ႏိုင္ငံေရးပါတီ မိတ္ဆက္ (ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ)

0
342

 

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းက ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္စသည္ တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဟာေျပာ တင္ျပခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

ေလးစားခ်စ္ခင္အပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-
ကိုုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ဂါရဝျပဳႏႈတ္ခြန္းဆက္သ အပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕အဆံုးအျဖတ္သာ အခရာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္တဲ့၊ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးေဆာင္သယ္ပိုးခြင့္ ရႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒ၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ဦးတည္ကာ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ လက္တြဲကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ပါတီစံုအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားက ခ်စ္ခင္ယံုၾကည္ စြာ အားေပး ေထာက္ခံ ခဲ့တာေၾကာင့္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့တဲ့ပါတီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက ယံုယံုၾကည္ၾကည္ မဲေပးအပ္ႏွင္းလိုက္တဲ့ ႏိုင္င့ံတာဝန္ ေတြကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး ျပည္သူကို ျပန္လည္ အလုပ္အေကြၽးျပဳ ေက်းဇူး ဆပ္ႏိုင္ေအာင္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ အမ်ဳိးသားေရးကို ဦးထိပ္ထားတဲ့ပါတီျဖစ္တာနဲ႔ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ သြားလိုတဲ့အတြက္ ”၂ဝ၁၇ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး” ကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အဆံုး အျဖတ္ကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ တရားနည္းလမ္းတက် ခံယူသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပ အပ္ပါ တယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ အမိျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႀကီး အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး၊ ေအးခ်မ္း သာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ထာဝစဥ္ရပ္ တည္ႏုိင္ေရး၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဘဝလံုၿခံဳေရး၊ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ လူမႈေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစား ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သမုိင္းေရး ပကတိလုိ အပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေလးနက္တည္ၾကည္ေသာ သႏၷိ႒ာန္စိတ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားေရးပါတီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔လိုအင္ဆႏၵကို အစဥ္အၿမဲ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပါတီ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ လုိအင္ ဆႏၵေတြကိုသာ အဓိကဦး တည္စဥ္းစား ခ်မွတ္ ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေအာင္ အစဥ္ႀကိဳး စားေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားအေနနဲ႔ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူ၊ ျပည္သူကိုဗဟုိျပဳလုိ႔ ျပည္သူ႔အေရး ဦးစားေပးၾကဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းဖုိ႔နဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီး ပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္း ကူညီႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖုိ႔ မိမိတို႔ပါ တီရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ မ်ားအျဖစ္ခ်မွတ္ကာ အစဥ္အၿမဲက်င့္သံုးလ်က္ရွိပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီအေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ေဆာင္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈရွိေရးတုိ႔အတြက္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေရးတို႔ကိုလည္း အေလး အနက္ထား ဦးထိပ္ပန္ ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အားလံုးနဲ႔အတူ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းပါဝင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ျပည္သူေတြလုိလားေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ စတင္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့တဲ့အစိုးရဟာ မိမိတို႔ပါတီရဲ႕ အစုိးရျဖစ္လို႔ ”ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲမႈအစ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက”လို႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ရာမွာ အဆင့္သံုးဆင့္နဲ႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ပထမအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အႀကိဳျပင္ဆင္မႈ အဆင့္တြင္ ယခင္တပ္မေတာ္ အစုိးရက ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေအာင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို တုိင္းရင္း သား ျပည္သူအလႊာမ်ဳိးစံုနဲ႔ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရ ဖြဲ႕စည္း ႏုိင္တဲ့အထိ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စီစဥ္ေပး ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းကို တည္ၿငိမ္ေခ်ာေမြ႕စြာနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအေျခအေနဟာ သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ လာခဲ့တာကို မိဘျပည္သူမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
တတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳး ရင့္က်က္ခိုင္မာသည့္အဆင့္ ကို မကူးေျပာင္းမီ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားနဲ႔ လူမ်ဳိးစုျပႆနာမ်ား စတဲ့စိန္ေခၚမႈ မ်ားေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မႈရရွိေအာင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ လာခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔အတြက္ တုိင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံမူႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္းနဲ႔ ဆက္လက္အေျဖရွာ ေဆြးေႏြးရန္ ဆုိတဲ့မူနဲ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ တန္းတူရည္တူ ရွိမႈအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ဝုိင္းဝန္း တည္ေဆာက္ေရးဆုိတဲ့မူတို႔ကို သေဘာ တူညီခ်က္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရဲ႕ တံခါးတစ္ခ်ပ္ သဖြယ္ျဖစ္တဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရစဥ္က ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရအေနနဲ႔ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတုိင္း တိုင္းျပည္ကို ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေျပာ မဟုတ္ အလုပ္နဲ႔ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္ဆုိတာကို သမုိင္းသက္ေသတစ္ခုအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔မတူ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္နဲ႔ လည္းေကာင္း ႐ႈျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျပာင္း အလဲလိုခ်င္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို ေက်နပ္ စြာ ခံယူရင္း ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ရွိလို အပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေအာင္ ေလ့လာသံုးသပ္ျပဳျပင္ႀကိဳးစားသြားပါမယ္လို႔ အသိေပး တင္ျပအပ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့မူဝါဒ၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြနဲ႔ ေအးခ်မ္း သာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ ႀကီးကို ျပည္သူေတြနဲ႔လက္တြဲၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခြင့္ ရရွိရန္ လာမယ့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အဆံုး အျဖတ္ကို ခံယူ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
မၾကာမီက်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ မိဘျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ မိမိတို႔နယ္ေျမနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးကို အမွန္တကယ္သယ္ပိုးႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ ၾကရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားဟာ မိမိတို႔နယ္ေျမရဲ႕အက်ဳိး၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕အက်ဳိးကို အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ႀကိဳတင္မွန္းဆ႐ံုသာတတ္ႏုိင္တဲ့ အနာဂတ္ ကာလအတြက္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကာလနဲ႔ အတိတ္ကာလက ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈ ေတြအေပၚ ခ်ိန္ထုိးသံုး သပ္ဆင္ျခင္ၾက ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ေဒသရဲ႕ အက်ဳိးကို ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း၊ ဘယ္လို ပုဂၢိဳလ္ေတြက အေျပာနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေပးေန တယ္ဆုိတာ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တုိင္ ေတြ႕ျမင္သိရွိေနတဲ့ ပကတိအရွိတရားအေပၚ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ၿပီး မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာမွာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္ေတြကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္႐ံုမွ် မက က႑အသီးသီးတုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ မူဝါဒခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔လုိသလုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံသစ္ကိုတည္ေဆာက္ရာမွာ အေတြ႕အႀကံဳရွိဖုိ႔နဲ႔ အရည္အေသြး၊ အရည္ အခ်င္းရွိတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္လည္း မ်ားစြာလိုအပ္ပါတယ္။
အစုိးရတစ္ရပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူရၿပီဆုိရင္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ပကတိလိုအပ္ ခ်က္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို တုိင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာ၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လူ႔အရင္းအျမစ္နဲ႔ သမုိင္းေၾကာင္း အေမြကိုပါ ဆက္ခံၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကမၻာ့ ႏုိင္ငံမ်ား မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ မိမိပါတီကို ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥအျဖာျဖာကို ကြၽမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ေအာင္ မျပတ္ ေလ့လာျပင္ဆင္ၿပီး အခ်ိန္အခါေရာက္လာလို႔ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ ေပးရင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၾကသလို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကိုလည္း အလား တူျပင္ဆင္ေလ့ က်င့္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ အၿမဲႏုိင္တဲ့ပါတီမရွိသလို အၿမဲ႐ႈံးေနတဲ့ ပါတီလည္း မရွိတာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္လို႔ ျပည္သူကလည္း ျပည္သူ႔ဘဝနဲ႔ လက္ေတြ႕ထင္ဟပ္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မယ့္ပါတီကို မဲေရြးခ်ယ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ ကိုယ္စား လွယ္ကို ၾကည့္ဖုိ႔လိုအပ္သလို ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ကိုယ္စားျပဳတဲ့ပါတီကိုလည္း ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ ခုိင္မာတဲ့ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ထားသလုိ အရည္ အခ်င္း ျပည့္ဝတဲ့ ေဒသမွာေနႏုိင္ၿပီး ျပည္သူအက်ဳိးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီနဲ႔ ပါတီကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ-
– အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ခိုင္မာတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ သြားပါမယ္။

– ျပည္သူလူထု၏စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လူမႈဘဝလံုၿခံဳေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

– တိုင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးသြားပါမယ္။

– မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရး အပါအဝင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

– အေျခခံတည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္ ေစရန္ အားေပး ကူညီသြားပါမယ္။

– ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးသည့္ သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပီျပင္ေအာင္ တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီးတင္ျပလိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဟာ အမ်ဳိးသားေရးကို ဦးထိပ္ထားတဲ့ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာတည္သေရြ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေနသေရြ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရွိေနသမွ် အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္မညိႇဳးႏြမ္းေစရ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရွိေနသမွ် ျမန္မာျပည္ နယ္နိမိတ္မေျပာင္းလဲေစရလို႔ ေလးနက္စြာ အာမခံပါတယ္။
ေလးစားခ်စ္ခင္အပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

– ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရင္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေရး ဦးတည္ေနၿပီျဖစ္လို႔ ဒီအရွိန္အဟုန္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္မယ့္ ပါတီကို စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါ။

– ျပည္သူမ်ားေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ တိုင္းျပည္ကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးႏိုင္တဲ့ပါတီကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါ။

– ျပည္သူတို႔ရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ အနာဂတ္မွာ ပိုမိုေျပာင္းလဲ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ပါတီနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဦးစားေပးစဥ္းစားေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါ။

– တစ္နည္းအားျဖင့္ လူေရာ၊ မူေရာ ျပည့္စံုတဲ့ ပါတီကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ (အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ )

”အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုမဲေပးစို႔”

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)