ခိုလႈံရာေဒသမွ ခိုလႈံရာမဲ့သူမ်ား

0
492

14678025_10206499806368606_1860067091_o

ေအာက္တိုဘာလဆန္းမွာပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ (RCSS/SSA)တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားကာ စစ္ေဘးဒုကၡ သည္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို တံုေပါေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားဖြင့္၍ လက္ခံထားရေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚလာသည္။ ထိုအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕မွာ (NCA) ေခၚ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က (UNOCHA) ကုလသမဂၢ၏ လူသားျခင္းစာ နာမႈဆုိင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုးက သတင္းတစ္ခုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စစ္ေဘး ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားမွာ (၉၇၀၀၀) ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုဒုကၡသည္ အမ်ားစုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔မွ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုေဒသႏွစ္ခုမွာသာမက ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္မွာပါ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမ်ား မႈိလိုေပါက္ ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ Myanmar Peace Monitor ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ၏ စာရင္းအရ (၂၀၁၃ စာရင္းျဖစ္ပါ သည္။) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္ အရည္အတြက္ စုစုေပါင္း ေျခာက္သိန္းခဲြခန္႔ရွိေနေလသည္။

“နယ္စပ္ေနဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို UNHCR ေခၚသည့္

ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးက

တတ္ႏိုင္သေလာက္ အကူအညီေပးခဲ့ေသာ္လည္း မလံုေလာက္။”

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ကာလကပင္ စတင္ကာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ နယ္ေျမေဒသကို စြန္႔ခြာကာရန္ကုန္ လိုၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ခိုလႈံလာေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ ရွိေနခဲ့သည္။ သူတို႔ေၾကာင့္ပင္ ၿမိဳ႕ေနလူထု ထူထပ္ကာ၊ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ရသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားက တည္ရွိေနျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကင္းမဲ့မႈ ကို ေဖာ္ျပေနေလသည္။ နယ္စပ္ေနဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို UNHCR ေခၚသည့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးက တတ္ႏိုင္သေလာက္ အကူအညီေပးခဲ့ေသာ္လည္း မလံုေလာက္။ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား အေျခအေန က ပို၍ဆိုးသည္။

a17

အစိုးရအပါအ၀င္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားက စြမ္းအားရွိသေလာက္ ကူညီၾကပါေသာ္လည္း ျဖည့္ဆည္းစရာေတြက တပံုတပင္။ သူတို႔ေနထိုင္ဖို႔ အေျခခံအေဆာက္အဦ (အဓိကမွာ ထိုေဒသမ်ား၏ ဆုိး၀ါးေသာရာသီဥတုအေျခအေနျဖစ္သည္။) စား၀တ္ေန ေရးခ်ိဳ႕တဲ့၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမျပည့္စံု၊ ထိုေဒသမ်ားရွိ ကေလးမ်ားပညာသင္ၾကားေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရး၊ သူတို႔ဘ၀မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး။ ၿပီးေတာ့ က်ဆင္းေနသာ သူတို႔စိတ္ ဓာတ္ေတြ ကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရး။ တုိက္ပြဲမ်ားကျဖစ္ပြားစဲျဖစ္သျဖင့္ ေနရင္းေဒသသို႔ မျပန္ႏုိင္။ သူတို႔ယာေတြ ေျမေတြ စြန္႔ခဲ့ၾကရသည္။ ၿပီးေတာ့ ထူေျပာလွေသာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား အႏၱရာယ္။ (စာရင္းစစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အိုဂိုလာ ၿပီးလွ်င္ တတိယ ေျမျမွဳပ္မိုင္း အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံဟု ဆိုေလသည္။) ကံေကာင္းသူမ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားဆီသို႔ ခိုလႈံသူမ်ား အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံ ရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသျဖင့္ အခက္ႀကံဳေနရသည္။

a16

ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွရေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမွာလည္း ဆင့္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္မွ်သာျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွာ အစိုးရလက္လွမ္းမမီရာ (ၾသဇာမသက္ေရာက္ေသာ) နယ္ေျမမ်ားရွိေနသည္။ ခိုလႈံရာေဒသရွိ ခိုလႈံသူမ်ားမွာ အကူအညီကုိ ေမွ်ာ္လင့္ရွင္ သန္ရင္း ခိုလႈံရာကင္းမဲ့ေနၾကသည္။ ဒါက ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံတည္းသာမက တစ္ကမၻာလံုး ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပသနာလည္းျဖစ္သည္။

“ကမၻာတစ္၀န္း တစ္မိနစ္လွ်င္ လူ (၂၄) ဦးသည္

အိုးအိမ္ကို စြန္႔ခြာကာ ထြက္ေျပးေန ၾကသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။”

ျပည္တြင္းျပည္ပစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကမၻာတစ္၀န္း ဒုကၡသည္ပမာဏသည္ ၆၅ သန္း (၂၀၁၅ စာရင္း/ UNHCR) ရွိသည္ဟုဆုိသည္။ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဤစာရင္းဇယား အရ တြက္ခ်က္ၾကည့္လွ်င္ ကမၻာတစ္၀န္း- တစ္မိနစ္လွ်င္ လူ(၂၄) ဦးသည္ အိုးအိမ္ကို စြန္႔ခြာကာ ထြက္ေျပးေန ၾကသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထိုဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း၏ တစ္၀က္သည္ (ဆီးရီးယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ဆိုမာလီယာ) ဟူေသာ ႏုိင္ငံသံုးႏုိင္ငံတည္းကလူေတြျဖစ္ေနသည္။

a45

ထိုအထဲမွ ခိုလႈံသူအမ်ားစုကို အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားက လက္ခံထားရသည္။ လန္ဒန္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕၏ ေလ့လာခ်က္အရ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ထိုဒုကၡသည္မ်ား၏ တစ္၀က္ေက်ာ္ (၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကို လက္ခံထားေသာ ႏုိင္ငံ (၂၀) ရွိရာ ထို ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဂႏၶာ၊ အီရန္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ တူရဂီ၊ ပါကစၥတန္၊ လက္ဘႏြန္၊ ကင္ညာလို ႏုိင္ငံမ်ိဳးမ်ားကျဖစ္ၿပီး ခ်မ္းသာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား မပါ၀င္သည္ကို ထူးျခားစြာေတြ႕ရွိရသည္။ (ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ဆြီဒင္က လက္ခံေပးမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။) ကုလသမဂၢက ဒုကၡသည္ေတြကို တိုးတက္လက္ခံေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရံုျဖင့္ မလံုေလာက္၍ ကမၻာ့ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းေရးကို ေခါင္းေရွာင္မေနဘဲ ခြဲေ၀တာ၀န္ယူဖို႔ တုိက္တြန္းသည္။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတြင္းမွာပင္ (ဤလို၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို) မလိုလားသူေတြရွိေနသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံေရး၊ လက္မခံေရး မွာ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကိုပင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည့္ သေဘာထားေတြရွိေနသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ထိပ္သီးညီလာ ခံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ စုေပါင္းေဆြးေႏြးကာ အေျဖရွာရမည္။ ေခတ္သစ္ျပသနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာေလသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ လူသားမ်ားျဖစ္ေလရာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သည္လူသားျခင္း စာနာေထာက္ ထားေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

သစၥာနီ

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)