အလွမ္းေဝးေနဆဲ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရး (နိဂံုး)

0
384

နႏၵာဘုန္းျမင့္

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရးရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ က်န္ေနေသးတဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ အဆိုပါ အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ျပဳျပင္လုိ႔ မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။ “ဘယ္လိုျပဳျပင္ၾကမလဲ” ဆိုတာ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းပါ။

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ပ ညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖုိ႔အတြက္ နဂိုစနစ္မွာရွိေနတဲ့ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ၿပီးမွ ဒီထက္ပိုမိုၿပီး လက္ေတြ႕က်ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အဆင့္ဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ အေဝးသင္ပညာေရးကို ထပ္မံၿပီး အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းဟာ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရးရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိကိုယ္တုိင္ ေလ့လာသင္ယူေရး Self study ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ “ပညာေရး ေဝးသည္မရွိ”  ပါ။ ဘယ္အရပ္ေဒသတြင္ ေရာက္ေနပါေစ အဆင့္ပညာရပ္မ်ားကို မိမိကိုယ္တုိင္ ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ေရးသည္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မ်ားရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ စတင္ေျပာင္းလဲရမယ့္ အခ်က္ေတြကေတာ့ …

၁။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ အသီးသီးမွာရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈ စနစ္ကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပါမယ္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးမွာ One stop service စနစ္ က်င့္သံုးႏိုင္ရပါမယ္။ ဒီလို ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္အသီးသီးရွိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ အရမ္းခက္ခဲတဲ့ စီမံမႈခန္႔ခြဲမႈေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိကုိယ္တုိင္ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းဆုိတဲ့ အျပဳအမူ ျပန္လည္ထြန္းကားဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသား အမ်ားစုဟာ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခြင့္ရဖုိ႔ အင္မတန္ ခက္ခဲပါတယ္။ ေက်ာင္းအပ္တဲ့အခါမွာ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေဖာင္တင္ၿပီးတာနဲ႔ ေက်ာင္းသားရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ က်သင့္တဲ့ ေငြသြင္းျခင္း၊ စာအုပ္ထုတ္ျခင္း၊ Assignment ထုတ္ျခင္းစတဲ့ ေနရာမ်ားဟာ တကၠသိုလ္တုိင္းလိုလိုမွာ ေနရာအႏွံ႔ တစ္ေနရာဆီမွာ ရွိေနပါတယ္။ နယ္ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ အလြယ္တကူ သြားႏိုင္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးေတြမွာေတာ့ ဆိုင္ကယ္စီးလို႔ မရတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ တကၠသိုလ္ရွိ ေနရာအႏွံ႔ကို ေျခလွ်င္ ေလွ်ာက္သြားေနရတာ တစ္ေနကုန္သြားပါတယ္။

အဲ့ဒီလိုေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေငြေၾကးအပိုေပးၿပီး နီးစပ္တဲ့သူေတြကို ေက်ာင္းအပ္ခုိင္းလုိက္ၾကပါေတာ့တယ္။ အဲ့ဒီ အက်ိဳးဆက္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲကေတာ့ ေက်ာင္းသားဟာ မိမိရဲ႕ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံု တင္ထားျခင္းရွိ၊ မရွိလည္း မသိသလို ေက်ာင္းက ထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ Text Book နဲ႔ Study Guide ရရွိျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုလည္း မသိေတာ့ပါဘူး။ ဒီအတြက္ မိမိကုိယ္တုိင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းလည္း မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ Assignment အေျဖေရးေပးေနသူမ်ားနဲ႔ နီးစပ္ရာ က်ဴရွင္မ်ားကို ပိုမိုအားကိုးရတဲ့ အေလ့အထ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းသြားပါတယ္။

ဒီအတြက္ေၾကာင့္ အေဝးသင္ပညာေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းကေန ပထမဦးဆံုး စတင္ေျပာင္းလဲရပါမယ္။ ေက်ာင္းသား မွတ္ပံုတင္လုိက္တာနဲ႔ အဲဒီ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို တထိုင္တည္းစစ္ေဆးၿပီး ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ က်သင့္ေငြကို ေပးေဆာင္ၿပီးတာနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ စာအုပ္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္း၊ CD၊ VCD မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းကေန ထုတ္ေပးလုိက္ရင္ ေက်ာင္းသားအေနနဲ႔ ဘယ္သူကိုမွ ကိုယ္စားေက်ာင္းအပ္ခိုင္းေနမွာ မဟုတ္သလို ေလ့လာရမယ့္ စာအုပ္မ်ား၊ CD နဲ႔ VCD မ်ားကို ရရွိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ဒုတိယ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိကုိယ္တုိင္ ေက်ာင္းလာေရာက္အပ္ႏွံေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း မရွိေအာင္ One stop service နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ထားၿပီဆုိပါလွ်င္ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းကို ေက်ာင္းသားကိုယ္တုိင္ အပ္ႏွံဖုိ႔ အသိေပးရပါမယ္။ အဲ့ဒီလို မိမိကိုယ္တုိင္ ေက်ာင္းအပ္ၿပီဆုိပါက ေက်ာင္းသားအေနနဲ႔ Assignment မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ေရးသားပါမည္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဝန္ခံကတိေရးၿပီး လက္မွတ္ထုိးခိုင္းရပါလိမ့္မယ္။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ Assignment ကို ကုိယ္တုိင္ေရးရမယ္ဆုိတာ သိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အေဝးသင္စနစ္ရဲ႕ အဘက္ဘက္က အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္သာ မိမိကိုယ္တုိင္ မေရးၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရးသားထားတဲ့ Assignment ေတြကို မိမိကိုယ္တုိင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာတုိက္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိ႔ထက္ပို၍ အြန္လိုင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း တင္သြင္းၿပီး သက္ဆိုင္တဲ့ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မ်ားမွ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ (ၿပီးခဲ့တဲ့ ပညာသင္ႏွစ္ကေတာ့ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္က အြန္လိုင္းမွ တင္သြင္းလာတဲ့ Assignment မ်ားကို လက္ခံခဲ့ဖူးပါတယ္။)

၄။ ေက်ာင္းသားမ်ား တင္သြင္းတဲ့ Assignment မွ လက္ေရးနဲ႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုတဲ့အခါမွာ ေရးသားတဲ့ လက္ေရးမ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမမွ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး လြဲမွားမႈမ်ားရွိပါက အမွန္တကယ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ ၄ ခ်က္ဟာ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ အေရးပါတဲ့၊ အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ အခ်က္ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးမွ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရးရဲ႕ သင္ၾကားသင္ယူမႈ စနစ္ေျပာင္းလဲေရးဆီသို႔ သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္တုိင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ စနစ္ပံုစံ ျဖစ္ေပၚလာေစဖုိ႔ အတြက္ဆိုရင္ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

အလွမ္းေဝးေနဆဲ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရး အပိုင္း(၁)

အလွမ္းေဝးေနဆဲ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရး အပိုင္း(၂)

အလွမ္းေဝးေနဆဲ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရး အပိုင္း(၃)

အလှမ်းဝေးနေဆဲ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပညာရေး (နိဂုံး)
နန္ဒာဘုန်းမြင့်
အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပညာရေးရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ထောက်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျန်နေသေးတဲ့ တချို့သော အားနည်းချက်များလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ အဆိုပါ အားနည်းချက်တွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်လို့ မရနိုင်တော့ဘူးလား။ “ဘယ်လိုပြုပြင်ကြမလဲ” ဆိုတာ အမှန်တကယ် အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းပါ။
အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ပ ညာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက် နဂိုစနစ်မှာရှိနေတဲ့ အားနည်းချက်များကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်ပြီးမှ ဒီထက်ပိုမိုပြီး လက်တွေ့ကျပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ တဆင့်ပြီးတဆင့် အဆင့်ဆင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် အဝေးသင်ပညာရေးကို ထပ်မံပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဟာ သင့်လျော်မှန်ကန်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။


အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပညာရေးရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ကျောင်းသားများ မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာသင်ယူရေး Self study ဖြစ်ပြီး ဆောင်ပုဒ်ကတော့ “ပညာရေး ဝေးသည်မရှိ” ပါ။ ဘယ်အရပ်ဒေသတွင် ရောက်နေပါစေ အဆင့်ပညာရပ်များကို မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာဆည်းပူးနိုင်ရေးသည် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပညာရေးစနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် စတင်ပြောင်းလဲရမယ့် အချက်တွေကတော့ …


၁။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ တက္ကသိုလ် အသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ ကျောင်းအပ်လက်ခံမှု စနစ်ကနေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရပါမယ်။ ကျောင်းအပ်နှံရေးမှာ One stop service စနစ် ကျင့်သုံးနိုင်ရပါမယ်။ ဒီလို ပြောင်းလဲခြင်းဟာ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်အသီးသီးရှိ ပါမောက္ခချုပ်များအတွက် အရမ်းခက်ခဲတဲ့ စီမံမှုခန့်ခွဲမှုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဟာ ကျောင်းသားများ မိမိကိုယ်တိုင် ကျောင်းအပ်ခြင်းဆိုတဲ့ အပြုအမူ ပြန်လည်ထွန်းကားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။


ကျောင်းသား အများစုဟာ ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ခွင့်ရဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။ ကျောင်းအပ်တဲ့အခါမှာ ကျောင်းသားအဖြစ် ဖောင်တင်ပြီးတာနဲ့ ကျောင်းသားရဲ့ အချက်အလက်များ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကျသင့်တဲ့ ငွေသွင်းခြင်း၊ စာအုပ်ထုတ်ခြင်း၊ Assignment ထုတ်ခြင်းစတဲ့ နေရာများဟာ တက္ကသိုလ်တိုင်းလိုလိုမှာ နေရာအနှံ့ တစ်နေရာဆီမှာ ရှိနေပါတယ်။ နယ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ အလွယ်တကူ သွားနိုင်ပေမယ့် တချို့သော တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာတော့ ဆိုင်ကယ်စီးလို့ မရတာကြောင့် ကျောင်းသားတွေဟာ တက္ကသိုလ်ရှိ နေရာအနှံ့ကို ခြေလျှင် လျှောက်သွားနေရတာ တစ်နေကုန်သွားပါတယ်။


အဲ့ဒီလိုတွေကြောင့် ကျောင်းသားတွေဟာ ငွေကြေးအပိုပေးပြီး နီးစပ်တဲ့သူတွေကို ကျောင်းအပ်ခိုင်းလိုက်ကြပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီ အကျိုးဆက်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲကတော့ ကျောင်းသားဟာ မိမိရဲ့ ကျောင်းသားမှတ်ပုံ တင်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိလည်း မသိသလို ကျောင်းက ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Text Book နဲ့ Study Guide ရရှိခြင်း ရှိ၊ မရှိကိုလည်း မသိတော့ပါဘူး။ ဒီအတွက် မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာသင်ယူခြင်းလည်း မရှိတော့တဲ့အတွက် Assignment အဖြေရေးပေးနေသူများနဲ့ နီးစပ်ရာ ကျူရှင်များကို ပိုမိုအားကိုးရတဲ့ အလေ့အထ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းသွားပါတယ်။


ဒီအတွက်ကြောင့် အဝေးသင်ပညာရေးအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်းကနေ ပထမဦးဆုံး စတင်ပြောင်းလဲရပါမယ်။ ကျောင်းသား မှတ်ပုံတင်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ ကျောင်းသားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်များကို တထိုင်တည်းစစ်ဆေးပြီး ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျသင့်ငွေကို ပေးဆောင်ပြီးတာနဲ့ လိုအပ်တဲ့ စာအုပ်များ၊ စာရွက်စာတမ်း၊ CD၊ VCD များကို တစ်နေရာတည်းကနေ ထုတ်ပေးလိုက်ရင် ကျောင်းသားအနေနဲ့ ဘယ်သူကိုမှ ကိုယ်စားကျောင်းအပ်ခိုင်းနေမှာ မဟုတ်သလို လေ့လာရမယ့် စာအုပ်များ၊ CD နဲ့ VCD များကို ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။


၂။ ဒုတိယ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အနေနဲ့ကတော့ ကျောင်းသားများ မိမိကိုယ်တိုင် ကျောင်းလာရောက်အပ်နှံရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းအပ်လက်ခံမှုကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း မရှိအောင် One stop service နဲ့ ဆောင်ရွက် ထားပြီဆိုပါလျှင် ကျောင်းအပ်ခြင်းကို ကျောင်းသားကိုယ်တိုင် အပ်နှံဖို့ အသိပေးရပါမယ်။ အဲ့ဒီလို မိမိကိုယ်တိုင် ကျောင်းအပ်ပြီဆိုပါက ကျောင်းသားအနေနဲ့ Assignment များကို မိမိကိုယ်တိုင် ရေးသားပါမည် ဆိုတဲ့အကြောင်း ဝန်ခံကတိရေးပြီး လက်မှတ်ထိုးခိုင်းရပါလိမ့်မယ်။ ကျောင်းသားအများစုဟာ Assignment ကို ကိုယ်တိုင်ရေးရမယ်ဆိုတာ သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အဝေးသင်စနစ်ရဲ့ အဘက်ဘက်က အားနည်းချက်များ ရှိနေခြင်းကြောင့်သာ မိမိကိုယ်တိုင် မရေးကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။


၃။ မိမိကိုယ်တိုင် ရေးသားထားတဲ့ Assignment တွေကို မိမိကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှ သော်လည်းကောင်း ထို့ထက်ပို၍ အွန်လိုင်းမှ သော်လည်းကောင်း တင်သွင်းပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များမှ လက်ခံနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ (ပြီးခဲ့တဲ့ ပညာသင်နှစ်ကတော့ ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်က အွန်လိုင်းမှ တင်သွင်းလာတဲ့ Assignment များကို လက်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်။)


၄။ ကျောင်းသားများ တင်သွင်းတဲ့ Assignment မှ လက်ရေးနဲ့ စာမေးပွဲဖြေဆိုတဲ့အခါမှာ ရေးသားတဲ့ လက်ရေးများကို ဆရာ၊ ဆရာမမှ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး လွဲမှားမှုများရှိပါက အမှန်တကယ် အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ အချက် ၄ ချက်ဟာ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အမှန်တကယ် အရေးပါတဲ့၊ အခြေခံကျတဲ့ အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အချက်တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ပြီးမှ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပညာရေးရဲ့ သင်ကြားသင်ယူမှု စနစ်ပြောင်းလဲရေးဆီသို့ သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာသင်ယူမှု စနစ်ပုံစံ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ အတွက်ဆိုရင် အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေကို အမှန်တကယ် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

အလွမ္းေဝးေနဆဲ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရး အပိုင္း(၁)

အလွမ္းေဝးေနဆဲ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရး အပိုင္း(၂)

အလွမ္းေဝးေနဆဲ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရး အပိုင္း(၃)
COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)