ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရး

0
359
devices -->

thitsarni

မၾကာမီရက္ပိုင္းက ေျမာက္ဒဂုံတြင္ ထူးျခားေသာျပႆနာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက (အထက္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္အရဟု ဆိုပါသည္။) ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးကို ဆႏၵျပဖို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္အရဟုဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လက္မခံဘဲ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုတုိင္ရာမွ ဤကိစၥမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဆီအထိ ေရာက္ရွိသြားသည္။ (ေအာက္တိုဘာ ၂၀) သူတို႔ ဆႏၵျပခိုင္းတဲ့ ကိစၥက သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရးျဖစ္သည္။ မၾကာမီက ထိုရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ စစ္တမ္းအရ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ကိုးလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မုဒိမ္းမႈ (၇၆၁)မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္ဟု ဆိုရာ ေန႔တုိင္း တစ္ရက္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က် မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခံေနရသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ထိုအမႈမ်ားထဲမွ တစ္၀က္ ၄၆၁)ေယာက္မွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အိမ္ရွင္ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္က ကိုးႏွစ္အရြယ္ အိမ္အကူမိန္းကေလးအား မုဒိမ္းက်င့္မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ ထိုလူငယ္ကို ကေလးသူငယ္ ဥပေဒအရ သံုးႏွစ္အတြင္း ကေလးသူငယ္ႀကီးၾကပ္သူ၏ ႀကီးၾကပ္စီမံမႈကို ခံယူေစရန္သာ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အျပစ္ဒဏ္မွာ ေလွ်ာ့ေပါ့လြန္းသည္။ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ရြံမုန္းၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ျပင္းထန္ေသာအျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေစလိုသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က ဤလိုအမႈမ်ိဳးကို ေသဒဏ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားဖူးသည္။ မဲခြဲသျဖင့္ ႐ႈံးကာ ဥပေဒမျပဳႏိုင္ခဲ့။

အင္ဒိုနီးရွားပါလီမန္ကမူ ရက္ပိုင္းကပင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပင္းထန္သည့္ အျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေဆးထိုးကာ သင္းကြပ္ မည့္ဥပေဒကို ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒကို ပထမဆံုး စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမွာ ေတာင္ကိုရီးယား ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား (ပိုလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕)က ဤဥပေဒကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကတာ ၾကာၿပီ။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ႏိုင္ငံတည္း မဟုတ္ေခ်။ ကမၻာေပၚရွိ မိန္းကေလးဦးေရ သန္း ၁၂၀ ေက်ာ္အနက္ ဆယ္ဦးတြင္ တစ္ဦးက် အသက္ ၂၀ မျပည့္မီ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည္ဟု ကေလးသူငယ္မ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNICEF) က စာရင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္ဟူေသာ အသက္ကို ယခင္က ၁၄ ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခါ ၁၆ ႏွစ္ဟု တုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

“ယူနီဆက္ အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာတစ္၀န္းသည္ မိန္းကေလး သန္း ၇၀၀ နီးပါး ထိုကဲ့သို႔ အရြယ္မေရာက္မီ အိမ္ေထာင္ခ်ထားခံရသည္”

အဂၤလန္ႏိုင္ငံသည္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးထားေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္ က်င့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ဖံုးဖိထားသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းက အျပည့္အစံု စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လကလည္း ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖြဲ႕က (ၿဗိတိန္အမ်ိဳးသား ရာဇ၀တ္မႈ ေအဂ်င္စီ) ကေလးငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္သက္ခံုမင္သူ(၆၆၀)ကို ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္အေရးယူခဲ့သည္။ (ထိုသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား ႏွိမ္နင္းေရး ေျခာက္လၾကာ စီမံခ်က္အရျဖစ္သည္။) ထိုအထဲတြင္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ားပင္ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကမၻာတစ္၀န္း ကေလးသူငယ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အ ႏိုင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား ထဲတြင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြပင္ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဂ်နီဗာ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ သတင္းအရ ဗာတီကန္ ေက်ာင္းေတာ္က ထိုသို႔ ကေလးငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္သည့္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၈၄၈)ဦးကို သာသနာက ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ (၂၅၇၂) ဦး ကိုမူ ထိုက္သင့္သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ဗာတီကန္ေက်ာင္းေတာ္ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆယ္ဗာႏိုတီမာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ မိန္းကေလးမ်ား အိမ္ေထာင္ခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာရလွ်င္ ယင္းမွာ သူငယ္မုဒိမ္းမႈ အထမေျမာက္ ေသာ္လည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈဟု ယူဆေသာ္ ရႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း တား ျမစ္ေရး ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းက်င္းပေနစဥ္ ယူနီဆက္ အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာတစ္၀န္းသည္ မိန္းကေလး သန္း ၇၀၀ နီးပါး ထိုကဲ့သို႔ အရြယ္မေရာက္မီ အိမ္ေထာင္ခ်ထားခံရသည္ဟု ဆိုေလသည္။ အာရွေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဖရိက ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕၏ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းü ထိုကိစၥမွာ ႐ိုးရာအစဥ္အလာတစ္ရပ္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ တားဆီးရန္ ခက္ခဲလွသည္။ အသက္မျပည့္မီ အိမ္ေထာင္ခ် ထား ေပးျခင္းခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဒုကၡမွာ မ်ားေျမာင္လွသျဖင့္ ယူနီဆက္က ကာကြယ္တားဆီးရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

မိန္းမဆိုသည္မွာလည္း လူသားတစ္ဦးသာျဖစ္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္မူ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပို၍အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာ့လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အက်ည္းတန္လွေသာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ကာ တစ္ေန႔တျခား တိုးပြားလာေသာ ကေလးသူငယ္ မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါး ပေပ်ာက္ေအာင္ အထူးတလည္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနေလသည္။

သစၥာနီ