ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေခ်းမယ္

0
285

မက္ခရိုစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ အရွိန္ျမွင့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာအစိုးရကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ထုတ္ေခ်းဖို႔ ဒီေန႔ ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွာ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေခ်းေငြနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ အရည္အေသြးျမင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ လက္လွမ္းမီေရး ဘတ္ဂ်က္အရင္းအျမစ္ တိုးလာဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အေျခခံ အသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္လာရင္ ဆင္းရဲတဲ့ မိသားစုေတြက ထိခိုက္ခံစားရဆံုး ျဖစ္တယ္၊ ေစ်းႏႈန္းဖိအား သက္ေရာက္မႈေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ အခု လုပ္ငန္းစဥ္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ညႊန္ၾကားေရးမႉး အယ္လ္ရစ္ခ်္ ဇာခ်ဴး (Ulrich Zachau) က ေျပာပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)