ေရဦးျမိဳ႕နယ္ က စပါးခင္းေတြမွာ ပိုး က်ေနတာေၾကာင့္ စပါးခင္းေတြ ပ်က္စီး (႐ုပ္/သံ)

0
210

ေရဦးျမိဳ႕နယ္ မီးေမာင္းကုန္းေက်းရြာက စပါးခင္းေတြမွာ ဆစ္ပိုးနဲ႔ ေလာင္မီးပိုး က်ေနတာေၾကာင့္ စပါးစိုက္ဧက ၅၀၀ နီးပါးပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ႔ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN မံုရြာသတင္းေထာက္တင္မာေဆြက ရုိတ္ကူးေပးပို႔ထားျပီး .ေနမင္းခ.ကတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6