Fact Checking အခ်က္အလက္စစ္ေဆးဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး (ေဆာင္းပါးက႑)

0
406

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ ၂၀၁၇ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းမွာ ကုိးကားတဲ့ စာကဗ်ာ တစ္ပိုဒ္ရွိပါတယ္။

”စစ္နည္းဗ်ဴဟာ၊ ဘယ္လုိသာလည္း
စြဲကုိင္လက္နက္၊ ဘယ္လုိထက္လည္း
ျပည္သူ႔ႏွလုုံး၊ မသိမ္းႀကံဳးလွ်င္
ျပည္သူ႔ခြန္အား၊ မကုိးစားလွ်င္
ဓားသြားလည္းေၾကြ၊ လွံလည္းေခြအံ”

ဒါကေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ Freedom From Fear စာအုပ္မွာကတည္းက လက္၀ဲသုႏၵရရဲ ့ နနၵီေသနပ်ိဳ႕ ကုိ ကုိးကားတယ္ဆုိၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စာသားျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကေတာ့ ဒီစာသားဟာ နႏၵီေသနပ်ဳိ ့မွာ ဘယ္တုန္းကမွ မပါခဲ့ဖူးဘူး၊ မူရင္း ရင္းျမစ္ အေထာက္အထားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာသင္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

ဒီတစ္ရက္ထဲမွာ ဆက္တုိက္က်င္းပတဲ့ ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းမွာပဲ ရွမ္းလူငယ္တစ္ဦးရဲ ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ကုုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ျပန္လည္ေျပာဆုုိရာမွာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ဆုိတာ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ တုုိင္းရင္းသားအားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး (ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုုိင္) ကုုိ ျမန္ျမန္ေရာက္ႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္အခ်က္ေတြအားလုုံးဟာ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖရွာမယ္ ဆုုိတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာမယ္ဆုိတာကပဲ ပင္လုံရဲ ့အဓိက ကတိက၀တ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲ့ဒီလူငယ္အေနန႔ဲလည္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ ျပန္ေလ့လာသင့္တယ္လုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ ပါတယ္။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ ၾကည့္ရင္ (ဒီအခမ္းအနားအစပုိင္းမွာ စာခ်ဳပ္ကုိ ဖတ္တဲ့ အစီအစဥ္လည္း ပါပါတယ္) အပုုိဒ္ ၅ မွာ ”အထက္ပါသေဘာတူခ်က္အရ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီကုိ တုိးခ်ဲ ့ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုရရွိခံစားလ်က္ရွိေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုံးပါးရန္ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆုိ လုံး၀ျပဳမူလိမ့္မည္ မဟုုတ္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိေၾကာင္း မူ အားျဖင့္ လက္ခံသည္” လုိ ့ပါရွိပါတယ္။ ဒါဟာ မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားခ်က္၊ အာမခံခ်က္ ကတိက၀တ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ အပိုဒ္ ၇ နဲ႔ ၈ ေတြဟာလည္း ဒီမုိကေရစီ ရပုိင္ခြင့္နဲ႔ ဘ႑ာေရး ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြကုိ အာမခံ ကတိက၀တ္ျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ အဓိပၺါယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္။ သုေတသီေတြ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ Ethnicity, Conflicts, and History of Burma: The Myths of Panglong by Matthew Walton ၾကည့္ပါ။ ထုိ ့အတူပဲ စာခ်ဳပ္ပါ ကတိက၀တ္ေတြကုိ လက္မခံတာ၊ မက်င့္သုံးတာမ်ဳိးလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ကုိ နမူနာၾကည့္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်က္အလက္ကို အမွားေျပာ (၀ါ) အေျပာမွားမိတာကေတာ့ မလုိအပ္ဘဲ အခက္ေပြေစ ပါတယ္။

ဒီျပႆနာကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းႏုုိင္မလဲဆုိတာကုိလည္း တစ္ဆက္တည္း စဥ္းစားၾကည့္မိပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အေျဖတစ္ခုအေနနဲ ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အခ်က္အလက္ စစ္ေဆးတဲ့ Fact Checking က႑တစ္ခု လုိေနၿပီလို႔ ႐ႈျမင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာဆုိရင္ေတာ့ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး FactCheck.org ဆုုိတာ ေပၚလာပါတယ္။ က်န္သတင္းဌာနႀကီးေတြမွာ အလားတူဌာနေတြ ရွိပါတယ္။ Washington Post သတင္းစာႀကီးရဲ ့ Fact Checker ဆုိရင္ ထင္ရွားပါတယ္။ ကမၻာႏိုင္ငံအသီးသီးမွာလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီးတာနဲ႔ အခ်က္အလက္ မွန္မမွန္ စစ္ေဆးၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေထာက္ျပၾကတာပါ။

ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေျပာတဲ့စကား၊ ေရးတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ မွန္ မမွန္ စစ္ေဆးတဲ့အခါ သူတုိ႔ေတြ ပမာဒေလခ သတိျဖစ္ခဲ ေျပာမိတာ၊ ကုိယ့္ဘက္ကုိယ္ယက္ အကြက္ခ်န္ ေျပာတာ၊ ကာလံေဒသံနဲ႔လုုိက္ေအာင္ ေထြးၿပီးသားတံေတြး ျပန္မ်ိဳတာ၊ ငါ့စကားႏြားရ ေျပာတာ၊ ေျဗာင္လိမ္တာ စတာေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေထာက္ျပႏိုင္ပါတယ္။ (ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါမႈအေပၚ မူတည္ေျပာတာမိုု ့ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္စတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလုံးကုိ ရည္ညႊန္းတာပါ။) အဲ့လုိ ေထာက္ျပျခင္းအားျဖင့္ အခ်က္အလက္ ေျပာမွားဆုိမွားခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အဖြဲ႔စည္းေတြ အေနနဲ႔လည္း ၀စီရွိန္သတ္ေကာင္း သတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲ့လုုိမွ အရွိန္မသတ္ရင္လည္း ၾသဇာက်ဖုိ႔ reputation cost ထိခုိက္ဖို႔ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိမွ ၀စီရွိန္သတ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ရင္ တာ၀န္ခံမႈမရွိတဲ့ ကာယကံ မူ၀ါဒေတြ၊ က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ျမန္မာ့မီဒီယာေတြအေနနဲ ့အခ်က္အလက္ မွားမွန္ စစ္ေဆးတဲ့ Fact Checking လုပ္ငန္းကုိ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ ေရဒီယုိေတြ၊ တီဗီနဲ႔ အြန္လုုိင္း ထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ သီးသန္႔က႑အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သင့္သလားလုုိ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဒီလုိ စစ္ေဆးရာမွာလည္း သတင္းဌာန တစ္ခုတည္းကမဟုတ္ဘဲ အဲ့လုိ စစ္ေဆးႏုိင္တဲ့ မီဒီယာေတြ မ်ားမ်ားေပၚလာရင္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကုိေတာင္ မီဒီယာ နားေထာင္ ဖတ္႐ႈ ၾကည့္သူေတြ အေနနဲ႔ ဘက္စုံေအာင္ တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးႏုုိင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီကတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္မူ၀ါဒ ေဆြးေႏြးမႈေတြအထိပါ အေထာက္အထား အေျချပဳတဲ့ အဆင့္ထိတက္သြားၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားႏုုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြ မွန္ မမွန္ စစ္ေဆးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေပၚလာတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ ေနာက္လုုိက္ေတြရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြ ေျပာင္းလဲလာမယ္လုိ႔ ဧကန္တြက္လုိ႔ မရပါဘူး။ ေထာက္ခံျခင္း မေထာက္ခံျခင္းစတဲ့ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထား political attitude ဆုိတာဟာ အခ်က္အလက္အမွန္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳလုိ႔ က်ားက်ားမီးယပ္ တုံးေပကပ္သပ္ ရပ္ခံတတ္တာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ ပုဂၢဳိလ္စြဲ၊ ဂုိဏ္းဂဏစြဲ၊ အုပ္စုစြဲႀကီးသူေတြအဖုိ႔ အခ်က္အလက္မဲ့ ဘက္လုိက္ရပ္တည္တာကုိ သစၥာရွိတာလုိ႔ ဂုဏ္ယူေနၾကအုံးမွာပါပဲ။ ဒိဌိတဏွာဟာ ကာမတဏွာထက္ ပုိျပင္းထန္တတ္စၿမဲပါ။

ဒါေၾကာင့္ပဲ တုိင္းျပည္အတြက္ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ အမွားၾကာ အမွန္မျဖစ္ေအာင္ fact checking အလုပ္ကုိေတာ့ မီဒီယာေတြမွာ က႑ကုိယ္စီဖြင့္ လုုပ္သင့္လွပါတယ္။ ဒါဟာ မီဒီယာအေနနဲ ့ဒီမုိကေရစီမွာ အေရးပါတဲ့ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ရာလည္းေရာက္ေၾကာင္း သုံးသပ္မိပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)