လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၊ အစုအဖြဲ႕တစ္စုက စီးပြားေရးလက္၀ါးၾကီးအုပ္မႈမရွိေစေရး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာထည့္သြင္းထား

0
253

ဒုတိယအၾကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံကေန သဘာတူညီမႈရရွိခဲ့တဲ့ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရာမွာ ႏိုင္ငံေရးက႑သေဘာတူညီမႈ ၁၂ ခ်က္ ၊ စီးပြားေရးက႑ သေဘာတူညီမႈ ၁၁ ခ်က္နဲ႔ လူမႈေရးက႑သေဘာတူညီ ၄ ခ်က္ ကို အစိုးရျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနကေန ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီ သေဘာတူညီခ်က္ေတြထဲက စီးပြားေရးက႑မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အစုအဖြဲ႕ တစ္စု က စီးပြားေရးလက္၀ါးၾကီးအုပ္မႈမရွိေစေရးဆိုတဲ့အခ်က္အပါအ၀င္ ၊ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ ေတြၾကား ဘ႑ာေငြကို ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔အညီ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသနဲ႔ ဦးစီးအဖြဲ႕ေတြၾကား စီးပြားေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ေတြ တရားမွ်တစြာ ရရွိေရး စတဲ့အခ်က္ေတြပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အစိုးရအဖြဲ႕ ၊ တပ္မေတာ္ ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပါတီအစုအဖြဲ႕ေတြ ၊ CSO အဖြဲ႕ေတြက ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)