၂၀၁၆ အတြင္း ျမစ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လမ္းတံတားနဲ႔သီးႏွံစိုက္ခင္း ပ်က္စီးခဲ့တာအတြက္ ရန္ပံုေငြ ၁၁ ဘီလ်ံ ခြင့္ျပဳ

0
294

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္တဲ့ ျမစ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လမ္းတံတားနဲ႔ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပ်က္စီးခဲ့တာေတြ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းအားလံုးအတြက္ စုစုေပါင္း သီးသန္႔ ရန္ပံုေငြ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားတယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ဒီကေန႔ ဇန္နဝါရီ ၃၀ မွာ ျပနလည္က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

အဲဒီ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္မွာ ၂၀၁၇ မိုးရာသီေဘးအႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစရေအာင္ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ တာတမံေတြျပင္ဆင္ေရး စုစုေပါင္း လုပ္ငန္း ၁၈ ခုအတြက္ ၄.၁ ဘီလ်ံ၊ ဒုတိယသီးႏွံ အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ သီးႏွံအလိုက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ၄.၇ ဘီလ်ံ၊ တုိင္းေဒႀကီးငါးခုမွာ ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ ေက်းလက္တံတားေတြအတြက္ ၁.၂ ဘီလ်ံ၊ တံတားေတြအတြက္ ၁.၂ ဘီလ်ံအတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ သီးသန္႔ ရန္ပံုေငြကို ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔ကလုပ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)