ပထမတန္းကို သင္႐ိုးသစ္နဲ႔ စသင္မယ္

0
317

အေျခခံပညာ မူလတန္း သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေနနဲ႔ ဒီႏွစ္ပထမတန္းကို သင္႐ိုးသစ္နဲ႔ စတင္သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံပညာ မူလတန္း သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) က ပူးေပါင္းကူညီထားတာပါ။

ပထမတန္း သင္႐ိုးသစ္ကို ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁ဒသမ ၃ သန္းက စတင္ သင္ၾကားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္႐ိုးသစ္နဲ႔ဆရာလမ္းညႊန္စာအုပ္ေတြကို သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရး အဖြဲ႔ကဂ်ပန္ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္ ၄၀ နဲ႔ ျမန္မာပညာရွင္ ၆၀ တို႔က ပူးေပါင္းျပဳစုေရးဆြဲထားပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)