တ႐ုတ္စီးပြားေရးကို ေျပာင္းလဲမယ့္ ရွီက်င့္ဖ်င္ရဲ႕ အေတြးအေခၚ ရွစ္ရပ္

0
645

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္က လက္ရွိသမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ကိုပဲ ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကို လမ္းျပမူထဲ ထည့္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမိုၿပီး ကာကြယ္ေရး၊ လူမႈဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး ကိစၥေတြလည္း ပါပါတယ္။

 

ေခတ္သစ္အတြက္ တ႐ုတ္ စ႐ိုက္လကၡဏာမပ်က္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွီ က်င့္ဖ်င္ရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြက ကမာၻ႔ဒုတိယ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးႏိုင္ငံႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပိုခ်ိန္ညွိကာ ေရွ႕တိုးဖို႔ အခ်က္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလထု၊ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈကို အေျချပဳၿပီး အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ေနတဲ့ တိုးတက္မႈေတြကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အၾကာမွာ အာ႐ံုထားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လာမယ့္ႏွစ္မွာ အေရအတြက္ တိုးတက္မႈထက္ အရည္အေသြးကို ပိုအာ႐ံုထားဖို႔ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က အခြင့္အလမ္းေတြ ျမွင့္တင္ေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ စင္ကာပူ အေျခစိုက္ ႏိုမူရာ ဟိုးလ္ဒင္းက စီးပြားေရးပညာရွင္ အႀကီးအကဲ ေရာ့ဘ္ ဆပ္ဘာရာမန္က ေျပာပါတယ္။

စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚဖို႔ ဘယ္လို ပံုသြင္းမလဲဆိုတဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခ်က္ ရွစ္ခု ေတြ႔ရပါတယ္။

မူဝါဒ ဝိေရာဓိ

မူဝါဒ ဝိေရာဓိျဖစ္မႈဟာ တ႐ုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ျမင့္တက္ေနတယ္၊ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဘဝအတြက္ လူေတြရဲ႕ အၿမဲတိုးေနတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ မညီမွ်မႈေတြ၊ မလံုေလာက္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈၾကားမွာ အခု ေရာက္ေနတယ္၊ ဒါက တ႐ုတ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အမွန္တရားေတြကို ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈပဲလို႔ သမၼတ ရွီက ေျပာပါတယ္။

ဒါက ေခတ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းအရ ဒီလို ဝိေရာဓိဟာ လူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ခ်က္ ကိုက္ညီေရး ထိန္းညွိမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ မညီမွ်မႈကို ျမင့္တက္ေစၿပီး စီးပြားေရး တိုးတက္မႈနဲ႔ အတူ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က အက်ိဳးရရွိမႈကို ျပည္သူေတြ ေတာင္းဆိုေနတယ္ဆိုတာ ေျပာင္းလဲမႈက ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူေတြ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုေပးရင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈ ညီမွ်မႈကို ပို အာ႐ံုထားတာနဲ႔အမွ် ေရတို တိုးတက္မႈ နည္းနည္း က်ဆင္းလိမ့္မယ္လို႔ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ေျပာပါတယ္။

ဖြင့္ထားတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

အသစ္ထြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စိမ္းလန္းျခင္း အေလးထားမႈနဲ႔ ဖြင့္ထားတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ လူတိုင္းအတြက္လို႔ သမၼတ ရွီက ေျပာပါတယ္။

ဒါဟာ တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ စီးပြားေရးမွာ ဆင့္ကဲတန္ဖိုး ေျပာင္းလဲမႈကို ပိုတိုးျမွင့္လိုေၾကာင္းနဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပိုသန္႔ရွင္းေရး အကူအပံ့ေပးဖို႔ လုပ္လိုေၾကာင္း လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ပိုေကာင္းတဲ့ အရည္အေသြး

ပိုေကာင္းတဲ့ အရည္အေသြး၊ ပိုၿပီး အက်ိဳးထိေရာက္မႈ၊ ညီမွ်မႈနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့မႈ ေအာင္ျမင္ေရးကို သမၼတ ရွီက ေျပာသြားပါတယ္။

ဒီအခ်က္က မူဝါဒ ဝိေရာဓိ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ တိုးတက္မႈနဲ႔ ေပးဆပ္ရမႈ အခ်ိဳးက်တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို လမ္းေၾကာင္းလိုေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

တိက်ျပတ္သားတဲ့ အခန္းက႑

သယံဇာတ ခြဲေဝျခင္းမွာ ေစ်းကြက္တြန္းအားရဲ႕ အခန္းက႑ကို တိက်ျပတ္သားေအာင္ လုပ္ဖို႔နဲ႔ အစိုးရကလည္း သူ႔ရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေကာင္းေအာင္လုပ္တာ ေသခ်ာဖို႔လို႔ သမၼတ ရွီက ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၃ အဆင့္ျမင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုၿပီးကတည္းက ေစ်းကြက္ တြန္းအား ေျခလွမ္းမက်ယ္ႏိုင္လို႔ ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္တဲ့အခ်က္ကို ဆက္တြန္းအားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းမႈ ေျပာင္းလဲေရး

ပိုအဆင့္ျမင့္တဲ့ supply-side ဖြဲ႔စည္းပံု ေျပာင္းလဲေရး။

ဒီအခ်က္က သမၼတ ရွီ မၾကာခန ေျပာေလ့ရွိတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္မွာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ျမင့္ေနတာေတြကို ျဖတ္ေတာက္ဖို႔နဲ႔ ေခ်းေငြ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ သမၼတ ရွီက မၾကာခင္က အေလးထား ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ၾကည္လင္တဲ့ေရ

ၾကည္လင္တဲ့ ေရေတြနဲ႔ စိမ္းလန္းစုိေျပတဲ့ ေတာင္ေတြဟာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ျဖစ္တယ္။

ဒါကေတာ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သမၼတ ရွီက ပံုစံတမ်ိဳး ေျပာင္းေျပာတာပါ။ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈမွာ ေရတိုနည္းနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာေတြ ရွိေပမယ့္ တ႐ုတ္အေနနဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းမႈကို မပစ္ပယ္ဘူးဆိုတာ ျပေနပါတယ္။

ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမ

ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး။

ေရွးေခတ္က သံုးခဲ့တဲ့ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္း ပိုးလမ္းမကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရာစုႏွစ္ခ်ီၾကာ စီမံကိန္းကို သမၼတ ရွီက စတင္ခဲ့ပါတယ္။

ျမင့္မားတဲ့ စံႏႈန္းမ်ား

ျမင့္မားတဲ့ စံႏႈန္းနဲ႔ ဖြင့္ထားတဲ့ ေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔။

ေစ်းကြက္မွာ အတားအဆီးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားတာေတြကို ႏိုင္ငံျခား လုပ္ငန္းေတြက ေစာဒက တက္ေနတာေတြကို အာမခံေပးဖို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ စင္တာက ဒု ညႊန္ၾကားေရးမႈး ေဝ က်န္းေဂါင္ကလည္း ပါတီကြန္ဂရက္အၿပီးမွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို ပိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေကတီေက

Ref: Bloomberg

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)