ႏိုင္ငံေရးပါတီမိတ္ဆက္ (ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီ)

0
348

ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာသန္းထုိက္ဦးက ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပ ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ မိဘျပည္သူအေပါင္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုၾကပါေစ။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးလမ္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လမ္း ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျပည္သူတို႔ဘဝ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္ လံုးကလည္း ”တရားဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ ႀကီးဆီသို႔” ပူးေပါင္းပါဝင္လက္တြဲေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါေစလုိေၾကာင္း ေမတၱာ တရားျဖင့္ ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မိမိတစ္ေယာက္တည္း ေရးသားခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္း ပါဝင္လိုသည့္ ပါတီတည္ေထာင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီ တည္ေထာင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာ သန္းထုိက္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား

ဦးစြာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအႏွစ္သာရရွိရွိ ကြၽန္ေတာ္ ေရးသားခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ပါတီ၏အလံ၊ logo ၊ မူဝါဒသေဘာထားမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ တင္ျပအပ္ႏွံလုိပါတယ္။ ပါတီ၏အလံမွာ ေအာက္ခံအနီေရာင္သည္ ရဲရင့္ျခင္း၊ ျပတ္သားျခင္း၊ အျပာေရာင္သည္ တည္ၾကည္ျခင္း၊ ေအးခ်မ္းျခင္းတို႔၏ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ ၾကယ္ျဖဴႀကီးတစ္လံုးကို ၾကယ္ျဖဴေသးငါးလံုးက ဝန္းရံထားျခင္းမွာ ၾကယ္ျဖဴႀကီးတစ္လံုးႏွင့္တူေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို ၾကယ္ျဖဴေသးငါးလံုးျဖစ္ေသာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဝန္းရံထား သည့္သေဘာကို ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ ၾကယ္တုိ႔၏ ဝိေသသအထူးျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ရွိျခင္း၊ ခရီးလမ္းကို ေျဖာင့္ျဖဴးစြာသြားရျခင္းဟူေသာ သေဘာကို ခံယူပါသည္။

ပါတီ၏ တံဆိပ္မွာ – ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီသည္ ”အရြယ္တူၾကယ္ျဖဴ ၁၄ လံုး၏ အလယ္တြင္ တူ၊ တံစဥ္၊ စက္သြားတုိ႔ပါရွိျခင္းမွာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအတြင္းရွိ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ စက္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္မည္ဟူေသာ” အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။

တင္ျပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ၏ တံဆိပ္(Logo)ျဖင့္ ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ခံယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပါတီ၏မူဝါဒမ်ားမွာ- ”အမ်ဳိးသားေရးမူဝါဒ”ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံး ခ်စ္ၾကည္ေသြး စည္းမႈျဖင့္ စစ္မွန္ေသာစည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ ႀကိဳးစားမည္။

ေလးစားရပါေသာ မိဘျပည္သူအေပါင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မင္းရပ္ရပ္ကြက္တြင္ရွိသည့္ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးက ”ျပည္သူ႔အားကစား ကြင္း”ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ”ရာသက္ပန္ ျပည္သူ႔ အားကစားကြင္း(ဂရန္ရရွိေအာင္) လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္”။ သို႔အတြက္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ျပည္သူအေပါင္းသည္ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးျမည့္ေနသည့္ ျပည္သူ႔အားကစားကြင္းကို ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ျဖင့္ သစ္လြင္တက္ၾကြ ေရာင္စုံမီးမ်ားျဖင့္ သာယာလ်က္ရွိေသာ ျပည္သူ႔အားကစားကြင္းအသြင္ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဘဝတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကြၽန္ေတာ္၏ သမုိင္းဝင္မွတ္တုိင္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

”ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒ”ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္မွန္ေသာ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈရွိသည့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးမည္။

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရင္း ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုရရွိေစရန္ ”ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ” ေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

”စီးပြားေရးမူဝါဒ”ႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္မွ်တေသာ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္ (Social Market Economy) ကို က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ အရင္းရွင္ဝါဒ ထြန္းကားမည့္အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလးစားရပါေသာ မိဘျပည္သူအေပါင္း

ကြၽန္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းဘဝအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး စီးပြားလည္း ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ”ပုဂၢလိကေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသင္းမ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေစေရးဥပေဒ” ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ယေန႔တိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟာ ”ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကို ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္”။

”ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒ”ႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္တက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံျခား ေရးမူဝါဒကို က်င့္သံုးမည္။ ဘန္ေဒါင္း မူႀကီးငါးခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါတယ္။

”ကာကြယ္ေရးမူဝါဒ”ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာမည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရန္သူမ်ား၏ အႏၲရာယ္ မွ ကာကြယ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကာကြယ္ ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္။ တပ္မေတာ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအားလံုး စည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဝင္ေရာက္လိုပါက ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ သြားမည္။ အမွန္တကယ္အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ၊ ေခတ္မီ တုိးတက္ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။
”ေတာင္သူလယ္သမားေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ”ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမပိုင္ဆုိင္မႈကို အေျခခံထားၿပီး လယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ေလးစားရပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား

ကြၽန္ေတာ္သည္ ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဘဝႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးအျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဘဝမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ တြင္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ပုလဲၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား၊ ျပန္လည္ရရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔ အတြက္ အမွန္တကယ္ ေတာင္သူလုပ္ကုိင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ပံုစံ(၇) ရရွိေရးအတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါတယ္။
”အလုပ္သမားေရးရာမူဝါဒ” ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အေျခအေနေပးလာပါက ကမၻာ့အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ တန္းတူရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

”ဘာသာေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ” ႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးျဖစ္သည္ဟူေသာ သေဘာထား ကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

”ပညာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ”ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္ တန္းႏုိင္ေသာ ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

”က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ”ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ သက္ရွည္က်န္းမာေရးအတြက္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကို ေကာင္းက်ဳိးေပးေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ တုိးတက္ထြန္းကားေနေသာ အေနာက္တိုင္းေဆးပညာ၊ ဟုိမီယုိပက္သစ္ေဆးပညာ၊ အာယုေဗဒေဆးပညာ၊ ေအာ္တာေနးတစ္ေဆး ပညာရပ္မ်ားအားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းေဆးေကာင္စီ၊ အေနာက္တုိင္းေဆးေကာင္စီ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ထြန္းကားေနေသာ ဟုိမီယုိပက္သစ္ေဆးပညာ၊ အာယုေဗဒေဆးပညာ၊ ေအာ္တာေနးတစ္ေဆးပညာရပ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေန႐ံုသာမက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား အားလံုး၏ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ဟုိမီယုိပက္သစ္ေဆးပညာႏွင့္ ေအာ္တာေနးတစ္ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအသင္း (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ NGO)ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

”ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာမူဝါဒ”ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္မ်ား ပ်က္ျပားေစမည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တုိက္ဖ်က္ သြားမည္။

ပါတီ၏ မူဝါဒသေဘာထားမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္သံုးရပ္ကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္း စဥ္၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾက ကုန္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအားလံုးသည္ ”တန္းတူအခြင့္အေရး” ရရွိေရးအတြက္ ”ဥပေဒႏွင့္အညီ” (According to the law)ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားပါမယ္။ လယ္ယာေျမမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ”ႏုိင္ငံပိုင္ သိမ္းျခင္း”မွ ကာကြယ္ေပးသြားပါမည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအသီးသီး ေနထုိင္ရာေဒသမွ ထြက္ရွိေသာ ”သယံဇာတ” ပစၥည္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ဝင္ေငြ မ်ားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအသီးသီးေနထုိင္ရာေဒသမ်ား တုိးတက္ ေရးအတြက္ တန္းတူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္”အာဏာသည္ ျပည္သူမွဆင္းသက္ရမည္ ဟူေသာ” ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ျပည္သူတို႔ကေပးခဲ့ေသာ ဆႏၵမဲမ်ား အမွန္ျဖစ္ေစေရးကိုေဆာင္ရြက္သြားမည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအားလံုးကလည္း တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ပါတီအသီးသီးတည္ေထာင္ၿပီး ပါတီမ်ားကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေစေရးအတြက္ ”လက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္ျခင္းမျပဳရန္” ႏုိင္ငံေရးစားပြဲဝုိင္းမ်ားအျဖစ္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္သြားမည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ဝင္ေရာက္အေရြးခံကိုယ္စားျပဳခဲ့သည့္ ပါတီအေရးထက္ မိမိတုိ႔ မဲဆႏၵ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္သူတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးသို႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသံုးရပ္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတုိ႔တြင္”အမွန္တရားအတုိင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရး”အတြက္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ားသာ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ”ဥပေဒမဲ့ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း” မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ စတုတၴမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ မီဒီယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလးစားရပါေသာ မိဘျပည္သူအေပါင္း

”ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းျပည္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ”ကာကြယ္ေရးဌာန”ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ရပ္တည္ကာ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီကိုမွ် ”ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမျပဳေရး”ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ေလးစားရပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေပါင္း

ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီ ပါတီ၏ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားမွာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားသည္ ယခုအခါ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္လာသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပးရမည့္ စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္သင့္ပါသည္။

ေလးစားရပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေပါင္း

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တည္ေထာင္ထားသည့္ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီ၏ ႐ိုးရွင္းလွသည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးမူဝါဒကေတာ့ ”ျပည္သူ႔ဆႏၵအမ်ားစုျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဘဝျဖင့္ ေက်နပ္ခဲ့ရေသာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။”

ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေရးတႀကီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ လ်က္ရွိေသာ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္သာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဘဝျဖင့္ ေက်နပ္ခဲ့ရေသာ္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရး အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ားထံ ေလးေလးနက္နက္ ကတိျပဳလုိသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းဘဝျဖင့္ ေက်နပ္ခဲ့ရေသာ္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရးကို ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စသည့္မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္အား ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးပါရန္ တုိက္တြန္းရင္း မိဘျပည္သူအေပါင္း က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)