ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

0
338

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ကို ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔က စတင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (စ) နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၄ တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအရ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တာပါ။

Yar Du Win

 

ဒီလိုဖြဲ႔စည္းတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္းနဲ႔အတူ အဖြဲ႔၀င္ေတြအျဖစ္ ဦး၀င္းေမာ္၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ေဒါက္တာဦးပြား၊ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္းတို႔ကို ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပး ေပးထားပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)