ျမင္း နဲ႔ ေဂ်ာ္ကီ (ေဆာင္းပါး)

0
527
devices -->


u-ye-htut

၀န္ၾကီးဌာနေတြမွာ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ေတြ၊ ညႊန္ခ်ဳပ္ေတြက ၀န္ၾကီးအသစ္ေတြကိုု ပညာျပတယ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွဘူး ဆိုုတဲ့ ဦး၀င္းထိန္ရဲ့ မွတ္ခ်က္နဲ႕ အဲဒီေျပာဆိုုခ်က္ ကိုု အေျခခံျပီး ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းေရးသားမႈေတြကိုုလည္း ဖတ္ရ၊ၾကားေနရပါတယ္။ အဲဒီ အေၾကာင္းအရာနဲ႕ပတ္သက္လိုု႕ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳကိုု အေျခခံျပီး သံုုးသပ္ ပါ့မယ္။

တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေရးဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးခ်ိန္ထဲက ၀န္ၾကီးဌာနအလိုုက္ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ စာရြက္ စာတမ္းျပင္ဆင္တာေတြ၊ စာရင္းဇယား ျပဳစုုတာေတြ စလုုပ္ပါတယ္။ အစိုုးရအဖြဲ႕ကလည္း လုုပ္ရမယ့္ ပံုုစံေတြသတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးအၿပီးမွာ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ ႏွစ္ဘက္လံုုးကအဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး ညိွ ႏိႈႈ္င္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ မူ၀ါဒအခ်ဳပ္က ကေတာ့ လက္ရိွလုုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုုပ္ငန္း ေတြကိုု ေနာက္တာ၀န္ယူမယ့္ ၀န္ၾကီးေတြက သိႏုုိင္ေအာင္ အျပည့္အစံုု လႊဲေပးရန္၊ ေနာင္ဆက္လုုပ္ရန္လ်ာထားတဲ့ စီမံကိန္း ေတြကိုု လည္း တိတိက်က် အသိေပးရန္၊ ဆက္လုုပ္ မလုုပ္ဆံုုးျဖတ္ရမွာက ေနာက္အစိုုးရရဲ့ တာ၀န္၊ လက္ရိွအေျခအေနကိုု အျပည့္အစံုု အသိေပးရမွာ မိမိတိုု႕ တာ၀န္လိုု႕ခံယူေဆာင္ရြက္ ရန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္အလႊဲအေျပာင္း

ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနကိုု တာ၀န္လႊဲေျပာင္းဖိုု႕အတြက္ စာရြက္စာတမ္း၊စာရင္း ဇယား ေတြ ျပင္ဆင္သလိုု ၀န္ထမ္းေတြကိုုလည္း တာ၀န္လႊဲေျပာင္းမႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုုတာ အသိေပးဖိုု႕လုုပ္ရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ၾကီးရံုုးမွာတစ္ၾကိမ္၊ သတင္းနဲ႕ စာနယ္ဇင္းလုုပ္ငန္းပံုုႏိွပ္စက္႐ံုမွာ တစ္ၾကိမ္၊ တပ္ကုုန္း ျမန္မာ့အသံနဲ႕ရုုပ္ျမင္သံၾကားမွာ တစ္ၾကိမ္ သံုုးၾကိမ္ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ နယ္၀န္ထမ္းေတြကိုု ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရွင္းျပခ်က္ေတြကိုု အေျခခံျပီး ဌာနအၾကီးအကဲေတြက ဆက္ရွင္းျပ ဖိုု႕ မွာပါတယ္။

၀န္ထမ္းေတြကိုု ဘာေတြေျပာခဲ့သလဲဆိုုတာ ကၽြန္ေတာ့္မွတ္စုုအက်ဥ္းကိုု ရိုုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုုေတြကိုု ဖတ္ၾကည့္ရင္ အျပည့္အစံုု သိႏုုိင္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေနာက္တာ၀န္ယူမည့္ ၀န္ႀကီးေတြက၀န္ထမ္းေတြကိုု အရင္အစိုုးရရဲ့လူေတြလိုု႕ အထင္မွားတာေတြ ျဖစ္ႏုုိင္တယ္၊ လုုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္ရင္ ၀န္ထမ္းေတြေၾကာင့္လိုု႕အျပစ္တင္တာေတြလည္း ျဖစ္လာႏုုိင္ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုုယ့္ဘက္က ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ဖိုု႕ ဆိုုတဲ့အခ်က္ ပါ ပါတယ္။

တာ၀န္လႊဲဖိုု႕ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ လုုပ္ငန္းသေဘာက က်န္တဲ့၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႕မတူပါဘူး။ က်န္တဲ့ ၀န္ၾကီး ဌာနေတြက မတ္ ၃၀ ရက္ေန႕မွာ တာ၀န္လႊဲျပီးရင္ ၀န္ၾကီးအသစ္က မတ္ ၃၁ က်မွ စအလုုပ္လုုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုုပ္ငန္းေတြ မသိ ေသးရင္လည္း အခ်ိန္ယူၿပီး စဥ္းစားလုုိ႕ရပါတယ္။ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မခ်ေသးဘဲ ဆုုိင္းထားလိုု႔ ရပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနကေတာ့ မတ္ ၃၀ မနက္ တာ၀န္လႊဲၿပီးတာနဲ႕ မတ္ ၃၀ ည ၈ နာရီသတင္းနဲ႔ မတ္ ၃၁ ရက္ေန႕ မနက္ သတင္းစာအတြက္ မူ၀ါဒ သတ္မွတ္ေပးတာကိုု ၀န္ၾကီးအသစ္က လုုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မတ္ ၂၈ ရက္ေန႕မွာ ဆရာေဖျမင့္ကိုု ဖိတ္ၾကားျပီး ၀န္ၾကီးရံုုးမွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ဌာနဆိုုင္ရာအၾကီးအကဲအားလံုုးက ဌာန အလိုုက္ေဆာင္ရြက္ဆဲ၊ ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ နဲ႕ အနာဂတ္လုုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေတြအားလံုးရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ေရးဆြဲေနဆဲ ဥပေဒၾကမ္းေတြ ကိုုလည္း အၾကမ္းဖ်ဥ္းရွင္းျပခဲ့တယ္။

မတ္ ၂၉ မွာေတာ့ ဆရာေဖျမင့္နဲ႕ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုုပ္ျမင္သံၾကား၊သတင္းနဲ႕ စာနယ္ဇင္းလုုပ္ငန္းက ဌာနအၾကီးအကဲမ်ား၊ အယ္ဒီတာ အဆင့္အထိ ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႕သီးျခားေတြ႕ဆံုုႏုုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတြ႕ဆံုုမႈကေတာ့ ၀န္ၾကီးအသစ္အေနနဲ႕ မတ္ ၃၀ ည ၈နာရီရုုပ္သံသတင္းနဲ႕မတ္ ၃၁ သတင္းစာေတြ အတြက္ လိုုအပ္တဲ့ အယ္ဒီတာမူ၀ါဒေတြကိုု ၾကိဳတင္ ခ်မွတ္ေပးႏုုိင္ေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မတ္ ၃၁ ရက္ေန႕မွာ ရုုပ္သံ၊ သတင္း စာအားလံုုးဟာ အစိုုးရသစ္ရဲ့ အယ္ဒီတာမူ၀ါဒအတုုိင္း ထြက္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ဆရာေဖျမင့္ တာဝန္လႊဲတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ အစကတည္းက လူခ်င္း သိကၽြမ္းျပီးသားျဖစ္ေနသလိုုဆရာေဖျမင့္က ဌာန အၾကီးအကဲအားလံုးနဲ႔လည္း သိကၽြမ္းျပီးသားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တာ၀န္လႊဲေျပာင္း ရတာ အဆင္ေျပပါတယ္။

စိုုးရိမ္စိတ္ေတြ

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဆရာေဖျမင့္ တာ၀န္လႊဲတဲ့အခါ လူခ်င္းသိကၽြမ္းျပီးျဖစ္တာအျပင္ ေနာက္ထပ္ အားသာခ်က္တစ္ခုုကေတာ့ သူကိုယ္တုုိင္ က သတင္းလုုပ္ငန္း၊ ပံုုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႕ ရင္းႏွီးကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ေနတာပါပဲ။ သူ႕အေနနဲ႕ ဘ႑ာေရးနဲ႕ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းေလာက္ပဲ ေလ့လာဖုိ႔ လိုုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္၀န္ၾကီးသစ္တစ္ဦးဟာ သူ႕ဌာနလုုပ္ငန္းနဲ႕လည္း စိမ္းတယ္၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔အၾကံဳလည္းမရိွဘူးဆိုရင္ေတာ့ တာ၀န္ ယူမယ့္၀န္ႀကီးဘက္မွာေရာ၊ ဌာန၀န္ထမ္းေတြဘက္မွာေရာ ႏွစ္ဘက္လံုုးမွာ စိုုးရိမ္မႈေတြျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ အခုုလိုု အစိုုးရတစ္ဖြဲ႕လံုုး အေျပာင္းအလဲျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီစိုုးရိမ္မႈေတြက ပိုုျပင္းထန္တာေပါ့။

၀န္ၾကီးအသစ္ဘက္က်ေတာ့လည္း သူတာ၀န္ယူမယ့္ဌာနနဲ႕ပတ္သက္ျပီး သူ႕ကိုုယ္ပိုုင္ အျမင္ေတြ၊ခံစားခ်က္ေတြရိွတယ္။ အဲဒီ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႕ ဌာနထဲကိုု ၀င္လာတယ္။ ၀န္ထမ္း ဆိုုတာတက္လာတဲ့ အစိုုးရတာ၀န္ေပးတာကိုု ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္မ်ားနဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းဆိုုတာကိုုေမ့ျပီး အရင္အစိုုးရလူေတြပဲ၊ ငါ့ကိုု ပညာျပမွာပဲဆိုုတဲ့ စိုုးရိမ္စိတ္ရိွတယ္။

၀န္ထမ္းေတြဘက္က်ေတာ့ငါတိုု႕ကိုုေခါင္းေဆာင္မယ့္သူက ဘယ္လိုုလူလဲ၊ ငါတိုု႕ လုုပ္ငန္း အေၾကာင္းကိုု သိရဲ့လား။ ငါတိုု႕ကိုု နားလည္ ေပးႏုုိင္ပါ့မလား။ ဌာနတစ္ခုုလံုုးကိုု ေျပာင္းျပန္ လွန္ပစ္မွာလားစတဲ့ စိုုးရိမ္စိတ္ေတြရိွတယ္။

အခုုေျပာေနၾကတဲ့ ျပႆနာရဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းက အဲဒီစိုုးရိမ္ႏွစ္ခုုေပၚမွာ အေျခခံ ျပီးျဖစ္ေနတာက ပိုုမ်ားမယ္လိုု႕ထင္ပါတယ္။

ျမင္းနဲ႔ ေဂ်ာ္ကီ

ေခါင္းေဆာင္နဲ႔လက္ေအာက္ငယ္သား ဆိုုတာကေတာ့ ျမင္းနဲ႔ေဂ်ာ္ကီလိုုပါပဲ။ ေဂ်ာ္ကီတက္ထုုိင္တာနဲ႔ ျမင္းက ငါ့ေက်ာေပၚက လူက ျမင္းစီးတတ္သလား၊ မတတ္ဘူးလားဆိုုတာ သိတယ္။ ဇက္ၾကိဳးကိုုင္ႏုုိင္တဲ့ ေဂ်ာ္ကီဆိုုရင္ေတာ့ ျမင္းက ေကာင္းေကာင္းေျပး မွာေပါ့။ ဇက္ႀကိဳးမႏုုိင္ရင္ေတာ့ ခရီးေပါက္တာေႏွးမွာေပါ့။

ဒီေတာ့ ကိုုယ္စီးတဲ့ျမင္းကိုုလည္း သိေအာင္လုုပ္၊ ကိုုယ္တုုိင္လည္း ေဂ်ာ္ကီေကာင္းျဖစ္ျပီး ဇက္ႀကိဳးႏုုိင္ေအာင္လုုပ္ဖိုု႔ လိုုပါတယ္။ ဇက္ၾကိဳး မပိုင္လို႔ ျမင္းမေျပးတာကိုမသိဘဲ ျမင္းကိုပဲ လွိမ့္ရိုုက္ေနရင္ေတာ့ ျမင္းေသတာပဲ အဖတ္တင္မယ္။ ခရီးေတာ့ ေရာက္မွာမဟုုတ္ဘူး။

အေျပာင္းအလဲလုုပ္ေဆာင္ရာမွာ ၀န္ထမ္းေတြထဲမွာ အေရးယူသင့္တယ္သူကိုု အေရးယူ ရမယ္၊ ေျပာင္းသင့္သူကိုု ေျပာင္း ရမယ္ဆိုုတာ မလြဲမေသြလုုပ္ရမယ့္အခ်က္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အေရးၾကီးတာက ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ဖိုု႕ပါပဲ။

ကိုယ္က လုပ္ငန္းသေဘာကို မသိဘဲနဲ႔ မွန္တာကိုုမွားတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္မိရင္ လက္ေအာက္ရဲ႕ယံုၾကည္မႈ ဆံုုးရံႈးမယ္။ အနည္းစုုရဲ႕ အေျခအေနကိုု အမ်ားစုုအေပၚမွာ ထင္ဟပ္ျပီး ၀ါးလံုုးရွည္နဲ႕သိမ္းရိုုက္မိရင္ လူေကာင္းေတြဆံုုးရံႈးမယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္လူဆိုုး တစ္ေယာက္မွမက်န္ေစရ၊ လူေကာင္းတစ္ေယာက္မွမဆံုုးရံႈးေစရဆိုုတဲ့စကားအတိုုင္းလုုပ္ႏုုိင္ဖိုု႕ လိုုအပ္ပါတယ္။