ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ၾကမ္းသစၥာၾကိမ္ဆို

0
282

ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ၾကမ္းသစၥာၾကိမ္ဆိုမႈနဲ႔အတူ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြလဲ ၾကမ္းသစၥာ ၾကိမ္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာန (၂၁)ခုကို ၀န္ႀကီး (၁၈)ဦးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ အစိုးရသစ္အဖြဲ႔မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့အတုိင္း ၀န္ႀကီးဌာန (၄)ခုကို တာ၀န္ယူသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တာ၀န္ယူသြားမယ့္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကေတာ့ သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနေတြျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ လက္ထပ္မွာ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနသစ္ တစ္ခုပါ၀င္လာျပီး ယခင္အစိုးရလက္ထပ္က ရွိခဲ့တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ေပါင္းစပ္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

MCN ေန႔စဥ္ ႐ုပ္သံသတင္းအစီအစဥ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)