ႏိုင္ငံေရးပါတီမိတ္ဆက္ (ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ)

0
340

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္စသည္တုိ႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-

ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ တိုင္းရင္းသား မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (Arakan National Party) ရဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (Arakan National Party) (ANP) ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္လူမ်ဳိးနဲ႔ ရခုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္တုိင္းရင္းသား ေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၁ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Arakan League for Democracy) (ALD) ပါတီနဲ႔ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၅ ေနရာ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ႏွစ္ပါတီကုိ ရခုိင္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လံုး စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ေရွး႐ႈၿပီး ေတာ့ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ၾကရာမွ ေပၚေပါက္လာတဲ့ပါတီျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီရဲ႕ အေျခခံမူဝါဒ သံုးရပ္ကေတာ့-

(က) စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး- (ဆိုလိုတဲ့ သေဘာက- ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးခြင့္နဲ႔ ဗမာအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြအားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရးကို အာမခံတဲ့ ”လူမ်ဳိးကို အေျခခံေသာ ျပည္နယ္ မ်ား” နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။)

(ခ) ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအားလံုးနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခား တုိင္းရင္းသားအားလံုးတို႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာေစေရးနဲ႔ အဆုိပါ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို အစဥ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားေရး။

(ဂ) ဒီမုိကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ျဖစ္ ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ တုိင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ျပည္တြင္းစစ္ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း တုိင္းရင္း သားျပည္သူအေပါင္းတို႔ဟာ ဒုကၡမ်ဳိးစံုကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ခါးစည္းခံခဲ့ရ ပါတယ္။ ယေန႔ထက္တိုင္ ခံစားေနၾကရဆဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔အထိ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးေတာင္းဆိုတဲ့ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အတိဒုကၡေရာက္လ်က္ ရွိေနၾက ပါတယ္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ အေျခခံအေၾကာင္း ရင္းဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး မရရွိေသးျခင္း၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္နဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရရွိေသးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထာဝစဥ္ရရွိရန္အတြက္ ရဲဝံ့စြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္လည္းေကာင္း ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကိုလည္း အာမခံတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ မျဖစ္မေန ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ တုိင္းရင္းသား မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီဟာ ရခုိင္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းကို အေျခခံတဲ့ ပါတီမဟုတ္ဘူးဆုိတာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕ ပါတီဝင္ျဖစ္ မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒအရ အေသအခ်ာ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားပါတီဟာ ရခုိင္နဲ႔ ရခုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ အပါအဝင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ မွီတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္ စုဝင္ မည္သူမဆုိ ပါတီဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၾကၿပီး ပါတီအေနျဖင့္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ မွီတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ အားလံုးအတြက္ ရပ္တည္တုိက္ပြဲဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလံုးရဲ႕ အေရးမွာလည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတုိ႔ပါတီဟာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအားလံုးနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္ေတြ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအပါအဝင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိေရးတုိ႔အတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရွ႕က ကြၽန္ေတာ္တင္ျပသြားတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးသံုးရပ္ကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြအျဖစ္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၈ ခုကို ပိုၿပီးေတာ့ အေသးစိတ္က်က် ခ်မွတ္ထားရွိ ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ တုိင္းရင္းသား မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြ အတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ခ်ီတက္ ၾကတဲ့ေနရာမွာ အေရးပါတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ထစ္အျဖစ္ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြအရ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏုိင္ရသြားတဲ့ အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ေနပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအား ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အမတ္အမ်ားစုအႏုိင္ရ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ က ရခုိင္ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် အေလး အနက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိတည္ဆဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီနဲ႔ ရခုိင္ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵအား မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရသည္မွာလည္း ျပည္သူ မ်ား အသိပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကိစၥမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပင္ပက အင္အားစုေတြက ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေပးေနၾကတဲ့ ဖိအားေတြကို ေတာင့္မခံႏုိင္တာကို ျမင္လာရတဲ့အခါ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ နည္းပါးလာတဲ့ျဖစ္ရပ္သေဘာေတြကို ၾကည့္ျမင္ ရတဲ့အခါ လက္ရွိဒီႏွစ္ေတြအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ အတုိက္အခံစနစ္ရွိဖို႔လိုအပ္လာၿပီလို႔ သုံးသပ္မိၾကပါတယ္။

တြန္းတြန္း တုိက္တိုက္ ေထာက္ျပေဝဖန္ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္သူေတြကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အခင္းအက်င္းသို႔ အားျဖည့္ေစလႊတ္ပို႔ေဆာင္ရေတာ့မယ့္အေန အထားျဖစ္တယ္လုိ႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေခတ္အဆက္ဆက္၌ ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ဆံုး႐ံႈးေနတဲ့ အမ်ဳိးသားအခြင့္အာဏာေတြကို ရရွိေစေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာကို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရခုိင္အမ်ဳိး သားပါတီအေနနဲ႔လည္း ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ထုိအခြင့္အာဏာေတြကုိ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေရး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဟာလည္း ဒီလုိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြထဲက ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီဟာ လာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ (၂)ေနရာမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမွာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီကိုယ္စား ကြၽန္ေတာ္ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ဦးေအး ေက်ာ္က ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီဟာ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား အခက္အခဲအက်ပ္အတည္း ႀကံဳတုိင္း ရခုိင့္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နဲ႔အတူ ထုိအခက္အခဲေတြကေန ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေအာင္ ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္ထပ္တည္း အစဥ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအသိပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိမ်ဳိး အစဥ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရခုိင္ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးဟာ ရခုိင္ကုိယ္စားျပဳပါတီ (RNDP) ႏွင့္အတူ ရပ္တည္ ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တတိယအမ်ားဆံုး အႏုိင္ရ ပါတီႀကီးအျဖစ္ RNDP ကို သမုိင္းမွတ္တုိင္ စိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရခုိင္ပါတီ (RNDP) က တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ တတိယအမ်ားဆံုး ေအာင္ပြဲရခဲ့ျခင္းဟာ ရခုိင္ပါတီ (RNDP) သာမက ”ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ အမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္”ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြကပင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေစခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) ဟာ စုစုေပါင္း ၇၇ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့အနက္ ၄၅ ေနရာ အႏုိင္ရၿပီးေတာ့ တတိယ အမ်ားဆံုးအႏုိင္ရတဲ့ ပါတီအျဖစ္ ထပ္မံရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္သီးပုဂၢလ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီနဲ႔ ပူးေပါင္းရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ႏွစ္ေနရာစလံုးမွာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) အျပတ္အသတ္ ေအာင္ပြဲရရွိေစဖုိ႔ရာဟာ ရခုိင္ျပည္သူေတြရဲ႕ သမုိင္းေပးတာဝန္ တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ အေလးအနက္ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ တုိင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ေရွ႕က ေျပာျပခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ သံုးရပ္မွာ အေရးအႀကီးဆံုးလည္းျဖစ္ၿပီး နံပါတ္တစ္ ရည္မွန္းခ်က္လည္းျဖစ္ တဲ့ ”စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရး” ဆိုတဲ့ ရည္မွန္း ခ်က္ကေန မတိမ္မေစာင္း အေလွ်ာ့မေပးစတမ္း ဆက္ေလွ်ာက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး-(၂၁) ရာစု ပင္လံု ညီလာခံမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆုပ္ကိုင္ရပ္တည္ထားတဲ့၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လိုလားတဲ့၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ ဘယ္လိုဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုမ်ဳိးလဲဆုိတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေသအခ်ာ စာတမ္းဖတ္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ စာတမ္းထဲက အေရး ႀကီးတဲ့ အခ်က္အနည္းငယ္ကိုထပ္ဆင့္ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပရမယ္ဆိုရင္-

-ဗမာအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေတြဟာ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ ေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အဲဒီအမ်ဳိးသား ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ဗဟိုအစိုးရအၾကားမွာ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးမႈဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အႏွစ္သာရနဲ႔ ခြဲေဝက်င့္သံုးတာျဖစ္ေစရမယ္။ အဲသလုိ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးရာမွာ- ဗဟိုအစိုးရက ကိုယ္စားျပဳ က်င့္သံုးခြင့္ ရတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ျပည္နယ္ ေတြဆီက ဆင္းသက္စီးဆင္းျခင္း ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အေျခခံမူရယ္၊ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလည္ပတ္ျဖစ္တည္ေစႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ ေတြက ဗဟိုအစိုးရသုိ႔ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေပးတဲ့ အာဏာေတြကလြဲလုိ႔ က်န္တဲ့ ၾကြင္းက်န္အာဏာေတြအားလံုးဟာ ျပည္နယ္ေတြလက္ထဲမွာရွိတယ္ဆုိတဲ့ အေျခခံမူရယ္၊ ဒီအေျခခံမူႏွစ္ရပ္တို႔အရ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္ရမယ္။

-ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဟာ တန္းတူရည္တူ သီးျခား လႊတ္ေတာ္ေတြျဖစ္ေစရမယ္။ ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကုိ ပူးတြဲ၍ က်င္းပ ခြင့္မရွိေစရ ဆိုတဲ့အခ်က္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲ(သမၼတ)ကို ေရြးခ်ယ္ ရာတြင္ လူမ်ဳိးကိုအေျခခံ၍ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္။

-ျပည္နယ္ေတြအတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ စီမံကိန္းေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရက တုိက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္။ အဲဒီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ စီမံကိန္းေတြကေန ရရွိလာတဲ့ အက်ဳိး အျမတ္၊ အခြန္အေကာက္ေတြအေပၚမွာ ျပည္နယ္ေတြက အျပည့္အဝ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္နဲ႔ ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္။

-ျပည္နယ္ေတြအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ ေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ရဲ႕ စီမံကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ ရွိမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ ေတြဆီကေန အခ်ဳိးက်ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ တပ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္။

-သဘာဝသယံဇာတေတြအားလုံးကို သက္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ မ်ားက ပိုင္ဆုိင္တဲ့အျပင္ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲခြင့္ရွိတယ္။ ဒါ့အျပင္ သယံဇာတ ဝင္ေငြေတြကို ကိုင္တြယ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစုိးရသို႔ ခြဲေဝေပးျခင္းကို သက္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္က ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြသို႔ ထည့္ဝင္ရမည့္ သတ္မွတ္အခ်ဳိးက်ခြဲေဝေပးေငြမွာ သက္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ကိုရရွိမွသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြသို႔ ထည့္ဝင္ေစရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္။

…စတဲ့အခ်က္ေတြပါဝင္တဲ့စာတမ္းကို သိၾကားေစျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရည္မွန္းသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ ဤသို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ကာ သာယာဝေျပာေသာ တန္းတူညီမွ်တဲ့၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းခ်ီတက္ႏုိင္ၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုစစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိး တည္ေထာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မိမိတို႔ရဲ႕ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ သိၾကားေစရန္ ေတာင္းဆိုအားထုတ္ျခင္း အစရွိတဲ့ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းက နည္းလမ္းမွန္သမွ်ကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ တုိင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီလပိုင္းေတြအေတာအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ လာခဲ့တဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ တုိင္းျပည္မွာ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးကို အေျခမခံေသာ၊ စည္းကမ္းမဲ့ လစ္ဘရယ္အယူအဆေတြကို အေျခခံေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ေၾကာင့္ မိမိတို႔တုိင္းျပည္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တစ္ခါကေျပာခဲ့တဲ့ ဟိုလူလာလည္း မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရ၊ ဒီလူလာလည္း မ်က္ႏွာ ခ်ဳိေသြးရနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာတဲ့ ေအာက္က်ေနာက္က် ႏုိင္ငံမ်ဳိးျဖစ္လုဆဲဆဲ အေျခအေနကို ေရာက္ေနၿပီဆုိတာကို အေသအခ်ာျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို က်ဴးေက်ာ္ထိပါးေစာ္ကားၿပီး ဖိအားေပးတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ဒီႏွစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ ခံေနရတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီအတုိင္းလႊတ္ေပးမထားသင့္ေတာ့ဘဲ ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့အတိုက္အခံေတြ ပါဝင္တဲ့ ယႏၲရားစနစ္တစ္ရပ္ရွိလာမွသာလွ်င္ ပိုမိုသာယာဝေျပာတဲ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြလက္ထဲကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့မွာျဖစ္ ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားပါတီကုိ မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္တကြ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေအာင္အားထုတ္ၾကပါ။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ကို မဲေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကို ေခတ္သစ္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီေတြလက္ထဲမေရာက္ေအာင္ လက္တြဲတုိက္ပြဲဝင္ၾကပါလို႔ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္တုိင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားအားလုံး အႏၲရာယ္ခပ္သိမ္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚထြန္းပါေစ။ ။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)