ႏိုင္ငံေရးပါတီမိတ္ဆက္ (အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ)

0
358

အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေနဇင္လတ္က ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

ရဟန္းရွင္လူ၊ မိဘျပည္သူမ်ား ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

မၾကာခင္မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပပါေတာ့မယ္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးပါသလဲ၊ ႏုိင္ငံ ရဲ႕အနာဂတ္ကုိ ဘယ္ေလာက္ထင္ဟပ္ေစခဲ့သလဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးရဲ႕ ဒုတိယသက္တမ္းမွာ ရဟန္းရွင္လူ၊ မိဘျပည္သူမ်ားကုိယ္တိုင္ နဖူးေတြ႕၊ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးဟာ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြားေပၚမွာသာ ရပ္တည္ခဲ့ၾကၿပီး ဒီေန႔ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအထဲမွာ ဘယ္ပါတီက အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္၊ ဥပေဒျပဳေရးကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီေန႔-

(၁) ႏုိင္ငံတကာဖိအားေတြကို ႀကီးႀကီးမားမား ခံစားေနရတယ္။

(၂) စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကို လူတန္းစား သုံးရပ္လံုး ေတြ႕ႀကံဳေနရဆဲျဖစ္ ပါတယ္။

(၃) အေျခခံလူတန္းစား အလြန္အမင္း က်ပ္တည္းလာေနပါတယ္။

(၄) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီးႀကီးမားမားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာ မေတြ႕ရပါ ဘူး။

(၅) လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္မွာ နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းမရွိေသးတဲ့ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) လုိေၾကာင့္ မီဒီယာေတြအပါအဝင္ ျပည္သူလူထု ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ျပန္လည္ေဝးကြာသလုိ ခံစားေနရပါတယ္။

(၆) စီမံခန္႔ခြဲမႈမွားယြင္းျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဒုကၡမ်ားနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။

(၇) ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ မျပင္ဆင္ႏုိင္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ရဲ႕ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈေတြ တစ္ဟုန္ထုိးႀကီးထြားလာခဲ့တယ္။

(၈) ခုိးဝင္ဘဂၤါလီေတြ၊ လက္နက္ေတြ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ အဆီး အတားမဲ့နီးပါးေလာက္ ျဖစ္ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။

(၉) ျမန္မာ့ေငြေၾကး အလြန္တရာ က်ဆင္းသြားခ့ဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ကုိလည္း ျပည္သူေတြ အကူအညီမဲ့ ခံစားေနရသလိုျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီရဲ႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပဲြဝင္ၾကမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက-

– ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊

– စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊

– ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သံုးမ်ဳိးလံုးကို ေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကား၊ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ပညာတတ္၊ ပညာရွင္အမ်ားစုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ အတိုင္း ”အာဏာ” ဟာ ရည္မွန္းခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္း ပညာရပ္ေတြ လက္ဆင့္ ကမ္းေပးသြားရင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးသြားဖို႔သာ ပါတီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ကို ျပည္သူ ေတြ ေက်နပ္မႈမရွိတဲ့အခါမွာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ဟာ အခုထက္ထိ ေခ်ာင္ထုိးထားျခင္းခံေနရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ေတြသာ အေရြးခ်ယ္ခံရမယ္ဆုိရင္ ျပည္သူကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ဥပေဒေတြကို အစဥ္လုိက္၊ အတန္းလုိက္ အဆိုျပဳတင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရဟန္းရွင္လူ၊ မိဘျပည္သူေတြကို ဒီေနရာက အသိေပးလုိပါတယ္။ ကတိ ေပးလိုပါတယ္။

အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားေပၚမွာရပ္တည္တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အားေပးမယ့္ဥပေဒေတြ၊ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာအေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မယ့္ ဥပေဒေတြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ျပဳမယ့္ ဥပေဒေတြကုိတန္းစီၿပီး အဆိုျပဳတင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီက ကိုယ္စား လွယ္ေတြသာ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ပါေစ၊ လႊတ္ေတာ္ႀကီးအရင္ကနဲ႔မတူ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမားနဲ႔ ႏိုးၾကားသြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီရဲ႕ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒ

– တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးလံုးနဲ႔ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသားသူေတြရဲ႕ အမ်ဳိး သား အက်ဳိးစီးပြားအေပၚမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္သြားပါမယ္။

– မူဝါဒ၊ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္တူညီတဲ့ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားနဲ႔မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္။

– တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရး၊ မွန္ကန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပံုစံ က်င့္သံုးႏိုင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ လူမႈ ေရးပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေရး၊

– အထူးသျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံေရးဝန္းက်င္သစ္၊ ပညာ အေျခခံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသစ္ျဖစ္ေပၚေရး၊

– အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္၊ လူမ်ဳိး ခ်စ္စိတ္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လုိစိတ္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အစြန္းမေရာက္ဘဲ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားက႑

အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားက႑အေပၚမွာ အလြန္အေလးအနက္ထားပါတယ္။ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ေဒသစြဲေတြ ေပ်ာက္ကင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးလံုးရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံ၊ ရည္မွန္း ခ်က္တစ္ခုတည္း၊ အညီအမွ်ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္ေလးစား မႈရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ သံသယကင္းတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ဖုိ႔ ရည္မွန္းပါတယ္။

စီးပြားေရးက႑

စီးပြားေရးမတုိးတက္တာနဲ႔ က်န္တဲ့က႑ေတြမွာ အလုိအေလ်ာက္ အားနည္းလာတတ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးတုိးတက္မႈဆိုရာမွာ လူတန္းစား သံုးရပ္ရဲ႕ အေရးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရာႏႈန္း ၇ဝ ေက်ာ္ရွိေသးတဲ့ အေျခခံလူတန္းစားရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးဟာ အဓိကက်ပါတယ္။

– အေျခခံလူတန္းစားေတြ ပထမအဆင့္ ဦးဆံုးေခ်ာင္လည္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒုတိယအဆင့္ ဝင္ေငြတုိးတက္မႈရွိေစရပါ့မယ္။

– အလယ္အလတ္လူတန္းစားေတြ ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္း၊ ေစ်းကြက္၊နည္း ပညာရယူႏိုင္ရပါ့မယ္။ ဒုတိယအဆင့္ သူတို႔ ခ်မ္းသာလာၾကရပါ့မယ္။

– အေပၚလႊာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ၾကရပါ့မယ္။ ဒုတိယအဆင့္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေတြျဖစ္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးရပါ့မယ္။

ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားက႑

လူဦးေရရဲ႕ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႔ အလုပ္ သမားမ်ားက႑ဟာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ လယ္သမားေတြအေနနဲ႔ အေၾကြးႏြံေတာထဲမွာ နစ္ေနတာကို စစ္တမ္းမ်ားအရ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ေငြေၾကး၊ အရင္းအႏွီးပံ့ပုိးမႈ၊ နည္းပညာပ့ံပိုး မႈ၊ မွန္ကန္တဲ့ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ ဘယ္လုိထြက္ကုန္ေတြက လယ္ယာဦးႀကီး မ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးအျဖစ္ဆံုးဆိုတာကုိ သုေတသနေတြျပဳလုပ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေပးတဲ့အထိ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွာ အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။

အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔လည္း လုပ္ခလစာနည္းပါးတဲ့ သာမန္အေထြ ေထြလုပ္သားဘဝကေန ကြၽမ္းက်င္မႈပညာေတြ မွ်ေဝၿပီး ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား အျဖစ္ သူတို႔ဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးၾကရပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ဘဝအာမခံခ်က္ကို သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ထင္ထင္ရွားရွားသိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးက႑

အာဆီယံမွာ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးက႑ကို မူႀကိဳ၊ သူငယ္တန္းကအစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။ သင္ၾကားတဲ့ ဘာသာ၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေထာက္ကူပစၥည္း၊ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္မႈစတာေတြကို တစ္ခုလံုး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္သြားရပါမယ္။

က်န္းမာေရးအပုိင္းမွာလည္း ကုသေရး၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအပိုင္းေတြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးပိုင္းကုိ ေရရွည္စီမံ ကိန္းေတြခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑

အစိုးရအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတခ်ဳိ႕လုပ္တာကိုေတာ့ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ စာေတြ႕နဲ႔ လက္ေတြ႕ အရည္အခ်င္းႏွစ္ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့၊ ႏုိင္ငံတကာအျမင္ရွိတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာကြၽမ္းက်င္တဲ့သူေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ွအမသညါ ြသလနမညာနညအ ဆိုတဲ့ ႀကံ့ခိုင္တဲ့အစိုးရအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားရဲ႕ လည္ပတ္ပံုကို ေကာင္းစြာသိရွိၿပီး ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ရဲတဲ့သူေတြ၊ ဦးေဆာင္ရဲတဲ့သူေတြ၊ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရဲၿပီး မူဝါဒအမွန္ ခ်မွတ္ႏုိင္သူေတြ ဖြဲ႕စည္းထားဖို႔လိုပါတယ္။

ဗဟိုအစိုးရသာမက ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရေတြ၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ေတြပါ အရည္အခ်င္းျမင့္မားသူေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး

ဒီေန႔ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ ေရးဟာ ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈမ်ားစြာ မေတြ႕ ရေသးပါဘူး။ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ သင့္တဲ့ဥပေဒေတြ အမ်ားႀကီးလုိပါ ေသးတယ္။ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ အေထာက္အပံ့ျပဳမယ့္ ဥပေဒ ေတြ၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဆင္းေရးအတြက္ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ မွ်တတဲ့ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔ အေတာ္လုိအပ္ေနပါေသးတယ္။ ျပည္သူအေျချပဳဥပေဒျဖစ္ရပါ့မယ္။ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ပံ့ပိုးေပးတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ရပါ့မယ္။

အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ေတြသာ ေရြးခ်ယ္ခံရမယ္ ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ ပုိင္ဆိုင္မႈကုိ ျပည္သူ ေတြသိေအာင္ ေၾကညာသြားပါ့မယ္။ အဲဒီ ဥပေဒျဖစ္တည္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားသြားပါ့မယ္။ ကုိယ္စားျပဳမဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို မထမ္း ေဆာင္ႏုိင္လို႔ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္က ႐ုပ္သိမ္းခ်င္ရင္လည္း ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ ေအာင္ ြၽငါ့အ အသ မနခေူူ ဆိုတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္က ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေရး ဥပေဒကို နည္းဥပေဒထြက္ေအာင္လုိ႔၊ လုိက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္လို႔ အဆိုျပဳ တင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာက်က် တည္ရွိေနေပမယ့္ ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးေတာင့္တင္းမႈမရွိေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တျခားႏုိင္ငံေတြထက္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ ပိုၿပီး အေရးႀကီးတဲ့အေျခ အေနကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ရခုိင္ေဒသ၊ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ပြဲမ်ား ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ဖိအားေတြဟာ ႏုိင္ငံ အတြက္ အလြန္တရာႀကီးမားလွၿပီး ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လိမၼာပါးနပ္မႈ မရွိခဲ့ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ ထိပါးႏုိင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္တာကို ရဟန္းရွင္လူ၊ ျပည္သူအမ်ား အေတာ္အတန္သိၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမူဝါဒမွာ အစဥ္ အဆက္က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ”ၾကားေနမူဝါဒ” ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ပါးနပ္လိမၼာတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်ေရးဟာ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ မ်ားစြာဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာကို အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရး ပါတီက ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္နားလည္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္

ႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည့္ဝတဲ့ပညာ၊ လက္ေတြ႕ပါတဲ့အေတြ႕အႀကံဳ၊ ႏိုင္ငံတကာအျမင္ရွိတဲ့ လူငယ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ စီးပြားေရးမဟာဘြဲ႕၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရး မဟာဘြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲေရး ဘြဲ႕လြန္နဲ႔ မဟာ ဘြဲ႕ အေရအတြက္ ၄ဝဝဝ ေလာက္ကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ပါရဂူဘြဲ႕ ပထမ အသုတ္ ကိုးဦး၊ ဒုတိယအသုတ္ ငါးဦးကို ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ဆဲျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

အစိုးရတစ္ရပ္ကုိပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တယ္ဆုိရာမွာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ျပည္သူကိုယ္စား ထမ္းေဆာင္ေစလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ‘အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္’ဆိုတာ မရွိဘဲ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္လုိ႔မရပါဘူး။ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ အစြန္းေရာက္စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလုိ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ကုိယ့္လူမ်ဳိးကုိ အဓိကထားတဲ့ စိတ္မ်ဳိး၊ ေျပာရရင္ အခုအေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ရဲ႕ ”အေမရိကန္သာ ပထမ”ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီဟာ ”ျမန္မာႏိုင္ငံသာ ပထမ” ဆိုတာကို အေျခခံထားၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံ ခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ပါရဂူဘြဲ႕ေတြကို စာေတြ႕သာမကဘဲ လက္ေတြ႕ပါ အေတြ႕အႀကံဳရွိ ပညာတတ္အမ်ားစုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ပညာအေျခခံႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ရဟန္းရွင္လူ၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို ေလးစားစြာ အသိေပး လိုပါတယ္။

အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ဘာသာ၊ သာသနာအေပၚ အေလးထားေဆာင္ ရြက္မယ့္ပါတီျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြသာ အေရြးခ်ယ္ခံရမယ္ဆုိရင္ ဥပေဒျပဳေရး ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး လႈပ္လႈပ္ရွားရွား၊ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ျဖစ္သြားေစမွာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳေရးကတစ္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ကိုပါ မ်ားစြာအေထာက္အကူ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ အသိေပးလုိ ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္

-ဦးေဆာင္သူကိုလည္းၾကည့္ပါ၊

-ပါတီကိုလည္းၾကည့္ပါ၊

-ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုလည္း ေလ့လာၿပီးေတာ့

အမွန္တကယ္ ကိုယ့္ေဒသ၊ ကုိယ့္လူမ်ဳိးအက်ဳိးအတြက္ စဥ္းစားၾကမယ္ ဆိုရင္ အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုသာ မဲထည့္ ျခင္းနဲ႔ စနစ္တစ္ခုကို အမွန္တကယ္ စစ္စစ္မွန္မွန္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါလိမ့္မယ္လုိ႔ တင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ရပါတယ္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)