိေစေရးကုိ ယခုတုိင္းျပည္ တာဝန္ယူထားေသာ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရး။

(၁ဝ) ဆံုး႐ံႈးသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္ယာ ေျမမ်ားအား ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားလက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ရရွိ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ေရးအတြက္ ယခုတုိင္းျပည္တာဝန္ယူထားေသာ အစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ကာ လယ္သမားမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေစေရးႏွင့္

(၁၁) ဆင္းရဲသား လယ္သမား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သက္သာဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားကိုလည္း ယခု တုိင္းျပည္တာဝန္ယူထားေသာ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ပါ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ကာ လယ္သမား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေခါင္းေမာ့ရင္ေကာ့ႏုိင္ေရးကို စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ဟာ ႐ုိးသားႀကိဳးစားေသာ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတည္ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လယ္သမား အလုပ္သမား ေတြဟာ ေကာင္းကင္မွာရွိေသာ ၾကယ္ပြင့္မ်ားႏွင့္ တူပါတယ္။ ၾကယ္ပြင့္ေတြဟာ ေနေရာင္ျခည္ရဲ႕ စြမ္းအားနဲ႔ ညအခါမွာ အလင္းျပန္ေပးႏိုင္ တာပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လယ္သမား အလုပ္သမားမ်ား အား ေနေရာင္ျခည္ကဲ့ သို႔ ေမတၱာျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေပးႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္ရွိ ဥကၠ႒မ်ားမွ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ေပးမွသာလွ်င္ ဆင္းရဲသားလယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ အလင္းခြန္အား ျပန္လည္ေပးေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီမွ လယ္သမားကိုယ္စားျပဳေသာ လယ္သမားႀကီးပံုႏွင့္ အလုပ္သမားကုိယ္စားျပဳေသာ ပင္နယံစက္သြားကို အလံေပၚ တင္ထားေပးပါတယ္။ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားဦးႀကီးမ်ားကလည္း ျမင့္တယ္ ထင္ၿပီး အလံေပၚမွ ခုန္မခ်ၾကဖို႔ ေျပာၾကားတုိက္တြန္းရင္း လာမည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေျခခံလူတန္းစား လယ္သမားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ရဲရဲရင့္ရင့္ျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြး ႏုိင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ဆႏၵႏွင့္ ဘဝမ်ား ထပ္တူက်ၿပီး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)