အလွမ္းေဝးေနဆဲ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရး (အပိုင္း – ၂)

0
260

နႏၵာဘုန္းျမင့္

အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္တဲ့ ေက်ာင္းသား ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားပဲ ရွိပါတယ္။ ပထမ အမ်ိဳးအစားကေတာ့ အလုပ္လုပ္ရင္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ေလ့လာကာ ဘြဲ႔ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနသူေတြ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားကေတာ့ တျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သင္တန္းေတြ၊ ေက်ာင္းေတြကို တက္ေရာက္ရင္း အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ဘြဲ႔လက္မွတ္ ရရွိဖို႔အတြက္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ ဘြဲ႔ရရွိလုိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ဆႏၵကေတာ့ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၀ ရက္နဲ႔သင္တဲ့ဘြဲ႔ ဘာတတ္မွာလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ေနသူမ်ား တစ္ပံုတစ္ပင္ ရွိေနၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ေမးခြန္းထုတ္ေနသူမ်ားမွာ အေဝးသင္ပညာေရးစနစ္ကို နားမလည္သူမ်ားဟုပင္ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ အေဝးသင္ပညာေရးမွာ ယခင္က ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း မိမိကိုယ္တုိင္ေလ့လာျခင္း (Self study) စနစ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏွံတဲ့ အခ်ိန္မွာ သင္ေထာက္ကူျဖစ္တဲ့ Text book နဲ႔ Study guide  စာအုပ္ေတြ ေက်ာင္းသားေတြလက္ထဲ ေရာက္ရွိေရးဟာ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္း တာဝန္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းစတင္အပ္တဲ့အခ်ိန္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Text book နဲ႔ Study guide စာအုပ္မ်ားကို လုိအပ္သေလာက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိတာက အေဝးသင္တကၠသိုလ္ရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ “ပညာေရး ေဝးသည္မရွိ” ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္အစား “ေဝးေနဦးမည့္ အေဝးသင္ပညာေရး” အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ Assignment ေတြ ထုတ္မေပးႏိုင္ျခင္းကလည္း အေဝးသင္ေက်ာင္းသားေတြကို ခုတုံးလုပ္ကာ စီးပြားေရးလုပ္စားတဲ့ ဝိသမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအႀကိဳက္ ျဖစ္လုိ႔ေနပါတယ္။

အေဝးသင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Text book နဲ႔ Study guide စာအုပ္မ်ားဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား တစ္ဦးအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္တုိင္ေလ့လာဖုိ႔အတြက္ Study guide စာအုပ္ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ Study guide စာအုပ္မွာ အဂၤလိပ္လိုမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ စာပိုဒ္လုိက္ျဖစ္ေစ စာတစ္ပုဒ္လံုးကိုျဖစ္ေစ ဘာသာျပန္ေပးျခင္း၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးေပးထားျခင္းမ်ား ပါဝင္သလို နမူနာေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ အေျဖမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

ေက်ာင္းသားမ်ား ေျဖဆိုရတဲ့ Assignment မ်ားအတြက္ ေျဖဆိုရမယ့္ စာေတြအတြက္ အညႊန္းကိုလည္း Study guide စာအုပ္ကိုပဲ ညႊန္းထားတာက မ်ားပါတယ္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနနဲ႔ Study guide စာအုပ္ကို အခ်ိန္ေပးေလ့လာၿပီး အေဝးသင္တကၠသိုလ္က Chapter by Chapter ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ပို႔ခ်ခ်က္ေတြကို နားေထာင္မယ္ဆုိပါက စာသင္ႏွစ္အတြင္းမွာ မိမိေလ့လာရမယ့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဆရာအကူအညီ မပါဘဲ နားလည္ တတ္ေျမာက္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဲဒီလို ေလ့လာထားၿပီးပါက အနီးကပ္ ၁၀ ရက္အခ်ိန္မွာ မိမိေလ့လာထားတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနနဲ႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ အသင့္အေနအထား ေရာက္ရွိၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

အေစာပိုင္းက တင္ျပခဲ့သလို အေဝးသင္ေက်ာင္းသားဟာ ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားရွိပါတယ္။ ဘယ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျဖစ္ ဘြဲ႔ရရွိလိုၾကသလုိ ရရွိထားေသာဘြဲ႕ကို အေၾကာင္းျပဳလုိ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္ဖုိ႔ မရည္ရြယ္ထားၾကပါဘူး။ မိမိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ရာထူးျမင့္မားေရး၊ လစာပိုမိုရရွိေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုျမင့္မားေရးတုိ႔အတြက္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔လက္မွတ္ရရွိေရး အတြက္ပဲ ဦးတည္ထားၾကပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့့ အေဝးသင္ပညာေရးကို တက္ေရာက္တဲ့ လူငယ္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ဟာ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္အတြက္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔လက္မွတ္ရရွိေရးကိုပဲ ဦးတည္ထားၾက ပါတယ္။

အဲဒီလို ဦးတည္ခ်က္ထားရွိျခင္းဟာလည္း အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ စီးပြားေရးသမားမ်ားရဲ႕ သားေကာင္ေတြ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ ခြင့္ရရွိဖုိ႔ဆုိတာ လြယ္ကူတဲ့အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ အပိုေငြေပးၿပီး ေက်ာင္းအပ္ခိုင္းျခင္း၊ ေငြေပးၿပီး Assignment ေရးခိုင္းျခင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး အဆိုပါ ေက်ာင္းအပ္ေပးသူမ်ား၊ Assignment ေရးေပးသူမ်ားက တာဝန္မေက်ပြန္ၾကေသာအခါမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈေတြ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ေက်ာင္းအပ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ Assignment ေရးေပးဖို႔ တာဝန္ယူထားသူက ေက်ာင္းအပ္ရမယ့္ ေငြေတြကို ယူၿပီးထြက္ေျပးသြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး တကၠသိုလ္ဌာနတိုင္းမွာ ျဖစ္ပြားဖူးသလို Assignment တင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲက်ရံႈးျခင္းမ်ားကလည္း တကၠသိုလ္ဌာနခြဲတုိင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိေတြဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာပါလဲ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ဌာနခြဲနဲ႔ ေဝးလံတဲ့ အရပ္ေဒသမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္အတြက္ အခက္အခဲရွိျခင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးမွာ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ ဌာနခြဲမ်ားက အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္)

အလွမ္းေဝးေနဆဲ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပညာေရး (အပိုင္း – ၁)

အလှမ်းဝေးနေဆဲ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပညာရေး (အပိုင်း – ၂)
နန္ဒာဘုန်းမြင့်


အဝေးသင်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်တဲ့ ကျောင်းသား နှစ်မျိုး နှစ်စားပဲ ရှိပါတယ်။ ပထမ အမျိုးအစားကတော့ အလုပ်လုပ်ရင်း အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို လေ့လာကာ ဘွဲ့ရရှိရန် ကြိုးစားနေသူတွေ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အမျိုးအစားကတော့ တခြားသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းတွေ၊ ကျောင်းတွေကို တက်ရောက်ရင်း အစိုးရအသိအမှတ်ပြုတဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ် ရရှိဖို့အတွက် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကျောင်းသားအများစုဟာ ဘွဲ့ရရှိလိုတဲ့ ဦးတည်ချက်ဆန္ဒကတော့ အတူတူပင် ဖြစ်ပါတယ်။


၁၀ ရက်နဲ့သင်တဲ့ဘွဲ့ ဘာတတ်မှာလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်နေသူများ တစ်ပုံတစ်ပင် ရှိနေပြီး ထိုကဲ့သို့ မေးခွန်းထုတ်နေသူများမှာ အဝေးသင်ပညာရေးစနစ်ကို နားမလည်သူများဟုပင် ဆိုချင်ပါတယ်။ အဝေးသင်ပညာရေးမှာ ယခင်က ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်း (Self study) စနစ် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျောင်းသားများ ကျောင်းအပ်နှံတဲ့ အချိန်မှာ သင်ထောက်ကူဖြစ်တဲ့ Text book နဲ့ Study guide စာအုပ်တွေ ကျောင်းသားတွေလက်ထဲ ရောက်ရှိရေးဟာ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်း တာဝန်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။


အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းသားများ ကျောင်းစတင်အပ်တဲ့အချိန် သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ Text book နဲ့ Study guide စာအုပ်များကို လိုအပ်သလောက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိတာက အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်တဲ့ “ပညာရေး ဝေးသည်မရှိ” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အစား “ဝေးနေဦးမည့် အဝေးသင်ပညာရေး” အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျောင်းသားတွေအတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Assignment တွေ ထုတ်မပေးနိုင်ခြင်းကလည်း အဝေးသင်ကျောင်းသားတွေကို ခုတုံးလုပ်ကာ စီးပွားရေးလုပ်စားတဲ့ ဝိသမလုပ်ငန်းရှင်များအကြိုက် ဖြစ်လို့နေပါတယ်။


အဝေးသင်ကျောင်းသားများအတွက် Text book နဲ့ Study guide စာအုပ်များဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ အဝေးသင်ကျောင်းသား တစ်ဦးအနေနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့အတွက် Study guide စာအုပ်ဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ Study guide စာအုပ်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုမှ မြန်မာဘာသာသို့ စာပိုဒ်လိုက်ဖြစ်စေ စာတစ်ပုဒ်လုံးကိုဖြစ်စေ ဘာသာပြန်ပေးခြင်း၊ အနှစ်ချုပ်ရေးပေးထားခြင်းများ ပါဝင်သလို နမူနာမေးခွန်းများနဲ့ အဖြေများကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။


ကျောင်းသားများ ဖြေဆိုရတဲ့ Assignment များအတွက် ဖြေဆိုရမယ့် စာတွေအတွက် အညွှန်းကိုလည်း Study guide စာအုပ်ကိုပဲ ညွှန်းထားတာက များပါတယ်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးအနေနဲ့ Study guide စာအုပ်ကို အချိန်ပေးလေ့လာပြီး အဝေးသင်တက္ကသိုလ်က Chapter by Chapter ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပို့ချချက်တွေကို နားထောင်မယ်ဆိုပါက စာသင်နှစ်အတွင်းမှာ မိမိလေ့လာရမယ့် သင်ခန်းစာများကို မိမိကိုယ်တိုင် ဆရာအကူအညီ မပါဘဲ နားလည် တတ်မြောက်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။ အဲဒီလို လေ့လာထားပြီးပါက အနီးကပ် ၁၀ ရက်အချိန်မှာ မိမိလေ့လာထားတဲ့ သင်ခန်းစာများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများနဲ့ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ကျောင်းသားတစ်ဦးအနေနဲ့ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် အသင့်အနေအထား ရောက်ရှိပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။


အစောပိုင်းက တင်ပြခဲ့သလို အဝေးသင်ကျောင်းသားဟာ နှစ်မျိုး နှစ်စားရှိပါတယ်။ ဘယ်အမျိုးအစားဖြစ်ဖြစ် ဘွဲ့ရရှိလိုကြသလို ရရှိထားသောဘွဲ့ကို အကြောင်းပြုလို့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလုပ်ဖို့ မရည်ရွယ်ထားကြပါဘူး။ မိမိလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ရာထူးမြင့်မားရေး၊ လစာပိုမိုရရှိရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုမြင့်မားရေးတို့အတွက် အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့လက်မှတ်ရရှိရေး အတွက်ပဲ ဦးတည်ထားကြပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ အဝေးသင်ပညာရေးကို တက်ရောက်တဲ့ လူငယ် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ အဆင့်မြင့်ပညာရပ်အတွက် အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့လက်မှတ်ရရှိရေးကိုပဲ ဦးတည်ထားကြ ပါတယ်။


အဲဒီလို ဦးတည်ချက်ထားရှိခြင်းဟာလည်း အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများဟာ စီးပွားရေးသမားများရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းဖြစ်စေ ခွင့်ရရှိဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတွက်ကြောင့် အပိုငွေပေးပြီး ကျောင်းအပ်ခိုင်းခြင်း၊ ငွေပေးပြီး Assignment ရေးခိုင်းခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး အဆိုပါ ကျောင်းအပ်ပေးသူများ၊ Assignment ရေးပေးသူများက တာဝန်မကျေပွန်ကြသောအခါမှာ ကျောင်းသားများအနေနဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်ကြရပါတယ်။ ကျောင်းအပ်ပေးဖို့နဲ့ Assignment ရေးပေးဖို့ တာဝန်ယူထားသူက ကျောင်းအပ်ရမယ့် ငွေတွေကို ယူပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်မျိုး တက္ကသိုလ်ဌာနတိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားဖူးသလို Assignment တင်ဖို့ ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ကျောင်းသားများ စာမေးပွဲကျရှုံးခြင်းများကလည်း တက္ကသိုလ်ဌာနခွဲတိုင်းတွင် နှစ်စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။


ဒီလိုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်ဌာနခွဲနဲ့ ဝေးလံတဲ့ အရပ်ဒေသမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကျောင်းအပ်နှံရန်အတွက် အခက်အခဲရှိခြင်းများ၊ ကျောင်းအပ်နှံရေးမှာ သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် ဌာနခွဲများက အချိန်တိုအတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အားနည်းခြင်းများကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။


(ဆက်လက် ဖော်ပြပါမည်)
အလှမ်းဝေးနေဆဲ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပညာရေး (အပိုင်း – ၁)


(Data Credit to MOH & COVID-19 Myanmar Surveillance dataset By Ko Kyaw Myint Oo and Dr Nyein Chan Ko Ko) COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)