ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းထုတ္ျပန္

0
318

ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒအား ႐ုပ္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလာပါတယ္။

LAW

ဧၿပီလ (၂၈) ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ အမ်ားျပည္သူေတြ သိရွိေလ့လာ အႀကံျပဳႏိုင္ဖို႔ အဲ့ဒီ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဖာ္ျပလာတာပါ။

ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္ေတြအရ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃ အေနနဲ႔ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ “ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဥပေဒ” ကို ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပားကို အဲ့ဒီဥပေဒနဲ႔ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ေတြကို ခ်မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)