အထက္ရဲရြာေရကာတာနဲ႔ နမၼတူျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္မယ့္ အျခားေသာေရကာတာေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔ ေတာင္းဆုိ

0
326

ရွမ္းလူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင္၊ ရွမ္းသဘာဝအဖြဲ႔ႏွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္တုိ႔က
အထက္ရဲရြာေရကာတာနဲ႔ နမၼတူျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္မယ့္ အျခားေသာေရကာတာေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔ ဒီကေန႔ရက္စြဲနဲ႔ ေတာင္းဆုိလုိက္ၾကပါတယ္။ နမၼတူျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အထက္ရဲရြာေရကာတာနဲ႔ အျခားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြကို ရပ္ရန္ ေတာင္းဆုိုလုိက္ရတာဟာ ပဋိပကၡေတြဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ သဘာဝလူေနမႈပတ္ဝန္းက်င္ အသုိင္း အဝုိင္းေတြကုိပ်က္စီးေစျခင္းႏွင္႔ ရြာသူ၊ရြာသားတုိ႔ သေဘာတူညီမႈ မရွိျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကုိေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ေနတဲ့ ဆြစ္ဇလန္၊ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ တုိ႔ကိုလည္း အစုိးရနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီး တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမတြင္းမွ သဘာဝသံယံဇာတေတြကုိ အက်ဳိးအျမတ္ရဖုိ႔ လုပ္ကုိင္ ေနျခင္းသာျဖစ္တယ္လို႔ စြပ္စြဲထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

MCN ေန႔စဥ္ ႐ုပ္သံသတင္းအစီအစဥ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)