ႏိုင္ငံေရးပါတီ မိတ္ဆက္ (ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) (ျမန္မာ)

0
318

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတင္ေဆြက ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံု မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္ –

ေလးစားအပ္ပါေသာ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား-
မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစလို႔ ဒီေနရာမွေနၿပီး ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သပါတယ္။

လာမယ့္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း၏ ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပါေတာ့မယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လစ္လပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၄)ေနရာကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ယံုၾကည္သူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပဲြေတြ ကို ျဖတ္သန္းၾကရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေတြဟာလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ကုိ ျမႇင့္ခ်င္သူေတြဟာ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲဖို႔လိုပါတယ္။ ကမၻာမွာ ထင္ရွားတဲ့ စနစ္ႀကီး ႏွစ္ခုကေတာ့ ႏုိင္သူအကုန္ယူစနစ္နဲ႔ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ဆုိၿပီး ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မတူတာနဲ႔အမွ် ႏုိင္ငံေရးသဟဇာတျဖစ္မႈ၊ ႏုိင္ငံ ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မတူညီပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီႏႈန္းစံလည္း ကြာျခားသြားပါတယ္။
ယေန႔ဆုိလွ်င္ ပါတီေပါင္း ၉ဝ ေက်ာ္ရွိရာ ပါတီတည္ေထာင္ သူ ေခါင္းေဆာင္တုိင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ထက္ျမက္စူးရွ ေသာ အျမင္မ်ား၊ မတူကြဲျပားတဲ့အရည္အခ်င္း ထူးျခားစြာပါဝင္လာၾကပါတယ္။ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္မွ ေခါင္းအပုိမပါလာဘူး။ ဦးေႏွာက္အပိုလည္း ပါမလာပါဘူး။ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္၊ စုေပါင္းအေျဖရွာေဆာင္ရြက္မွသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေျဖမ်ားရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတုိင္းမွာ မတူညီတဲ့အေတြးအေခၚ၊ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ သူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပံုစံ ေျပာင္းလုိက္႐ံုျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးအတြက္ ေကာင္းမြန္၍ မတူညီသည့္ အင္အားသစ္ေတြ ေပၚထြန္းလာမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္တစ္ရပ္လည္း ေပၚထြန္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ သေဘာထား အျမင္မွာ ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္လိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ အနာဂတ္ကို ႀကိဳမျမင္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သံုးမယ္၊ ျပင္မယ္၊ ဖ်က္မယ္ဆိုသည့္ မူအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီရဲ႕ မူသေဘာမွာ – မိမိအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ပါတီအက်ဳိးစီးပြားယွဥ္လွ်င္ ပါတီအက်ဳိးစီးပြားကို ဦးစားေပးပါ။ ပါတီအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ယွဥ္လာလွ်င္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ဦးစားေပးပါ။ မူအရ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေလ့လာရာတြင္ ပါတီအက်ဳိးစီးပြားထက္၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား ကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး သံုးမယ္၊ ျပင္မယ္၊ ဖ်က္မယ္ မူအရ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ား စံထားသည့္ အေမရိကန္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ပင္လွ်င္ (၂၇) ႀကိမ္ တုိင္ေအာင္ ျပင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးမူဝါဒမွာ- ေလးေခ်ာင္းေထာက္ စီးပြားေရးမူဝါဒျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးကို ရယူခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားဟာ ျမန္မာျပည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးဒဏ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း စစ္မီးႀကီး ေလာင္ၿမိဳက္ခ်ိန္၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈအားနည္းေနခ်ိန္မွာပင္ စုေပါင္းဦးေဆာင္၊ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားအား အေလးေပးဆက္ဆံၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ထုိင္း၊ စင္ကာပူတုိ႔မွပင္ နမူနာယူ ခဲ့ၾကရပါတယ္။
ေအာင္ျမင္မႈမွာ ဖခင္ေပါင္းတစ္ေထာင္ရွိတယ္။ ဆံုး႐ံႈးမႈမွာ ဖခင္မဲ့ ဆုိစကားရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းအင္အားျပည္တြင္းမွာသာ ရွိဆိုသကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားအား အားေပးတုိင္ပင္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။

ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားဟာ အေနာက္မွအေရွ႕သုိ႔ ေရြ႕လ်ားေနစဥ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံသည္ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ အဓိကေနရာ မွာ ေနရာယူ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ အာဆီယံမွာ ထိပ္ျပန္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး -ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ မူဝါဒမွာ အရြယ္ေရာက္ သူတုိင္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ ဝါသနာပါရာကို သင္ယူႏုိင္စြမ္းရွိခြင့္၊ စိုက္ပ်ဳိး ေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားကို တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ပိုမုိဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ကေလး သူငယ္ေမြးဖြားႏႈန္း တုိးတက္ေရး၊ ကေလးသူငယ္ေသဆံုးမႈ က်ဆင္းေရးကုိ ဦးစားေပးပါမယ္။
လူမႈေရး – ကေလး ေလးေယာက္ႏွင့္အထက္ရွိေသာ မိသားစုမ်ား ပညာ ေရးႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး ရန္ပံုေငြဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ ခုိကိုးရာမဲ့၊ ကိုယ္ခႏၶာမသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးႏိုင္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမား၊ လယ္သမားက႑ – အလုပ္ရွင္လည္း ႀကီးပြား၊ အလုပ္သမားလည္း ခ်မ္းသာ မူအရ၊ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္၌ အလုပ္သမားမွ အစုရွယ္ရာထည့္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာကုမၸဏီကို အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ေလ်ာ့ေပါ့ေရးမူခ်မွတ္ျခင္း၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု တည္ေထာင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအား ဝန္ထမ္းအိမ္ရာစနစ္ပါေသာ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားအား ဦးစားေပး လုပ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာအစား အိမ္ငွားစနစ္ကို ဦးစားေပးခ်ထား ျခင္းစနစ္က်င့္သံုးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာစနစ္ တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ အိမ္အကူအလုပ္သမား မ်ားအား တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္၍ ငွားရမ္းရန္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

လယ္ယာက႑၌ လယ္လုပ္သူ – လယ္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္ မူအရ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ အခါမလြန္ ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊ သီးႏွံေစ်း ႏႈန္းမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္မွ စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ဝယ္ယူေပးျခင္း စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား အား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေတာင္သူ မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆည္းပူးႏုိင္ရန္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ ရပါမယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚ သေဘာထား အျမင္မွာ – ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ေလာင္ၿမိဳက္ေသာ စစ္မီးကို တစ္ခါတည္းနဲ႔ မၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ပါ။ ယခုလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -(၂၁)ရာစုပင္လံုႀကီးတြင္ မညီမွ်မႈမ်ားအား ကိုယ့္သေဘာတရားကိုေနာက္ထားၿပီး တစ္ပါးသူရဲ႕အျမင္ကို ဦးစားေပး၍ ေဆြးေႏြးပါလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ မုခ်ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ကံေကာင္း ခ်ိန္မွာ သက္ဆုိင္သူအသီးသီး ဥာဏ္ေကာင္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးသားကို ေရွ႕တန္း မတင္ဘဲ ဦးေႏွာက္ကုိ ေရွ႕တန္းတင္၍ ေဆြးေႏြးၾကလွ်င္ အနာဂတ္ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ထြန္းေတာက္သည့္ တက္ေနဝန္းကဲ့သို႔ ျဖစ္လာပါ လိမ့္မည္။
တကယ္တမ္းေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား သာ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာကို မေမ့သင့္ပါ။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေလးစားရပါေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအေပါင္း တုိ႔ ခင္ဗ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေရးကစားကြင္းဟာ ႏုိင္ငံေရးသမား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ျဖစ္သည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ ပါတီကုိမၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံေရး သမားစစ္စစ္ကုိသာေရြးခ်ယ္ၿပီး မဲေပးၾကပါလို႔ တင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ အားလံုးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား..။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)