လူမႈဖူလံုေရး အာမခံေၾကးေငြ ၇ ဘီလီယံ နီးပါး ရရွိ (႐ုပ္/သံ)

0
162

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကတ္ ပိုမိုျပဳလုပ္လာတာေၾကာင့္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံေၾကး ေငြ တစ္လကုိ ၇ ဘီလီယံ နီးပါးရရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္ ကေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6