ႏိုင္ငံေရးပါတီ မိတ္ဆက္ (အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ပါတီ)

0
300

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ၄င္းတုိ႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။
အဆုိပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
ေလးစားအပ္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြၽန္ေတာ္က ခေမာက္ပါတီ NDF ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ NDF ပါတီဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ျပည္သူအၾကားမွာ ေပါင္းကူးတံတား သဖြယ္လည္းျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ကိစၥအဝဝမွာ ျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တြန္႔ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ အစိုးရေတြပဲတက္တက္ ျပည္သူ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးမွာေရာ၊ လူထု ႏုိင္ငံေရးမွာပါ ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံကို ဘယ္သူေတြပဲ အုပ္ခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္ NDF ဟာ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ျပည္သူ႔ဘက္ကရပ္တည္တဲ့ အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ဆိုတာ ဒီေနရာကေန အတိအလင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အခုကာလဟာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ေရး ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ လူထုအား ကို အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးနဲ႔ ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္ ႏုိင္ပါမွ ႏုိင္ငံရဲ႕ေရွ႕ခရီးဟာ ေျဖာင့္ျဖဴးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူထုအားကို အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ျပည္သူေတြမပါဘဲ ဒီမုိကေရစီေအာင္ပြဲကို မရႏုိင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ အျမင္ကြဲလြဲမႈေတြကို လက္ခံရမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအျမင္ကြဲလြဲမႈေတြရွိေနလ်က္ကပဲ ညီၫြတ္မႈကိုရွာေဖြရပါမယ္။ ရွာေဖြ ႏုိင္ရင္ ႏုိင္ငံေရးအႏုပညာေျမာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ကို ေရာက္ႏုိင္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးမရွိတဲ့အျမင္ေတြကို ကိုင္စြဲၿပီး ကြဲလြဲခြင့္ရွိရမယ္လို႔ ေတာင္းဆုိေနရင္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ထူေထာင္ ေရးဟာ ဗုန္းဗုန္းလဲၿပိဳကဲြသြားမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူထုအားကို အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကစီးပြားေရးဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ စိုက္ပ်ဳိး စီးပြားအေျခခံပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ေတာင္သူေတြ လယ္လုပ္ရင္း ငတ္ေနၾကတယ္။ လယ္သိမ္းခံရလို႔ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ လုပ္စရာ လယ္မရွိေတာ့ ဘူး။ ဘယ္သူေတြပဲ အုပ္ခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ေခတ္ကေန ဒီကေန႔အထိ လယ္သမားဟာ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံေနရဆဲပဲ။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္မွာ ဆန္စပါးဝယ္ယူေရးဘုတ္အဖြဲ႕က လယ္သမားဆီက ေစ်းသတ္မွတ္ဝယ္ယူ တယ္။ ၿပီးရင္ ႏုိင္ငံျခားတင္ပို႔တယ္။ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္မွာ အစုိးရက လယ္သမားဆီက စပါးကို ေအာက္ေစ်းနဲ႔ဝယ္တယ္။ ၿပီးရင္ ႏုိင္ငံျခားပို႔တယ္။ ခုေရာဘာထူးလဲ။ တလင္းေပါက္ေစ်းကို ႏွိမ္ဝယ္၊ ၿပီးရင္ ႏုိင္ငံျခားကို အျမတ္ တင္ျပန္ေရာင္းတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ လယ္သမားဘဝက ေခတ္ေတြဘယ္ေလာက္ ေျပာင္းေျပာင္း ဒုံရင္းဒုံရင္းပဲ။ ခု ရာသီဥတုက မမွန္၊ ေရကႀကီး၊ သြင္းအားစု ေတြက ေစ်းျမင့္၊ လုပ္သားကရွား၊ ထြက္လာတဲ့စပါးကေစ်းက်နဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ဒံုရင္းဟာဒံုရင္းပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြကို အစိုးရအဆက္ဆက္ မ်က္ကြယ္ျပဳ ခဲ့ၾကတယ္။

အခု ျပည္သူေတြတင္တဲ့ အစိုးရေခတ္ကိုေရာက္ၿပီ။ လယ္သိမ္းယာသိမ္း ခံရတဲ့ လယ္သမားေတြ လယ္ျပန္ရၾကၿပီလား။ မရေသးပါဘူး။ အေျပာင္းအလဲ ကို ေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ လယ္ယာေျမျပႆနာကို ပထမဦးဆံုး ကိုင္တြယ္မွျဖစ္မယ္လုိ႔ အစိုးရကို တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လယ္ယာ ေျမသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ဖို႔ တင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းေရးဥပေဒနဲ႔ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးဥပေဒေတြကိုျပ႒ာန္းၿပီး လုပ္ေဆာင္သလိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံေတာ္က ေျမသိမ္းၿပီး လယ္ယာေျမေဝျခမ္းေရးလုပ္ေပးဖို႔တင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ေတြက မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကဘူူး။ ခုကြၽန္ေတာ္တို႔ NDF ျပည္သူ႔ေရွ႕ ျပန္ေရာက္လာၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားေတြရဲ႕လယ္ပိုင္ခြင့္အလုပ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မုခ်လုပ္မယ္ဆိုတာ ဒီေနရာကေန ရဲရဲႀကီးကတိေပးလိုက္မယ္။ ယံုၾကည္လိုက္ပါ။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ဆိုင္တာေတြကို ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္ အလုပ္သမား အေရးကို ဆက္ေျပာခ်င္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စက္႐ံုလုပ္သားသန္းခ်ီရွိတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြမွာေရာ လုပ္ခလစာနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ေစခိုင္းမႈ၊ လုပ္ခလစာနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွ်တမႈ၊ ေန႔စဥ္ဘဝလံုၿခံဳမႈနဲ႔ လူမႈဖူလံုမႈရွိၾကရဲ႕လားဆိုတာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္ဟာ အလုပ္ျဖစ္ စရာရွိတယ္လို႔ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ခုထိေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေလာက္ေလာက္လားလားေရာက္လာတာ မေတြ႕ရေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ အလုပ္ရွင္ဘက္မွာ အက်ပ္အတည္းရိွသလို အလုပ္သမားဘက္မွာ လည္း ေလွာ္ရင္းနစ္ေနတဲ့ကိန္းဆိုက္ေနတယ္။ စက္မႈဇုန္ေတြ တိုးခ်ဲ႕လာမႈ ေၾကာင့္ အလုပ္သမားအင္အား တျဖည္းျဖည္းနဲ႔မ်ားလာခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့ အလုပ္သမားသမိုင္းမွာ လုပ္သားအင္အားအႀကီးမားဆံုးကာလလို႔ သတ္မွတ္ ႏိုင္တဲ့ေခတ္ပဲ။ လုပ္ငန္းခြင္ တရားမမွ်တမႈေတြကလည္း ပိုဆိုးလာတယ္။ မတရားမႈေတြကို မခံႏိုင္ၾကတဲ့အဆံုး အလုပ္သမားသပိတ္ေတြ ေပၚလာရတာပဲ။ ဒါေတြဟာ အရင္အစိုးရေခတ္ကေန ခုအစိုးရေခတ္အထိပဲ။ သေဘာက အစိုးရ အဆက္ဆက္ အလုပ္သမားျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ခဲ့ ၾကဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ဘဝ ဖူလံုမႈမရွိတာေတြ၊ လုပ္ငန္းခြင္ နစ္နာမႈေတြမရွိဖို႔ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ အဆက္ဆက္က လုပ္မွားကိုင္မွား ေတြကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ အေနအထားကိုေရာက္ေအာင္ တာဝန္ရွိအစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြက ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔ အေရးတႀကီး လိုေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသစ္၊ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို ေလွ်ာက္ၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံသစ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးရဲ႕အေျဖကေတာ့ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ ေရးကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္မႈအေပၚမူတည္ေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ NDF ခေမာက္ပါတီဟာ
-အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးရရွိေရး၊
-ျပည္သူမ်ားရဲ႕စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေရးနဲ႔
-အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ ရွိေရး စတာေတြမွာ ျပည္သူနဲ႔အတူ ႀကံ့ႀကံ့ခံရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ခေမာက္ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးစြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
ဒါေၾကာင့္ NDF ခေမာက္ပါတီကို မဲေပးေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ ေရြးခ်ယ္ မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာ တစ္ခ်က္အညႇိဳးမခံပါဘူး။
ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာ တစ္ခ်က္ညႇိဳးတာ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြထဲမွာ ေပကပ္ေနမယ့္ လူစားမ်ဳိးေတြမဟုတ္တဲ့အတြက္ NDF ပါတီကို မဲေပးလိုက္ဖို႔ ပန္ၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပည္သူ႔အတြက္ NDF
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီ ခရီးရွည္ခ်ီတက္မည္
ေရႊခေမာက္ေဆာင္းေသာ တုိင္းရင္းေအာင္နိမိတ္ ေပၚထြန္းမည္
ပညာလူမႈစီးပြား ျမႇင့္တင္ေစပါမည္
သာယာမည္ ျမန္မာျပည္ ရာဇဝင္တြင္မည္
ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္။
ဒီမုိကေရစီေအာင္လံလႊင့္ထူ ေဆာင္ရြက္မည္
ျပည္သူနဲ႔ တစ္ေသြးတစ္သားတည္း သစၥာတရားတည္
ျမန္မာျပည္အေျပာင္းအလဲအတြက္ ခေမာက္ကို ယံုၾကည္သည္
ရာဇဝင္မွာစာတင္မည္
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ မုခ်ျဖစ္ရမည္
သမုိင္းသစ္ကို ေျပာင္းလဲမည္ ခေမာက္တို႔ျပန္လာၿပီ
လြတ္လပ္မည္ မွ်တမည္ အခြင့္အေရးသာတူညီ
ျပည္သူကို ကတိေပးထားသည္
ဒီမုိကေရစီကို ကူးေျပာင္းရမည္
ေခတ္သစ္ဆီ တရားနဲ႔အညီ ခေမာက္ရွိေနပါသည္။
ရဲရင့္သည္ ေရွ႕သို႔ခ်ီ လူထုအတြက္ ရင္ဆုိင္မည္
ဒီမုိကေရစီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပည္သူ႔အတြက္ NDF (NDF)
ရာဇဝင္အသစ္ထြင္းမယ္ ျပည္သူတို႔
ဒီေျမဟာ ငါတုိ႔တုိင္းျပည္ အၿမဲခိုင္မာဖို႔အေရး
သံညီညာ လြတ္လပ္ျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစ
ဒီႏုိင္ငံ စစ္ၿငိမ္းခ်မ္းကာ သိကၡာေအာင္ႏုိင္ေရး
ရာဇဝင္အသစ္ထြင္းဖုိ႔ လုိၿပီေလ
႐ုိးသားတဲ့စိတ္ဓာတ္ ရွင္းလင္းတဲ့အေတြးအျမင္
ဆူးမ်ားတဲ့မာန္မာနမ်ား ရွင္းပစ္ပယ္ဖုိ႔လို
ႏုိးၾကားတဲ့လုပ္အား အမုန္းမရွိတဲ့ေမတၱာ
စူးထက္တဲ့ပညာ ခြန္အားနဲ႔ ဒုိ႔ ေရွ႕သို႔ခ်ီပါစို႔။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ
အက်ဳိးမ်ား ျပည္သာယာေအာင္ ကတိျပဳခဲ့သည္
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ အစဥ္အၿမဲရပ္တည္သည္
ျပည္သူ႔ေခတ္မာန္ ေသခ်ာေဆာက္တည္မည္ ဒါ ၿီၤ ပါတီ
အႀကိမ္ႀကိမ္ခါ ငါတုိ႔သမုိင္းဟာ ေသြးေတြဆူညံပြက္
ရင္နာစရာ စနစ္ေၾကာင့္ အနင္းခံဘဝေတြ
အလိမ္အညာေတြ တဇြတ္ထုိးသမားေတြ သမုိင္းကို အေရာင္မျခယ္ဖုိ႔
ရာဇဝင္အသစ္ထြင္းမယ္ ျပည္သူတို႔
႐ုိးသားတဲ့စိတ္ဓာတ္ ရွင္းလင္းတဲ့အေတြးအျမင္
ဆူးမ်ားတဲ့မာန္မာနမ်ား ရွင္းပစ္ပယ္ဖုိ႔လို
ႏုိးၾကားတဲ့လုပ္အား အမုန္းမရွိတဲ့ေမတၱာ
စူးထက္တဲ့ပညာ ခြန္အားနဲ႔ဒုိ႔ ေရွ႕သို႔ခ်ီပါစို႔။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ
အက်ဳိးမ်ား ျပည္သာယာေအာင္ ကတိျပဳခဲ့သည္
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ အစဥ္အၿမဲရပ္တည္သည္
ျပည္သူ႔ေခတ္မာန္ ေသခ်ာေဆာက္တည္မည္ ဒါ NDF ပါတီ

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)