ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းက ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုုင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကိုု ေကာ္မရွင္ ထပ္မံေၾကညာ

0
349

ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုုင္တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ကိုု ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ထပ္မံၿပီး ထုုတ္ျပန္ေၾကညာလိုုက္ပါတယ္။

အဲ့ဒီၿမိဳ႕နယ္ေတြကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းက မိုင္းရႉးၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး အတိုုင္းအတာအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပဖိုု႔ ဆံုုးျဖတ္လိုုက္တာပါ။ က်န္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုုျဖစ္တဲ့ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေရြးရြာအုုပ္စုု (၈) ခုုနဲ႔ ဟိုုပန္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေက်းရြာအုုပ္စုုေပါင္း (၄၂) ခုုမွာ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖိုု႔ အေျခအေနမရွိတာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ မက်င္းပဖိုု႔ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာလိုုက္တာပါ။

U Tin Aye

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုုင္းေတြတုုန္းကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ေတြထဲက မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕မွာလည္း လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖိုု႔ အေျခအေနမရွိတာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ မက်င္းပဖိုု႔ ေကာ္မရွင္က ဆံုုးျဖတ္ထားပါေသးတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲလံုုး၀ မက်င္းပႏိုုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ႀကီး ၇ ခုု အထိ ရွိလာေနၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀) ခုုထဲက ေက်းရြာအုုပ္စုုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ မက်င္းပႏိုုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

ေကာ္မရွင္က ထုုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုုင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမေပါင္း ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာအုုပ္စုုေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵေပါင္း ၇ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာအုုပ္စုုေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး၊ ပဲခူးတိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုုအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေက်းရြာအုုပ္စုု ၄၀ ေက်ာ္၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁ ခုုအတြင္းက ေက်းရြာ အုုပ္စုု ၁ ခုုတိုု႔ရွိေနတာပါ။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)