ျပည္ပႏိုုင္ငံအသီးသီးက ျမန္မာ ႏိုုင္ငံသားေတြ အတြက္ ေခၚယူေနတဲ့ အလုုပ္အကိုုင္မ်ား

0
382

ျပည္ပႏိုုင္ငံအသီးသီးက ျမန္မာ ႏိုုင္ငံသားေတြအတြက္ ေခၚယူေနတဲ့ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြ ကိုု တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)