ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ FL19 ထပ္မံျဖည့္စြက္ တစ္ႏွစ္ကိုအခြန္က်ပ္သိန္း၂၀ေကာက္ခံမယ္

0
348

bXzqDGsWyTc

ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္သစ္ျဖစ္တဲ့FL 19 မွာ ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားကို ေလဆိပ္၊သေဘၤာဆိပ္၊ဘူတာရံု ေတြ မွာရွိတဲ့ အေရာင္းဆိုင္ေတြက ဝယ္ယူေသာက္သံုးသူအေနနဲ႔ ဆိုင္ရဲနားေနခန္းဥပစာ အတြင္းမွာ ေသာက္သံုးရန္ ဒါမွမဟုတ္ ဥပစာျပင္ပကို ယူေဆာင္ရန္နဲ႔ နားေနခန္း အဌားရထားသူအေနနဲ႔

လက္လီအေရာင္း ေကာင္ဒါ ဖြင့္ၿပီး ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၄ခုစက္တင္ဘာလ ၄ရက္ ေန႔က ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္၃ နဲ႔ခ်မွတ္ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒမွာ ယခုအစိုး ရသစ္ ကFL 19 ျဖည့္စြက္ ခ်မွတ္ လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလိုခ်မွတ္လိုက္တဲ့ လိုင္စင္ FL 19အတြက္ တစ္ႏွစ္ကို အျမတ္ခြန္က်ပ္သိန္း၂၀ ေကာက္ခံမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ယခုလိုခ်မွတ္ လိုက္တာ ဟာရန္ ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနနဲ႔ အခြန္မ်ားတိုးပြားလာေအာင္စီစဥ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးစမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၂ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေသာ္တာေအာင္က MCN သတင္းဌာနရဲ႕ သီးျခားဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။