ႏိုင္ငံေရးပါတီ မိတ္ဆက္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

0
309

 

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၁ ဦးစိုင္းေအာင္ျမင့္ခုိင္က ၄င္းတုိ႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္စသည္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္ –

မိုင္ဆြန္ခ- မဂၤလာပါခင္ဗ်ား

တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္း မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစေၾကာင္း ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ေခၚ) က်ားျဖဴပါတီရဲ႕ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဦးစိုင္းေအာင္ျမင့္ခိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ပါတီရဲ႕ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။

က်ားျဖဴပါတီ(ေခၚ) ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမွတ္ပုံတင္အမွတ္-(၁၅/၂ဝ၁ဝ)ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပုံ တင္ခြင့္ရရွိ သည့္ေန႔ရက္မွာ (၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္) ျဖစ္ပါတယ္။

ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားခင္ဗ်ား

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွာ (၁)ယုံၾကည္ခ်က္၊ (၂)ရည္ရြယ္ခ်က္/ ရည္မွန္းခ်က္၊ (၃)မူဝါဒႏွင့္ (၄)လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္ ရွိရပါမယ္။ ထုိယုံၾကည္ ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္မ်ား အတုိင္း ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မွသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ တာဝန္ ေက်ေသာ ပါတီေကာင္းျဖစ္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ားျဖဴပါတီ၏ယုံၾကည္ခ်က္မွာ

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ –

ႏုိင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူ ညီမွ်မႈေဖာ္ေဆာင္ေပး ၍ ဖိႏွိပ္ျခင္းကင္းမွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ဟု အေလးအနက္ယုံ ၾကည္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သတိထားဖို႔က တန္းတူႏွင့္ညီမွ်မႈဆိုတာ မတူညီပါ ဘူး။ ဥပမာ- အစ္ကိုႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ညီငယ္ခုနစ္ဦးတို႔ အသီးရွစ္လုံးကို ခြဲေဝယူၾကရာမွာ အေရအတြက္ ညီမွ်စြာ တစ္လုံးစီ ရႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ခြဲေဝယူသည့္ ပုံစံအေပၚမူတည္၍ အႀကီး၊ အေသး၊ အေကာင္း၊ အပုပ္စသည့္ အရည္အေသြး တြင္ တန္းတူရရွိမႈရရန္ ခဲယဥ္းပါတယ္။ တန္းတူရဖို႔က ခြဲေဝေပးသူရဲ႕ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ လက္ခံရသူရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈအေပၚမွာ မူတည္ပါ လိမ့္မယ္။

က်ားျဖဴပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္တင္ျပရရင္
အဓိက ရည္ရြယ္တာက စိတ္ကူးယဥ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထက္ လက္ေတြ႕ အက်ဳိးရွိဖုိ႔ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေရး၊ ဆန္႔က်င္ေရးကို ဦးစားမေပးဘဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးကို ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ရည္မွန္းတာက

– ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး
– ဌာေနတုိင္းရင္းသားအားျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရး
– မိမိတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုတစ္စုခ်င္းေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးမွသည္
ျပည္ေထာင္စုစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားတို႔ခင္ဗ်ား

(၁) ဖက္ဒရယ္ရဲ႕အဓိပၸာယ္က ခြဲထြက္ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ေပါင္းစည္းျခင္း သာျဖစ္ပါတယ္။

– ျပည္နယ္မ်ားက တန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိဖို႔လုိအပ္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ျပ႒ာန္းခြင့္ အာဏာမ်ားကို ညီညီမွ်မွ်ခြဲေဝရယူၾကမယ္။

– စုေပါင္းရယူက်င့္သံုးရမယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ျပ႒ာန္းခြင့္အာဏာမ်ားကို အားလံုးရဲ႕ ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ရယူရပါမယ္၊ တာဝန္ယူရပါမယ္။

– ျပည္နယ္မ်ားက ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကို တန္းတူစြာႏွင့္ ညီမွ်စြာ ခဲြေပးရပါမယ္။

– အဲဒါမွ ျပည္ေထာင္စု ဖက္ဒရယ္စနစ္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ေျပာတဲ့၊ လုိလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဆုိတာ ဒီပံုစံပါပဲ။

(၂) ဌာေနတုိင္းရင္းသားအားျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရး ရည္မွန္း ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အာဏာရယူလုိျခင္း လံုးဝမဟုတ္ပါ။

မိမိတို႔ဌာေနတုိင္းရင္းသားသည္သာလွ်င္ မိမိတို႔လုိအပ္ခ်က္ကို မိမိ အသိဆံုး၊ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္၊ ဘက္မွ်ေအာင္ ဘယ္လုိစီမံေဆာင္ရြက္ရမွာကို အသိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔လက္ထဲမွာ မိမိကံၾကမၼာကို ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိမွသာလွ်င္ မိမိတို႔ဘဝကို အလွဆင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးကမိမိပါတီမူဝါဒႏွင့္အညီ
ႏုိင္ငံ့ အေရးေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရယူႏုိင္ဖို႔ပဲ။
ႏုိင္ငံေရး အာဏာရၿပီးရင္ ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္း က်ဳိး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႔ကို ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးထားရပါမယ္။

တခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တာဟာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရယူဖို႔ မဟုတ္ဘူးလို႔ အသံေကာင္းဟစ္ၾကတယ္။ လူၿပိန္းႀကိဳက္ ကတိေတြေပးၿပီး ႏုိင္ငံ ေရးအာဏာကိုမယူ ႏုိင္ငံ့အေရးစီမံခန္႔ခြဲဖုိ႔ကို ႏုိင္နင္းကြၽမ္းက်င္စြာျဖင့္ မလုပ္လို၊ မလုပ္ႏုိင္ရင္၊ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမလိုခ်င္ရင္ ဘာလုပ္ဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မွာလဲ၊ ျပည္သူကို ဘယ္လိုကူညီႏုိင္မွာလဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမးခ်င္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး အာဏာရခ်င္လို႔ အားလံုးက ေရြးေကာက္ ပြဲဝင္ၾကတာပဲ မဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ား။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရမွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေျခခံက်တဲ့ လမ္းတံတားစီမံကိန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းစီမံကိန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားခင္ဗ်ား

(၃) ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစြာ စုစည္း ေနထုိင္တဲ့ႏုိင္ငံပါ။ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုႀကီးမ်ားေရာ မ်ဳိးႏြယ္စုငယ္မ်ားပါ တစ္ႏုိင္ငံလုံးျပန္႔က်ဲေနထိုင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားဟာ မိမိတို႔ တစ္စုခ်င္းအလိုက္ စုစည္းညီၫြတ္မႈ ကေန ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အေျခ ျပဳႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက မိမိမ်ဳိးႏြယ္စု စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္မွသာ ျပည္ေထာင္စုစည္းလုံးမႈကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမဆုိ မိမိေနထိုင္ေနတဲ့ နယ္ေျမေဒသက တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားနဲ႔ သဟ ဇာတျဖစ္မႈ၊ မိမိရွင္သန္မႈ၊ အသက္ေမြးမႈကို ေထာက္ကူေပးေနတဲ့ နယ္ေျမေဒသ ေက်းဇူးတရားကို နားလည္ခံစား သိတတ္မွသာလွ်င္ မိမိတို႔လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေပၚေပါက္လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးဟာ ဒီေျမမွာေန၊ ဒီေရကိုေသာက္၊ ဒီေဒသမွာ ကိုယ့္ဘဝကို တည္ေဆာက္ၾကတဲ့သူမ်ားျဖစ္လို႔ မိမိတို႔ဌာေန တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံ့အေရးေဆာင္ရြက္မႈမွာ က်ားျဖဴပါတီႏွင့္အတူ ပါဝင္အားေပးပါလို႔ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။

ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားခင္ဗ်ား

ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုလားေတာင့္တတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံကို သြားတဲ့လမ္းမွာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ေက်ာ္ျဖတ္ရမယ့္ တံခါးတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတံခါးကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ဖို႔က လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈမဲျပားမ်ား လိုအပ္ပါတယ္။ လူထုက မွန္မွန္ကန္ကန္ မဲေပးပါမွ၊ ကိုယ့္ကို ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ပါတီကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးေပးပါမွ လိုရာပန္းတုိင္ကို အေရာက္လွမ္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
မိမိေရြးခ်ယ္မဲေပးလိုသူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ ေဘးက အကြက္ထဲမွာ တံဆိပ္တုံးတိတိက်က် ႐ိုက္ေပးပါလို႔ တုိက္တြန္း လိုပါတယ္။

ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားခင္ဗ်ား

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ေျပာၾကားခ်င္တာကေတာ့-
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလုံးဟာ ဒီေျမမွာေန၊ ဒီေရကိုေသာက္၊ ဒီေဒသမွာ ကိုယ့္ဘဝကို တည္ေဆာက္ၾကတဲ့သူမ်ားပီပီ ဒို႔ရွမ္းျပည္နယ္ ဌာေနတုိင္းရင္း သားတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံ့အေရးေဆာင္ရြက္မႈမွာ မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္မဲေပးျခင္းျဖင့္ အမိေျမေက်းဇူးကို ဆပ္ၾကပါစို႔လို႔ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ)ကေတာ့
အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲဖို႔
မိမိယုံၾကည္ခ်က္ကို အရင္းတည္၍
ျပည္ေထာင္စု ဘဝသစ္တည္ေဆာက္ရန္
ၿမဲၿမံေသာ အဓိ႒ာန္ျပဳလ်က္ ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)