ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ပညာေရးႏွင့္ အထိေတြ႔ျခင္း (၅)

0
445

ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းကို ရွာေတြ႔ၿပီဆိုရင္ ဒီလို မျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္၊ ဒီထက္ ေကာင္းလာႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးေတြ ရွာေဖြ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ကို ရရွိလာႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက မိဘမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတုိ႔ကေလး အနာဂတ္ လွပေစခ်င္ရင္ေတာ့ ျပဳျပင္ၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။
ေနာ္ေဝႏုိင္ငံက ကေလးႏွင့္ မိဘမ်ားဟာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြကုိ မျဖစ္မေန လုိက္နာၾကပါသည္။

(၁) Listen (နားေထာင္ပါ)
(၂) Repeat (ျပန္ေမးပါ/ အတည္ျပဳပါ)
(၃) Thanks (ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါ)
(၄) Apologize (ေတာင္းပန္ပါ)
(၅) Action/Explain (ရွင္းျပပါ)
(၆) Follow-Up (ေဆာင္ရြက္ေပးပါ) ဆုိျဖစ္ပါသည္။

မိဘမ်ားက ကေလးဆုိတာ ကုိယ္ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ ရလဒ္မ်ဳိး ျဖစ္မလာခဲ့ရင္ ကုိယ္ဟာသူ႔ကုိ စိတ္အား ကုိယ္အား အျပည့္ ပ့ံပုိးေပးခဲ့ပါရဲ႕လားဆိုတာ မိမိကုိယ္ကုိ အရင္ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ လူအဖြဲ႔အစည္းမွာ အ႐ုိးစြဲေနတာက တခါတေလ ေငြခ်ည္းပံ့ပိုးလို႔ ကေလးရဲ႕ စိတ္အားငယ္မႈေတြ၊ စိုးရိမ္ ထိန္႔လန္႔မႈေတြ၊ အထီးက်န္မႈေတြကို ေခ်ဖ်က္မေပးႏိုင္ပါ။ မိဘ၏ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပးမႈက ကေလးငယ္ေတြ အတြက္ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါသည္။ သူ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဟု သူ႔ကိုယ္သူ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေနသည့္တိုင္ မိဘျဖစ္သူေတြက ငါ့သား သမီးက လုပ္ႏိုင္ပါသည္၊ တကယ္လုပ္ရင္ ဒီ့ထက္ေတာင္ သာဦးမည္ စသည္ျဖင့္ စိတ္အားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးမည္ဆိုလွ်င္ ကေလးက အားတက္ၿပီး ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ေတြ တိုးလာမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံမွာေတာ့ ႏွစ္စဥ္ ပညာေရးမွတ္တမ္းသည္ ကေလးမိဘမ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ ကေလး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည္ဆည္းေပးဖုိ႔က တစ္ႏွစ္တာ ကေလး၏ ပညာေရး မွတ္တမ္းကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ လအလိုက္ မိဘမ်ားသိေအာင္၊ သိေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုး အသိေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ပညာေရးမွတ္တမ္းကုိ ကေလးမိဘျဖစ္ လက္ထဲေရာက္လာသည့္အခါ ဘာလုပ္ျဖစ္သလဲ၊ ဘာေျပာျဖစ္သလဲ အရင္ဆန္းစစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ တုန္႔ျပန္ေျပာဆို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား အရ ကေလး၏ ေရရွည္ပညာေရး တိုးတက္မႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားက ကြာျခားသြားပါသည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံတြင္ မူႀကိဳတန္းတက္ေနသည့္ ကေလး၏ ပညာေရး တိုးတက္မႈမွတ္တမ္း ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ မိဘလက္ထဲ ေရာက္သည္။ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ မိဘႏွင့္ သားသမီးမ်ား၏ အတန္းက ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ေတြ႔ဆံုၿပီး ကေလး၏ ပညာေရးတိုးတက္မႈ အေျခအေန၊ ကေလး၏ စာရိတၱ စသည္တို႔ကို မိဘႏွင့္ ဆရာေတြ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးခြင့္ရၿပီး ပညာေရးမွတ္တမ္းကို မိဘလက္ထဲ တခါတည္း ထည့္ေပးၾကပါသည္။

မိဘမ်ားကေတာ့ မိမိကေလးႏွင့္ ဆရာေတြ စာသင္ခန္းတြင္း ဆက္ဆံသင္ၾကားမႈ အေျခအေန၊ အခက္အခဲ၊ ကေလးနားလည္လြယ္မႈ၊ အတန္းသားေတြႏွင့္ သင့္တင့္မႈရွိ မရွိ၊ ဘာေတြ ကေလးကို ျပင္ဆင္ဆံုးမေပးဖို႔ လိုမလဲ စသည္မ်ားကို ကေလး၏ ပညာေရးမွတ္တမ္း မေဆြးေႏြးခင္ အရင္ ေမးပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ေျပာဆိုတာေတြကိုလည္း စာႏွင့္ ခ်ေရးထားသည္။ မ်ားရင္ ေမ့သြားမွာ စိုးလို႔ပါ။ အဲဒီအခ်က္ေတြ ၿပီးပါမွ ကေလး၏ ပညာေရးတိုးတက္မႈ မွတ္တမ္းကို ဆန္းစစ္ၿပီး ဘယ္ေနရာေတြမွာ ကေလးကို ဘယ္လိုနည္းႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးသင့္သလဲ ဆိုတာေတြ တခ်က္ခ်င္း အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းသည္။ ကေလးအတန္းထဲက မိဘအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ထားၿပီး အတန္းထဲက ကိုယ့္ကေလး၊ သူ႔ကေလး အေျခအေနေတြ စသည္ျဖင့္ ဖလွယ္ရင္း ေကာင္းႏိုးရာရာ အႀကံဉာဏ္ေတြ ရယူၾကရပါသည္။

ေနာ္ေဝမွာေတာ့ မိမိအပါအဝင္ ကေလးတစ္ဦးတည္း ေတာ္ေန၍ မျဖစ္။ အဖြဲ႔လိုက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း ဆိုင္ရာေတြမွာ အားနည္းေနမည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ပင္ ေတာ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ ေခါင္းေဆာင္ မျဖစ္ေသာ သူသည္ ေနာက္လိုက္ပဲ ျဖစ္မည္။ ကေလးဟာ ေတာ္ေနဦးေတာ့၊ သြက္လက္မႈမ်ိဳး မရွိဘဲ၊ ကိုယ္ခႏၶာ ႀကံ့ခိုင္မႈ အားနည္းေနမည္ဆိုလွ်င္လည္း ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာေတြ ရွိေနႏိုင္သည္။ ကေလးသည္ အတန္းေဖာ္ေတြႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေနပါမွ အလႊာစံု စ႐ိုက္စံုက လူေတြကို ဘယ္လို ေပါင္းသင္း ေနထိုင္သြားရမည္ဆိုသည့္ အသိမ်ိဳးလည္း ရရွိမွာျဖစ္သည္။ ဒါေတြကို မိဘေတြကပဲ လိုသလို ပဲ့ကိုင္ထိန္းသိမ္း ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္တာ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိေျပာခဲ့ဖူးသလို ကေလး၏ ထက္ျမက္ေတာ္ေမာ္ ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္မႈဆိုသည္မွာ ကေလး တစ္ဦးတည္းႏွင့္ ဆိုင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မိဘေတြ၏ ကေလးကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမႈ ၊ လုိအပ္သလို မွန္ကန္စြာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသြားမႈ၊ အလိုက္သင့္ မွန္ကန္စြာ ပံ့ပိုးေပးသြားမႈေတြႏွင့္ အမ်ားႀကီး ဆိုင္ပါသည္။ ယခုေတာ္ေနဖို႔ထက္ ေရရွည္ေတာ္သြားဖို႔ကို အာ႐ံုစိုက္ပါ။ ယခု ေအာင္ျမင္ ေနဖို႔ထက္ ေရရွည္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိ ရပ္တည္လို႔ ေအာင္ျမင္သြားဖို႔ကို အာ႐ံုစိုက္ပါ။ မိဘကို အားကိုးၿပီး ေတာ္ေနဖို႔ထက္ မိမိကိုယ္ကို အားကုိးၿပီး ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ အတြက္ေတာ့ အဖက္ဖက္က လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ျပည့္ဝေသာ ကေလးငယ္ေတြမ်ားေလ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံဟာ တိုးတက္သထက္ တိုးတက္ေလ ျဖစ္မွာပါ။ ကေလးေတြဟာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိအျမင္ကေတာ့ ကေလးေတြ အေရးႀကီးသလို ဒီကေလးေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားတဲ့ မိဘ၊ ဆရာေတြက ကေလးကို ဘယ္လို ျပဳစု၊ ပ်ိဳးေထာင္ သြားသလဲဆိုတာ ပိုလို႔ အေရးႀကီးေနပါသည္။ ကေလးငယ္ေတြ အနာဂါတ္လွပါမွ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ အနာဂတ္လွမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ အေျခခံပညာေက်ာင္း

၁။ ကေလးတုိုင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းတြင္ ၁၀ ႏွစ္ၾကာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွွိသည္။ အသက္ ေျခာက္ႏွစ္ ျပည့္ေသာႏွစ္တြင္ ပထမတန္းတြင္ ေက်ာင္းစတက္ရမည္။

၂။ ကေလးတုိင္း အဆင္ေျပေအာင္ ျပဳျပင္ေပးထားေသာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈကုိ ရပုိင္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုိမုိကူညီေပးရန္ လုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ အကူအညီကုိ ရမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးအဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏႈတ္ျဖင့္ (သုိ႔) စာျဖင့္ အရည္အခ်င္း ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ သိရမည္။

၃။ လူငယ္အဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဘာသာရပ္တုိင္းတြင္ အမွတ္ေပးသည္။ အမွတ္ေပးစနစ္တြင္ ၁ မွ ၆ အထိေပးေလ့ရွိရာ အညံ့ဆုံးမွာ ၁ မွတ္ျဖစ္ၿပီး အေတာ္ဆုံးမွာ ၆ မွတ္ ျဖစ္သည္။

၄။ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားတုိင္း ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ ၿပီးဆုံးလွ်င္ ေနာက္တဆင့္သုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ အတန္းတက္ရသည္။ ကေလး၏ ပညာအရည္အခ်င္းေပၚ မႈမတည္ဘဲ တင္ေပးရသည္။ မည္သည့္ ကေလးမွ် တတန္းတည္းတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ မတက္ေစရ။

၅။ တႏုိင္ငံလုံးတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း ဖြဲ႔စည္းလည္ပတ္ပုံမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ -ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၉၀ ရွိရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းရွိ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက မည္သည့္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ရည္ႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္သည္။

၆။ ေက်ာင္းသားအားလုံးကုိ သင္႐ုိးတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ သင္ယူေစရမည္။ သင္႐ုိးညြန္းတမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္သူမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ႏုိင္ငံအတြင္း မည္သည့္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သည္ျဖစ္ေစ တစ္ထပ္တည္းနီးပါး တူေသာ ပညာေရးကုိ ရလိမ့္မည္။

၇။ အစုိးရပုိင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း အနည္းငယ္ကုိလည္း ေတြ႔ႏုိင္ေသးသည္။ ေနာ္ေဝ ကေလးမ်ား၏ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကုိ တက္ၾကပါသည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)
ေရႊဝါေရာင္ အရွင္ထာဝရ (ေနာ္ေဝ)

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ပညာေရးႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း (၁) ဖတ္ရႈရန္
ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ပညာေရးႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း (၂) ဖတ္ရႈရန္
ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ပညာေရးႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း (၃) ဖတ္႐ႈရန္
ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ပညာေရးႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း (၄) ဖတ္ရႈရန္

ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကို ရှာတွေ့ပြီဆိုရင် ဒီလို မဖြစ်အောင် လုပ်မယ်၊ ဒီထက် ကောင်းလာနိုင်မယ့် နည်းလမ်းမျိုးတွေ ရှာဖွေ လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံက မိဘများအနေနှင့် မိမိတို့ကလေး အနာဂတ် လှပစေချင်ရင်တော့ ပြုပြင်ကြဖို့ အရေးကြီးပါသည်။
နော်ဝေနိုင်ငံက ကလေးနှင့် မိဘများဟာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေကို မဖြစ်မနေ လိုက်နာကြပါသည်။

(၁) Listen (နားထောင်ပါ)
(၂) Repeat (ပြန်မေးပါ/ အတည်ပြုပါ)
(၃) Thanks (ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ)
(၄) Apologize (တောင်းပန်ပါ)
(၅) Action/Explain (ရှင်းပြပါ)
(၆) Follow-Up (ဆောင်ရွက်ပေးပါ) ဆိုဖြစ်ပါသည်။

မိဘများက ကလေးဆိုတာ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားသလို ရလဒ်မျိုး ဖြစ်မလာခဲ့ရင် ကိုယ်ဟာသူ့ကို စိတ်အား ကိုယ်အား အပြည့် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါရဲ့လားဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို အရင်ဆန်းစစ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ မိမိတို့ လူအဖွဲ့အစည်းမှာ အရိုးစွဲနေတာက တခါတလေ ငွေချည်းပံ့ပိုးလို့ ကလေးရဲ့ စိတ်အားငယ်မှုတွေ၊ စိုးရိမ် ထိန့်လန့်မှုတွေ၊ အထီးကျန်မှုတွေကို ချေဖျက်မပေးနိုင်ပါ။ မိဘ၏ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးမှုက ကလေးငယ်တွေ အတွက် အများကြီး လိုအပ်ပါသည်။ သူ မလုပ်နိုင်ဘူးဟု သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့နေသည့်တိုင် မိဘဖြစ်သူတွေက ငါ့သား သမီးက လုပ်နိုင်ပါသည်၊ တကယ်လုပ်ရင် ဒီ့ထက်တောင် သာဦးမည် စသည်ဖြင့် စိတ်အားဖြင့် ပံ့ပိုးပေးမည်ဆိုလျှင် ကလေးက အားတက်ပြီး ကြိုးစား လုပ်ကိုင်လိုစိတ်တွေ တိုးလာမည် ဖြစ်သည်။

နော်ဝေနိုင်ငံမှာတော့ နှစ်စဉ် ပညာရေးမှတ်တမ်းသည် ကလေးမိဘများအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ကလေး၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည်ဆည်းပေးဖို့က တစ်နှစ်တာ ကလေး၏ ပညာရေး မှတ်တမ်းကို ကန့်သတ်ထားသည့် လအလိုက် မိဘများသိအောင်၊ သိကြောင်း လက်မှတ်ထိုး အသိပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ပညာရေးမှတ်တမ်းကို ကလေးမိဘဖြစ် လက်ထဲရောက်လာသည့်အခါ ဘာလုပ်ဖြစ်သလဲ၊ ဘာပြောဖြစ်သလဲ အရင်ဆန်းစစ်ရမည် ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ တုန့်ပြန်ပြောဆို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ အရ ကလေး၏ ရေရှည်ပညာရေး တိုးတက်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုများက ကွာခြားသွားပါသည်။

နော်ဝေနိုင်ငံတွင် မူကြိုတန်းတက်နေသည့် ကလေး၏ ပညာရေး တိုးတက်မှုမှတ်တမ်း ခြောက်လတစ်ကြိမ် မိဘလက်ထဲ ရောက်သည်။ ခြောက်လတစ်ကြိမ် မိဘနှင့် သားသမီးများ၏ အတန်းက ဆရာ၊ ဆရာမတွေ တွေ့ဆုံပြီး ကလေး၏ ပညာရေးတိုးတက်မှု အခြေအနေ၊ ကလေး၏ စာရိတ္တ စသည်တို့ကို မိဘနှင့် ဆရာတွေ တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးခွင့်ရပြီး ပညာရေးမှတ်တမ်းကို မိဘလက်ထဲ တခါတည်း ထည့်ပေးကြပါသည်။

မိဘများကတော့ မိမိကလေးနှင့် ဆရာတွေ စာသင်ခန်းတွင်း ဆက်ဆံသင်ကြားမှု အခြေအနေ၊ အခက်အခဲ၊ ကလေးနားလည်လွယ်မှု၊ အတန်းသားတွေနှင့် သင့်တင့်မှုရှိ မရှိ၊ ဘာတွေ ကလေးကို ပြင်ဆင်ဆုံးမပေးဖို့ လိုမလဲ စသည်များကို ကလေး၏ ပညာရေးမှတ်တမ်း မဆွေးနွေးခင် အရင် မေးပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ပြောဆိုတာတွေကိုလည်း စာနှင့် ချရေးထားသည်။ များရင် မေ့သွားမှာ စိုးလို့ပါ။ အဲဒီအချက်တွေ ပြီးပါမှ ကလေး၏ ပညာရေးတိုးတက်မှု မှတ်တမ်းကို ဆန်းစစ်ပြီး ဘယ်နေရာတွေမှာ ကလေးကို ဘယ်လိုနည်းနှင့် တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးသင့်သလဲ ဆိုတာတွေ တချက်ချင်း အကြံဉာဏ် တောင်းသည်။ ကလေးအတန်းထဲက မိဘအချို့နှင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားပြီး အတန်းထဲက ကိုယ့်ကလေး၊ သူ့ကလေး အခြေအနေတွေ စသည်ဖြင့် ဖလှယ်ရင်း ကောင်းနိုးရာရာ အကြံဉာဏ်တွေ ရယူကြရပါသည်။

နော်ဝေမှာတော့ မိမိအပါအဝင် ကလေးတစ်ဦးတည်း တော်နေ၍ မဖြစ်။ အဖွဲ့လိုက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမျိုး၊ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်း ဆိုင်ရာတွေမှာ အားနည်းနေမည်ဆိုလျှင် ဘယ်လောက်ပင် တော်တော် ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ ခေါင်းဆောင် မဖြစ်သော သူသည် နောက်လိုက်ပဲ ဖြစ်မည်။ ကလေးဟာ တော်နေဦးတော့၊ သွက်လက်မှုမျိုး မရှိဘဲ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းနေမည်ဆိုလျှင်လည်း ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာတွေ ရှိနေနိုင်သည်။ ကလေးသည် အတန်းဖော်တွေနှင့် သဟဇာတဖြစ်နေပါမှ အလွှာစုံ စရိုက်စုံက လူတွေကို ဘယ်လို ပေါင်းသင်း နေထိုင်သွားရမည်ဆိုသည့် အသိမျိုးလည်း ရရှိမှာဖြစ်သည်။ ဒါတွေကို မိဘတွေကပဲ လိုသလို ပဲ့ကိုင်ထိန်းသိမ်း ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်တာ ဖြစ်ပါသည်။

မိမိပြောခဲ့ဖူးသလို ကလေး၏ ထက်မြက်တော်မော် ထွန်းပေါက်အောင်မြင်မှုဆိုသည်မှာ ကလေး တစ်ဦးတည်းနှင့် ဆိုင်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ မိဘတွေ၏ ကလေးကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမှု ၊ လိုအပ်သလို မှန်ကန်စွာ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသွားမှု၊ အလိုက်သင့် မှန်ကန်စွာ ပံ့ပိုးပေးသွားမှုတွေနှင့် အများကြီး ဆိုင်ပါသည်။ ယခုတော်နေဖို့ထက် ရေရှည်တော်သွားဖို့ကို အာရုံစိုက်ပါ။ ယခု အောင်မြင် နေဖို့ထက် ရေရှည် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ ရပ်တည်လို့ အောင်မြင်သွားဖို့ကို အာရုံစိုက်ပါ။ မိဘကို အားကိုးပြီး တော်နေဖို့ထက် မိမိကိုယ်ကို အားကိုးပြီး ထွန်းပေါက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာပြည် အတွက်တော့ အဖက်ဖက်က လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည်ပြည့်ဝသော ကလေးငယ်တွေများလေ မိမိတို့ နိုင်ငံဟာ တိုးတက်သထက် တိုးတက်လေ ဖြစ်မှာပါ။ ကလေးတွေဟာ မိမိတို့နိုင်ငံ အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ မိမိအမြင်ကတော့ ကလေးတွေ အရေးကြီးသလို ဒီကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်သွားတဲ့ မိဘ၊ ဆရာတွေက ကလေးကို ဘယ်လို ပြုစု၊ ပျိုးထောင် သွားသလဲဆိုတာ ပိုလို့ အရေးကြီးနေပါသည်။ ကလေးငယ်တွေ အနာဂါတ်လှပါမှ မိမိတို့တိုင်းပြည် အနာဂတ်လှမှာ ဖြစ်ပါသည်။

နော်ဝေနိုင်ငံ အခြေခံပညာကျောင်း

၁။ ကလေးတိုုင်း အခြေခံပညာကျောင်းတွင် ၁၀ နှစ်ကြာ ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိသည်။ အသက် ခြောက်နှစ် ပြည့်သောနှစ်တွင် ပထမတန်းတွင် ကျောင်းစတက်ရမည်။

၂။ ကလေးတိုင်း အဆင်ပြေအောင် ပြုပြင်ပေးထားသော သင်ကြားပို့ချမှုကို ရပိုင်ခွင့်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုကူညီပေးရန် လိုအပ်သော ကျောင်းသားများအတွက် လိုအပ်သည့် အကူအညီကို ရမည်ဖြစ်သည်။ ကလေးအဆင့် ကျောင်းသားများသည် နှုတ်ဖြင့် (သို့) စာဖြင့် အရည်အချင်း ဆန်းစစ်ချက်ကို သိရမည်။

၃။ လူငယ်အဆင့် ကျောင်းသားများကို ဘာသာရပ်တိုင်းတွင် အမှတ်ပေးသည်။ အမှတ်ပေးစနစ်တွင် ၁ မှ ၆ အထိပေးလေ့ရှိရာ အညံ့ဆုံးမှာ ၁ မှတ်ဖြစ်ပြီး အတော်ဆုံးမှာ ၆ မှတ် ဖြစ်သည်။

၄။ အခြေခံပညာကျောင်းသားတိုင်း နွေကျောင်းပိတ်ရက် ပြီးဆုံးလျှင် နောက်တဆင့်သို့ အလိုအလျောက် အတန်းတက်ရသည်။ ကလေး၏ ပညာအရည်အချင်းပေါ် မှုမတည်ဘဲ တင်ပေးရသည်။ မည်သည့် ကလေးမျှ တတန်းတည်းတွင် နှစ်နှစ် မတက်စေရ။

၅။ တနိုင်ငံလုံးတွင် အခြေခံပညာကျောင်း ဖွဲ့စည်းလည်ပတ်ပုံမှာ အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ -နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျောင်းတက်ရက် ၁၉၀ ရှိရမည်။ သို့သော် မြို့နယ်တစ်ခုချင်းရှိ နိုင်ငံရေးသမားများက မည်သည့် ကျောင်းပိတ်ရက်ရည်နှင့် အားလပ်ရက်များကို မည်သည့်အချိန်တွင် သတ်မှတ်မည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။

၆။ ကျောင်းသားအားလုံးကို သင်ရိုးတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ သင်ယူစေရမည်။ သင်ရိုးညွန်းတမ်းများကို သတ်မှတ်သူမှာ လွှတ်တော်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးသမားများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးတစ်ယောက်သည် နိုင်ငံအတွင်း မည်သည့်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ တစ်ထပ်တည်းနီးပါး တူသော ပညာရေးကို ရလိမ့်မည်။

၇။ အစိုးရပိုင်း အခြေခံပညာကျောင်းများအပြင် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း အနည်းငယ်ကိုလည်း တွေ့နိုင်သေးသည်။ နော်ဝေ ကလေးများ၏ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများကို တက်ကြပါသည်။
(ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်)
ရွှေဝါရောင် အရှင်ထာဝရ (နော်ဝေ)

နော်ဝေနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့် ထိတွေ့ခြင်း (၁) ဖတ်ရှုရန်
နော်ဝေနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့် ထိတွေ့ခြင်း (၂) ဖတ်ရှုရန်
နော်ဝေနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့် ထိတွေ့ခြင်း (၃) ဖတ်ရှုရန်
နော်ဝေနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့် ထိတွေ့ခြင်း (၄) ဖတ်ရှုရန်

https://www.mcntv.biz/wp-content/uploads/2020/08/Gads12-09.jpg (Data Credit to MOH & COVID-19 Myanmar Surveillance dataset By Ko Kyaw Myint Oo and Dr Nyein Chan Ko Ko) COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)