အလွမ္းေဝးေနဆဲ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရး (အပိုင္း – ၃)

0
207
devices -->

နႏၵာဘုန္းျမင့္

အခု ပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ကစတင္ကာ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရးကို ပံုစံ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါတယ္။ အရင္က ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္နဲ႔ မႏၱေလး အေဝးသင္တကၠသိုလ္တို႔က Text book နဲ႔ Study guide တုိ႔ကို ေရးသားျခင္း၊ Assignment ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ Assignment ေမးခြန္းအတြက္ ေျဖဆိုရန္ လမ္းညႊန္ထုတ္ျခင္း၊ အတန္းတင္ စာေမးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းနဲ႔ ဘြဲ႔ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ျခင္း တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာကေန အခု ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ Assignment ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းကေန ဘြဲ႔ေပးျခင္းအထိေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ဌာနခြဲရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ အသီးသီးသို႔ လႊဲအပ္လုိက္ပါတယ္။

အရင္က ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ တကၠသုိလ္နဲ႔ ဒီဂရီေကာလိပ္ေတြမွာ ရွိတဲ့ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးဟာ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္က ထုတ္ေဝေသာ Assignment ေမးခြန္း၊ အတန္းတင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုၾကရကာ ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ရွိေသာ တကၠသိုလ္နဲ႔ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားတြင္ရွိတဲ့ အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးဟာ မႏၱေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္က ထုတ္ေဝေသာ Assignment ေမးခြန္းမ်ား၊ အတန္းတင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုၾကရပါတယ္။ ဒီအတြက္ မည္သည့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဌာနခြဲတြင္မဆို ေက်ာင္းအပ္ထားသူမ်ား အားလံုးဟာ ေမးခြန္း ႏွစ္စံုသာရွိပါတယ္။ အခု စာသင္ႏွစ္မွစတင္ကာ Assignment ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းနဲ႔ အတန္းတင္စာေမးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားက တာဝန္ယူထုတ္ၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ေက်ာင္းကို ေမးခြန္းတစ္စံုစီ ျဖစ္လာမွာပါ။

အရင္ကေတာ့ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား တစ္ဦးဟာ မိမိေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ အနီးဆံုး တကၠသိုလ္ရွိ အေဝးသင္ဌာနမွာ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္ထားၿပီးေနာက္ မိမိေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နဲ႔ အေဝးဆံုးၿမိဳ႕မ်ားမွာ ေရာက္ရွိေနေပမယ့္ အေဝးသင္ေက်ာင္းသားမ်ား ေျဖဆိုရမယ့္ Assignment နဲ႔ ေမးခြန္းမွာ အတူတူျဖစ္တာေၾကာင့္ နီးစပ္ရာေနရာမွာ တကၠသိုလ္မတူေသာ္လည္း ေမဂ်ာတူ အတန္းတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ – ေတာင္ငူအနီး တဝိုက္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဟာ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္ရွိ အေဝးသင္ဌာနခြဲမွာ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ရန္ကုန္မွာ တာဝန္က်ေနပါက ရန္ကုန္ရွိ ဒဂံုတကၠသိုလ္ဌာနခြဲမွာ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ေမဂ်ာတူ အတန္းတူ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ Assignment ေျဖဆိုရန္ အတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ စာေမးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေျဖဆိုရမယ့္ Assignment ေမးခြန္းေတြနဲ႔ စာေမးပြဲေမးခြန္းေတြဟာ အတူတူပင္ျဖစ္လို႔ပါ။ ထုိ႔အတူပါပဲ ကေလးၿမိဳ႕အနီးတဝိုက္က အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဟာ မႏၱေလးမွာ တာဝန္က်ေနေပမယ့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္အတြက္ မႏၱေလးမွာရွိတဲ့ ေမဂ်ာတူ အတန္းတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္က်မွ ကေလးတကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္ ေျဖဆိုလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။

အခုစနစ္မွာေတာ့ အဲ့ဒီလို ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ တကၠသိုလ္အလိုက္ Assignment ေမးခြန္းမ်ားကို ထုတ္ျခင္းနဲ႔ စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားကို သီးျခားစီ ထုတ္ေတာ့မွာ ျဖစ္လုိ႔ပါ။ ဒီအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ မိမိတကၠသိုလ္နဲ႔ အေဝးသို႔ေရာက္ရွိေနပါက အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွာ Assignment  ေမးခြန္းမ်ားကို ေက်ာင္းအပ္တဲ့အခ်ိန္ တခါတည္း မေပးလုိက္ႏိုင္ျခင္းက ေက်ာင္းသားထုအတြက္ ပိုလုိ႔ပင္ ခက္ခဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အရင္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ ဌာနခြဲမ်ားသို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္မီ ပို႔ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ယခု တကၠသိုလ္ အသီးသီးဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေဝးသင္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ Text book နဲ႔ Study guide ေတြအျပင္ Assignment ေမးခြန္းေတြကို ေက်ာင္းအပ္တဲ့ အခိ်န္မွာ တပါတည္း ထုတ္မေပးႏုိင္ျခင္းေတြက အေဝးသင္တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားထုအတြက္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အေဝးသင္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက လူငယ္ေတြ ျဖစ္လို႔ ခြင့္ရရွိရန္ ခက္ခဲတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းကို မၾကာခဏဆိုသလို လာေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကပါဘူး။ ဒီလုိ မလာႏိုင္ျခင္းက စီးပြားေရးသမားမ်ားထံ ေက်ာင္းသားမ်ားက အလုိအေလ်ာက္ အကူအညီ ေတာင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားရပါတယ္။ အရင္က Assignment ေျဖဆိုရန္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ဆိုၿပီး စာအုပ္ထုတ္ ေရာင္းစားသူမ်ားက အခုအခါမွာ Assignment ေမးခြန္းမ်ားကိုပင္ ေပၚေပၚတင္တင္ မိတၱဴကူးၿပီး ေရာင္းေနသည္မ်ား ေတြ႔ေနရပါေတာ့တယ္။

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိကိုယ္တုိင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Assignment ေမးခြန္း မရျခင္း၊ Text Book နဲ႔ Study Guide လံုေလာက္စြာ မရရွိျခင္းစတဲ့ ျပႆနာေတြ ၾကားထဲမွာ ေရစုန္ေျမာေနရၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ နီးစပ္တဲ့ ေငြေၾကးေငြယူၿပီး Assignment ေရးတဲ့သူမ်ားထံတြင္သာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ကိုအပ္ႏွံၿပီး တာဝန္က်ရာသို႔ ျပန္ေနၾကရပါေတာ့တယ္။

ဒါ့အျပင္ ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာၾကရတဲ့ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္မိတ္ဆက္ျခင္း (Orientation) ကို ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲၿပီးျပဳလုပ္ဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားခဲ့ေပမယ့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက ကန္႔ကြက္တာေၾကာင့္ အဲဒီ အစီအစဥ္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ မိမိတို႔ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံု တင္ထားတဲ့ တကၠသိုလ္နဲ႔ အနီးဆံုးေနရာမွာ ရွိေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို မရွိေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံု တင္ထားေပမယ့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို ဒဂံုတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံု တင္ထားေပမယ့္ ေနျပည္ေတာ္မွာ တာဝန္က်ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ အလားတူ ေနျပည္ေတာ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူဟာ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံု တင္ထားသူလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနနဲ႔ Orientation ကို ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲတက္ရန္ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ လြယ္ကူတဲ့ ကိစၥရပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္)

(အပိုင္း – ၁ ဖတ္ရန္)https://www.mcntv.biz/opinion/120802/

(အပိုင္း – ၂ ဖတ္ရန္)https://www.mcntv.biz/opinion/121057/

အလှမ်းဝေးနေဆဲ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပညာရေး (အပိုင်း – ၃)
နန္ဒာဘုန်းမြင့်


အခု ပညာသင်နှစ် ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ကစတင်ကာ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပညာရေးကို ပုံစံ ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ အရင်က ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်နဲ့ မန္တလေး အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တို့က Text book နဲ့ Study guide တို့ကို ရေးသားခြင်း၊ Assignment မေးခွန်းထုတ်ခြင်း၊ Assignment မေးခွန်းအတွက် ဖြေဆိုရန် လမ်းညွှန်ထုတ်ခြင်း၊ အတန်းတင် စာမေးပွဲအတွက် မေးခွန်းထုတ်ခြင်းနဲ့ ဘွဲ့ပေးအပ်ချီးမြင့်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာကနေ အခု ပညာသင်နှစ်မှ စတင်ကာ Assignment မေးခွန်းထုတ်ခြင်းကနေ ဘွဲ့ပေးခြင်းအထိတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနခွဲရှိတဲ့ တက္ကသိုလ် အသီးသီးသို့ လွှဲအပ်လိုက်ပါတယ်။


အရင်က အောက်မြန်မာပြည်ရှိ တက္ကသိုလ်နဲ့ ဒီဂရီကောလိပ်တွေမှာ ရှိတဲ့ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားများ အားလုံးဟာ ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်က ထုတ်ဝေသော Assignment မေးခွန်း၊ အတန်းတင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုကြရကာ အောက်မြန်မာပြည်တွင်ရှိသော တက္ကသိုလ်နဲ့ ဒီဂရီကောလိပ်များတွင်ရှိတဲ့ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားများ အားလုံးဟာ မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်က ထုတ်ဝေသော Assignment မေးခွန်းများ၊ အတန်းတင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုကြရပါတယ်။ ဒီအတွက် မည်သည့် အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဌာနခွဲတွင်မဆို ကျောင်းအပ်ထားသူများ အားလုံးဟာ မေးခွန်း နှစ်စုံသာရှိပါတယ်။ အခု စာသင်နှစ်မှစတင်ကာ Assignment မေးခွန်းထုတ်ခြင်းနဲ့ အတန်းတင်စာမေးပွဲအတွက် မေးခွန်းထုတ်ခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းများက တာဝန်ယူထုတ်ကြမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ကျောင်းကို မေးခွန်းတစ်စုံစီ ဖြစ်လာမှာပါ။


အရင်ကတော့ အဝေးသင်ကျောင်းသား တစ်ဦးဟာ မိမိနေထိုင်ရာမြို့နယ်နဲ့ အနီးဆုံး တက္ကသိုလ်ရှိ အဝေးသင်ဌာနမှာ ကျောင်းသားမှတ်ပုံတင်ထားပြီးနောက် မိမိနေထိုင်ရာမြို့နဲ့ အဝေးဆုံးမြို့များမှာ ရောက်ရှိနေပေမယ့် အဝေးသင်ကျောင်းသားများ ဖြေဆိုရမယ့် Assignment နဲ့ မေးခွန်းမှာ အတူတူဖြစ်တာကြောင့် နီးစပ်ရာနေရာမှာ တက္ကသိုလ်မတူသော်လည်း မေဂျာတူ အတန်းတူ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်နိုင်ပါတယ်။


ဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင် – တောင်ငူအနီး တဝိုက်မှာ နေထိုင်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦးဟာ တောင်ငူတက္ကသိုလ်ရှိ အဝေးသင်ဌာနခွဲမှာ ကျောင်းသားအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ရန်ကုန်မှာ တာဝန်ကျနေပါက ရန်ကုန်ရှိ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ဌာနခွဲမှာ ကျောင်းသားမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ မေဂျာတူ အတန်းတူ သူငယ်ချင်းနဲ့ Assignment ဖြေဆိုရန် အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စာမေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဖြေဆိုရမယ့် Assignment မေးခွန်းတွေနဲ့ စာမေးပွဲမေးခွန်းတွေဟာ အတူတူပင်ဖြစ်လို့ပါ။ ထို့အတူပါပဲ ကလေးမြို့အနီးတဝိုက်က အဝေးသင် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတစ်ဦးဟာ မန္တလေးမှာ တာဝန်ကျနေပေမယ့် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် မန္တလေးမှာရှိတဲ့ မေဂျာတူ အတန်းတူ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ဆွေးနွေးပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်ကျမှ ကလေးတက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက် ဖြေဆိုလို့ ရနိုင်ပါတယ်။


အခုစနစ်မှာတော့ အဲ့ဒီလို ဆွေးနွေးမှုမျိုး ပြုလုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ တက္ကသိုလ်အလိုက် Assignment မေးခွန်းများကို ထုတ်ခြင်းနဲ့ စာမေးပွဲမေးခွန်းများကို သီးခြားစီ ထုတ်တော့မှာ ဖြစ်လို့ပါ။ ဒီအတွက် ကျောင်းသားများဟာ မိမိတက္ကသိုလ်နဲ့ အဝေးသို့ရောက်ရှိနေပါက အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ရကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာ Assignment မေးခွန်းများကို ကျောင်းအပ်တဲ့အချိန် တခါတည်း မပေးလိုက်နိုင်ခြင်းက ကျောင်းသားထုအတွက် ပိုလို့ပင် ခက်ခဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အရင် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှ ဌာနခွဲများသို့ တတ်နိုင်သလောက် အချိန်မီ ပို့ပေးနိုင်သော်လည်း ယခု တက္ကသိုလ် အသီးသီးဟာ မိမိတို့ရဲ့ အဝေးသင်ကျောင်းသားတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ Text book နဲ့ Study guide တွေအပြင် Assignment မေးခွန်းတွေကို ကျောင်းအပ်တဲ့ အချိန်မှာ တပါတည်း ထုတ်မပေးနိုင်ခြင်းတွေက အဝေးသင်တက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားထုအတွက် ကြီးမားသော ပြဿနာတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်နေပါတယ်။


ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဝေးသင်ကျောင်းသားအများစုဟာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းက လူငယ်တွေ ဖြစ်လို့ ခွင့်ရရှိရန် ခက်ခဲတာကြောင့် ကျောင်းကို မကြာခဏဆိုသလို လာရောက်နိုင်ခြင်း မရှိကြပါဘူး။ ဒီလို မလာနိုင်ခြင်းက စီးပွားရေးသမားများထံ ကျောင်းသားများက အလိုအလျောက် အကူအညီ တောင်းပြီးသား ဖြစ်သွားရပါတယ်။ အရင်က Assignment ဖြေဆိုရန် လမ်းညွှန်စာအုပ်ဆိုပြီး စာအုပ်ထုတ် ရောင်းစားသူများက အခုအခါမှာ Assignment မေးခွန်းများကိုပင် ပေါ်ပေါ်တင်တင် မိတ္တူကူးပြီး ရောင်းနေသည်များ တွေ့နေရပါတော့တယ်။
အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားများ မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာသင်ယူခြင်း ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ Assignment မေးခွန်း မရခြင်း၊ Text Book နဲ့ Study Guide လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်းစတဲ့ ပြဿနာတွေ ကြားထဲမှာ ရေစုန်မြောနေရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများဟာ နီးစပ်တဲ့ ငွေကြေးငွေယူပြီး Assignment ရေးတဲ့သူများထံတွင်သာ မိမိတို့ရဲ့ အနာဂတ်ကိုအပ်နှံပြီး တာဝန်ကျရာသို့ ပြန်နေကြရပါတော့တယ်။


ဒါ့အပြင် ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်များကို လေ့လာကြရတဲ့ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများအတွက် ဘာသာရပ်မိတ်ဆက်ခြင်း (Orientation) ကို နှစ်ကြိမ်ခွဲပြီးပြုလုပ်ဖို့ ဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားခဲ့ပေမယ့် ကျောင်းသားအများစုက ကန့်ကွက်တာကြောင့် အဲဒီ အစီအစဉ်ကို ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ မိမိတို့ ကျောင်းသားမှတ်ပုံ တင်ထားတဲ့ တက္ကသိုလ်နဲ့ အနီးဆုံးနေရာမှာ ရှိနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို မရှိနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။


တချို့ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားမှတ်ပုံ တင်ထားပေမယ့် မြိတ်မြို့မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားမှတ်ပုံ တင်ထားပေမယ့် နေပြည်တော်မှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ဝန်ထမ်းလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အလားတူ နေပြည်တော်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဟာ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားမှတ်ပုံ တင်ထားသူလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ အနေနဲ့ Orientation ကို နှစ်ကြိမ်ခွဲတက်ရန်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စရပ်တော့ မဟုတ်ပါ။

(ဆက်လက် ဖော်ပြပါမည်)


(အပိုင်း – ၁ ဖတ်ရန်)https://www.mcntv.biz/opinion/120802/


(အပိုင်း – ၂ ဖတ်ရန်)https://www.mcntv.biz/opinion/121057/