၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ျမန္မာလူဦးေရ ၆၅ သန္း ရွိႏိုင္

0
333

အလယ္အလတ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရဟာ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၆၅ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနတစ္ရပ္က ဆိုပါတယ္။

၂၀၃၁ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ လူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ရွိလာလိမ့္မယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ လူဦးေရ ခန္႔မွန္းျခင္း သုေတသန စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔မွာ လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ျမင့္ႏိုင္ၿပီး ဧရာဝတီတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာ လူဦးေရ တုိးပြားမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ က်န္ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာေတာ့ လူဦးေရ တိုးပြားမႈ ပံုမွန္ ျဖစ္ပါမယ္။

လူဦးေရ ခန္႔မွန္းျခင္း သုေတသန စာတမ္းကို အေျခခံျခင္းအားျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္တာ၊ သယံဇာတနဲ႔ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲတာ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)